EOS offers different services like receivables mangement to save your money and time. We combine our expertise in debt collection with technology.

Získame vašu hotovosť a udržíme zákazníkov.

Vytvorili sme riešenie, ktoré bude výhodné pre všetkých.

Chápeme vašich dlžníkov aj vaše podnikanie. A vždy prichádzame s prispôsobenými riešeniami, ktoré vyhovujú obom stranám. Pre správne riešenie kombinujeme talent s technológiou a rozum s emočnou a umelou inteligenciou. V Nemecku sme investovali 90 miliónov eur do inteligentných finančných služieb, aby sme poznali vašich dlžníkov lepšie a aby sme boli pre vás prospešnejší, než ktokoľvek iný. Bez ohľadu na to, aký finančný problém máte, môžete sa na nás spoľahnúť – ušetríme vám čas, peniaze a vzťah s vašimi zákazníkmi. Radi vám pomôžeme. Stačí sa s nami spojiť.

Inteligentné finančné služby.

 • Získajte svoju hotovosť – riziko nechajte na nás.

  Odkúpime vaše pohľadávky a prevezmeme riziko neplatenia za spravodlivú cenu. Vezmeme náhodnú vzorku a necháme naše overené a otestované algoritmy počítať, aby predvídali hodnotu vášho dlhového portfólia. Výhody pre vás: okamžitý peňažný tok, pozitívny vplyv na vašu účtovnú závierku a oslobodenie od záťaže nezaplatených pohľadávok. A samozrejme pokoj v duši, že sa k dnešným dlžníkom budeme správať ako k zajtrajším zákazníkom.

  Odkupujeme portfóliá s rôznym zložením a v akomkoľvek stave: nezabezpečené alebo zabezpečené pohľadávky nehnuteľnosťou v rôznych štádiach vymáhania. Naši aktuálni klienti sú banky, poisťovne a poskytovatelia pôžičiek.

 • Nechajte nás, aby sme vám ušetrili čas a peniaze.

  Zverenie zodpovednosti za vymáhanie pohľadávok spoločnosti EOS vám ušetrí čas a energiu a dáva vám pokoj na duši. Spojíme sa s neplatiacimi zákazníkmi z odvetvia B2B aj B2C prostredníctvom všetkých dostupných kanálov. Vždy použijeme takt a profesionalitu, aby sme udržali pozitívne vzťahy s vašimi zákazníkmi, pričom súdne konania použijeme len ako poslednú možnosť.

 • Pracujeme cez hranice a bez hraníc.

  Rôzne jazyky, právne systémy a zákazníci. Pre to všetko je medzinárodné vymáhanie pohľadávok neľahké a náročné. Uľahčíme vám to. Spoločnosť EOS pracuje cez hranice a bez hraníc.

  Pomáhame vám dvomi spôsobmi: pomocou nášho cezhraničného riešenia alebo nášho centra zdieľaných služieb.

  Cezhraničné riešenie

  • Pridelený zástupca EOS vo vašej domovskej krajine
  • Váš zástupca spoločnosť EOS rozumie vášmu jazyku a vašim potrebám.
  • Postaráme sa o vymáhanie pohľadávok s maximálnym využitím našich miestnych skúseností.
  • Máme partnerov vo viac ako 180 krajinách
  • Spoločnosť EOS koná vždy bezúhonne, taktne a profesionálne podľa zvykov v každom regióne.

  Centrum zdieľaných služieb

  • Harmonizácia postupov v rámci celej skupiny
  • Získajte svoje peniaze rýchlo – proces je rýchly vďaka systému automatického pridelenia
  • Záväzná zmluva o poskytovaní služieb
  • Skip tracing a prvá upomienka zaslaná do 24 hodín
  • Prvý telefonát do 10 dní
  • Nízke riziko – žiaden úspech = žiadne poplatky
  • Vyššia bezpečnosť, právne a etické štandardy

  Inovatívna technológia pre medzinárodné vymáhanie pohľadávok

  Naša IT platforma optimalizuje globálne pracovné toky reguláciou automatizovaného prevodu prípadu medzi partnermi na celom svete. Platforma zaisťuje priamu a transparentnú komunikáciu v reálnom čase. EOS Global Collection

  Referencie

 • Dovoľte nám urobiť prácu za vás.

  Keď spravujeme vaše pohľadávky, monitorujeme platby a v prípade potreby odosielame pripomienky. Používame našu odbornosť a skúsenosť rozprávať sa s vašimi zákazníkmi správnym tónom hlasu v správnom čase a prostredníctvom správnych komunikačných kanálov. Môžete sa teda spoľahnúť na to, že získame vašu hotovosť a udržíme zákazníkov. A vy môžete robiť to, v čom ste najlepší: vaše hlavné podnikanie.

 • Zastihnutie každého príjemcu v každej chvíli.

  Bez ohľadu na to, čo viete o svojich zákazníkoch, ak sa s nimi nemôžete spojiť poštou, máte problém. Produkty nebudú dodané, faktúry nebudú zaplatené a reklama minie svoj cieľ. Výsledok: pridané náklady a nezaplatené pohľadávky.

  No pomoc je na dosah. Môžeme zobrať vašu existujúcu databázu, identifikovať chyby a následne ich opraviť.  Tým zaistíme, že sa vaša pošta vždy dostane ku každému príjemcovi.

 • Kontrola kreditu zákazníka – buďte si istí tým, že vaši zákazníci majú prostriedky na splatenie svojich záväzkov.

  Nákup a predaj je základnou esenciou podnikania. Ak však zákazníci nedokážu platiť, môžu tým ohroziť vaše podnikanie, najmä keď sa to týka veľkých transakcií v korporátnom segmente.

  Naša neustále aktualizovaná databáza vás chráni pred týmto rizikom. A to tým, že vám poskytne informácie o platobnej schopnosti partnerov.
  Vypočítame index platobnej schopnosti z finančných údajov, investícií a zábezpeky, ktoré sa vážia podľa ekonomickej relevantnosti. Používa sa jednoducho a rýchlo sa vyplatí tým, že sa vyhnete neplatiacim zákazníkom.

 • Podnikáte len so solventnými zákazníkmi? Teraz môžete.

  Poznať platobnú schopnosť vašich zákazníkov pokým s nimi začnete podnikať, je základom toho, ako sa vyhnúť neplateniu.

  Mnohé spoločnosti kontrolujú platobnú schopnosť zákazníkov pred prvým predajom. No vďaka bohatým databázam a najmodernejšej technológii upozorníme na akékoľvek potenciálne problémy v čase, keď sa objavia, a to aj v prípade existujúcich zákazníkov. Vedieť, či je príslušný zákazník solventný pred akýmkoľvek predajom znižuje nákladné postupy vymáhania pohľadávok.