EOS Group is an international expert in receivables management.

Vážení klienti,
dovoľte nás informovať vás o skutočnosti, že spoločnosť EOS KSI Slovensko neposkytla Centrálnemu registru dlžníkov (CERD) žiadne informácie o spotrebiteľoch, ani s ním žiadnym spôsobom nespolupracuje. Je v našom záujme zistiť zdroj a právny titul poskytnutia údajov do CERD a budeme poskytovať potrebnú súčinnosť na objasnenie konaní, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a následnom vyvodení právnych dôsledkov z takýchto protiprávnych konaní.

Čítaj viac

Pre svet bez dlhov.

Spravujeme vaše pohľadávky. Na celom svete.

Staráme sa o finančnú budúcnosť: cez hranice, bez hraníc. Vaše pohľadávky spravujeme spôsobom, ktorý vám a vašim dlžníkom vyhovuje. Pretože vieme, že dnešní dlžníci sú vašimi budúcimi zákazníkmi. Vytvárame riešenia, ktoré prinášajú výhody, ktoré prinášajú váš cash flow. Takže sa môžete sústrediť na to, v čom ste najlepší: vaše hlavné podnikanie. Znie vám to dobre? Buďte v spojení.

Stabilita. Úspech. Perspektíva.

As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.
  • Fiškálny rok 2019/20 bol zatiaľ najúspešnejším finančným rokom v existencii EOS Group.

    Výročná správa

Naše talenty a technológie pracujú na celom svete.

Viac
Be a part of the EOS Group and create your future with us.