Odtlačok - EOS na Slovensku

Odtlačok

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Prievozská 2
821 09 Bratislava
Tel: 02/ 323 00 111
Fax: 02/ 323 00 110

obchod@eos-ksi.sk


Registrovaná na Mestskom súde Bratislava III., oddiel: s.r.o, vložka 15294/B
IČO: 35724803
IČ pre DPH: SK2020228320

Bankový účet:
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 205028007/1111

Webové sledovanie a používanie súborov cookie

Veľmi vážne berieme ochranu vašich osobných údajov, keď zhromažďujeme, spracovávame a používame vaše osobné údaje v súlade s právnymi požiadavkami a chceme, aby ste sa cítili pohodlne a bezpečne pri používaní našich webových stránok. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje len na túto webovú stránku a nie na prepojené webové stránky.

Táto webová stránka využíva technológiu etracker na zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov. Tieto údaje sa zbierajú anonymne a používajú sa na účely marketingu a optimalizácie. Všetky údaje návštevníka sa ukladajú pomocou anonymného identifikátora používateľa a môžu sa agregovať do profilu používania. Na zhromažďovanie a uchovávanie týchto údajov sa môžu používať súbory cookie, ale údaje zostávajú prísne anonymné. Tieto údaje nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka a nebudú agregované s osobnými údajmi. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov sa môže kedykoľvek zamietnuť s ohľadom na následné služby.

Disable etracker

Súbory cookie relácie potrebné na prevádzku webovej stránky

Tieto súbory cookie sú automaticky ukladané na serveri PHP pre každého používateľa. Spravidla sa po 20 minútach nečinnosti používateľov na webových stránkach odstráni.

Reklamné súbory cookie

Spoločnosť EOS tiež používa súbory cookie na určité propagačné akcie, ktoré sú uložené po dobu trvania danej relácie („trvalé súbory cookie“). Tieto súbory cookie okrem iného zabezpečujú, že sa vám určité propagácie zobrazia iba raz a nie opakovane. Súbory cookie zostanú uložené vo vašom prehliadači, kým ich neodstránite. Samozrejme môžete nakonfigurovať váš prehliadač tak, aby naše súbory cookie neboli uložené na vašom pevnom disku. Podrobné informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie v prehliadači, nájdete v časti pomocníka prehliadača.