Slovník pojmov - EOS na Slovensku

Časté otázky.

Tu sú najčastejšie otázky. Ak však potrebujete, môžeme odpovedať aj na mnohé ďalšie. Stačí sa s nami spojiť.
obchod@eos-ksi.sk
Toto je jedna z hlavných výziev, s ktorými každodenne pomáhame podnikom.

Prvým krokom je skontrolovať, či ľudia a firmy, s ktorými obchodujete, sú dôveryhodné. Skôr ako s nimi začnete rokovať. Takto výrazne znižujete nedobytné pohľadávky.

Po schválení klienta nastavte kreditný limit a uistite sa, že ho neprekročíte. Zostaňte na pozore a sledujte potenciálne signály včasného varovania o budúcich platobných problémoch vrátane:

  • zmeny spôsobu platby (napríklad presunu z bankového prevodu na platbu šekom alebo hotovosť),
  • nových bankových údajov, ktoré môžu naznačovať problémy s predchádzajúcimi bankami,
  • častých zmien adresy.
Sme odborníci na zníženie rizika neplnenia a maximalizácie likvidity: rýchlo získavame hotovosť a zároveň udržiavame vašich zákazníkov pri vás.

Môžeme vám pomôcť spôsobom, ktorý vám vyhovuje:
Tým, že nám zveríte správu pohľadávok, sa budete môcť sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť. Budete mať istotu, že sa o vaše pohľadávky postarajú odborníci.

Keďže sme to urobili už mnohokrát predtým, naše skúsenosti, odbornosť a systémy sú zdokonaľované, aby sme vymohli viac pohľadávok rýchlejšie, aby ste mohli profitovať z väčšej likvidity. Pre investície, vďaka ktorým rastie vaše podnikanie, alebo dokonca vás ochránia pred platobnou neschopnosťou.

Nezabudnite: monitorujeme zákazníkov, ktorí sú teraz platobne neschopní, ale nemusia byť v budúcnosti. Keď teda budú schopní zaplatiť, môžete dostať peniaze, v ktoré ste už dávno prestali dúfať.
Súdne spory sú drahé a môžete dlho čakať na rozhodnutie súdu. Vždy sa to snažíme vyriešiť mimosúdnou cestou a o súdnom konaní zvažujeme len v prípade, že toto riešenie zlyhá. To nielenže šetrí peniaze, ale zvyčajne získate platby rýchlejšie a udržíte si dobré vzťahy so zákazníkmi.

Našou prioritou je rýchle získavanie hotovosti pri zachovaní dobrých vzťahov so zákazníkmi. V prípade potreby prerokujeme realistické plány splácania, ktoré zohľadňujú finančnú situáciu zákazníkov. V priebehu rokov sme vylepšili náš proces a dospeli sme k týmto troch fázam.

  • Písomná upomienka So zákazníkom komunikujeme najprv poštou. Ľudia často berú listy od spoločností na vymáhanie pohľadávok vážnejšie, takže reakčná miera je vyššia.
  • Telefonická upomienka Ak prvý krok nevedie k platbe, pripomenieme zákazníkovi telefonicky alebo inými kanálmi, napríklad textovou správou. V tejto fáze zhromažďujeme väčšinu pohľadávok.
  • Právne konanie Ak všetko ostatné zlyhá, spolu s vami vyhodnotíme potenciálne právne kroky. Naše rozsiahle skúsenosti a vedomosti nám umožňujú poradiť, či právne kroky majú dobrú šancu na úspech.

Náš presný proces závisí od konkrétneho prípadu. Ak je to vhodné, môžeme tieto fázy prispôsobiť tak, aby vyhovovali danému prípadu.

Agentúry pre vymáhanie pohľadávok sú zvyčajne úspešnejšie, pretože vymáhanie je ich hlavnou činnosťou. Máme špecializované know-how, ľudské zdroje a technológie.

Naproti tomu väčšina malých a stredných podnikov vyžadovala, aby boli za vymáhanie pohľadávok zodpovední účtovníci alebo predajní zástupcovia. Táto mimoriadna úloha zvyšuje pracovné zaťaženie zamestnanca a je na zozname priorít nízka. Výsledkom môže byť nízka úroveň vymáhania alebo dokonca rastúci počet nedobytných pohľadávok. Preto dôrazne odporúčame použiť špeciálnu agentúru na vymáhanie pohľadávok. Nechajte svojich zamestnancov sústrediť sa na svoje hlavné podnikanie. A čo viac: odblokujete viac likvidity minimalizovaním neplatenia.
To závisí od vašich želaní a potrieb. Naše profesionálne navrhnuté procesy zabezpečujú, že pracujeme ruka v ruke s interným úverovým a inkasným oddelením. Vaše oddelenia môžu sústrediť zdroje a energiu na hodnotenie a výber zákazníkov a na začiatok procesu vymáhania. Zameriavame sa predovšetkým na neskoršie štádiá procesu vymáhania vrátane právnych krokov a krokov pred nimi a pomôžeme vám pri výbere platieb.

Pravidelne vám posielame správy, aby ste mohli skontrolovať stav vašich účtov. Taktiež môžeme posielať správy e-mailom alebo faxom, aby ste mohli konať rýchlo, aj keď outsourcujete správu pohľadávok.
V mnohých prípadoch používanie externej agentúry na vymáhanie má pozitívny vplyv na váš obraz. Investori, dodávatelia a zákazníci budú vedieť, že beriete vymáhanie vážne a že na to využívate profesionálneho partnera.

Nanešťastie nie všetky agentúry na vymáhanie majú potrebné zdroje a podniknú potrebné kroky, aby zabránili poškodeniu vašej spoločnosti. V spoločnosti EOS pracujeme so zameraním a porozumením, vždy hľadáme priateľské riešenia a pamätáme na to, že dlžník je vaším zákazníkom. Vieme, aké sú hodnotné vzťahy so zákazníkmi a snažíme sa ich chrániť.