Vymáhanie pohľadávok znamená prevzatie zodpovednosti - EOS na Slovensku

Chceme meniť veci k lepšiemu. 
 

Skupina EOS zostavila svoje ciele udržateľnosti v rámci svojej stratégie zodpovedného podnikania. Táto stratégia štrukturalizuje náš záväzok a povzbudzuje nás, aby sme konali ešte zodpovednejšie. 
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Úvod

„Vymáhanie pohľadávok pre nás znamená prevziať zodpovednosť – nielen za zamestnancov a klientov našej skupiny, ale aj za spotrebiteľov, spoločnosť a celé odvetvie vymáhania pohľadávok. Skrátka chceme zaistiť zmenu k lepšiemu.“

Marwin Ramcke 
Predseda predstavenstva skupiny EOS 
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president
01

Stratégia a ciele udržateľnosti

Správa pohľadávok znamená prevzatie zodpovednosti

V podnikaní sme úspešní, pretože prijímame zmeny a za všetko, čo robíme, preberáme zodpovednosť. Chceme zmeniť veci k lepšiemu pre našich klientov a zamestnancov, ale aj pre spotrebiteľov, naše odvetvie a spoločnosť.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho zodpovedného podnikania je udržateľnosť. Naše aktivity v oblasti zodpovedného podnikania presahujú rámec ochrany životného prostredia. Náš záväzok ako medzinárodného poskytovateľa finančných služieb obzvlášť spočíva v oblasti zaistenia sociálnej zodpovednosti a správy a riadenia spoločnosti.

Naše špeciálne záujmy sú v rámci našej stratégie zodpovedného podnikania rozdelené do štyroch oblastí činnosti: Responsible collection, Joint progress, Financial sustainability & Environmental protection.
EOS CR Strategy Model CR Model describing the four fields of action:
Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.
Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.
Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.
Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures.
Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”
EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Významnosť je východiskovým bodom našej stratégie udržateľnosti

Skupina EOS ďalej rozpracovala svoju stratégiu zodpovedného podnikania so zapojením interných a externých odborníkov a v roku 2022 zostavila maticu významnosti. Táto matica zahŕňa najdôležitejšie témy udržateľnosti pre naše externé zainteresované strany, ako aj pre skupinu EOS, a tvorí základ pre budúce smerovanie stratégie udržateľnosti v rámci skupiny EOS.

Globálna zodpovednosť: Iniciatíva OSN Global Compact

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
Skupina EOS sa v roku 2021 pripojila k iniciatíve Organizácie Spojených národov Global Compact, ktorá je najväčšou svetovou iniciatívou v oblasti zodpovedného podnikania. Ako člen tejto iniciatívy sa zaväzujeme dodržiavať 10 vytýčených princípov o ľudských právach, práci, životnom prostredí a boji proti korupcii. Každý nový člen najprv musí z 10 princípov odvodiť svoje vlastné ciele. Urobili sme tak v minulom roku, keď sme stanovili naše ciele zo 17 Sustainable Development Goals (SDGs) OSN, ku ktorým môžeme čo najefektívnejšie prispieť. Vybrané ciele trvalo udržateľného rozvoja spolu so súvisiacimi kľúčovými číslami a cieľmi sú dôležitými kritériami v našej stratégii zodpovedného podnikania. V súlade s požiadavkami iniciatívy budeme raz ročne informovať o našom pokroku v rámci nášho „Oznámenia o pokroku“.
02

Novinky a aktivity

Vynikajúce hodnotenie rizika ESG od Morningstar Sustainalytics

V decembri 2023 získala skupina EOS hodnotenie rizika ESG od renomovanej ratingovej agentúry Morningstar Sustainalytics, ktorá nám udelila skóre 10,2 (nízke riziko), čo nás radí medzi dve najlepšie percentá v sektore „Spotrebiteľské financie“.

„S týmto nezávislým hodnotením ESG sa stáva náš príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju transparentným. Najvyššie hodnotenie preukazuje, že naša stratégia zodpovedného podnikania je úspešná, a že máme veľmi dobrú pozíciu v mnohých oblastiach,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Marwin Ramcke.

Spolu s našimi partnermi, zákazníkmi a budúcou generáciou formujeme svet, v ktorom je udržateľnosť prioritou pre každého.

ESG je skratka pre „Environment“ (Životné prostredie), „Social“ (Sociálna oblasť) a „Governance“ (Správa a riadenie spoločnosti). 
Odznaky: Najlepšie hodnotené v priemysle podľa ESG & Najlepšie hodnotené v regióne podľa ESG<br/>Copyright @2024 Morningstar Sustainalytics. Všetky práva vyhradené
Vianočné dlhy: Sviatky na splátky zaťažia rodinný rozpočet

Vianočné dlhy môžu zaťažovať rozpočet. Podľa prieskumu 54,6 % ľudí na Slovensku podceňuje svoju schopnosť splácať dlhy. Medzi najrizikovejšie skupiny patria muži, absolventi vysokých škôl a obyvatelia miest. Nadmerné výdavky na darčeky sú bežné, ale môžu viesť k finančnému stresu. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi dobrým a zlým dlhom. Ak máte problémy so splácaním, vyhľadajte pomoc.
Prečítajte si viac o riadení financií počas dovolenky
Men in a christmas decorated room sitting on the couch. He holds an invoice and creditcard in his hands and looks critical.

Prečítajte si viac o našich oblastiach činnosti

icon red collaboration

Responsible collection

Skupina EOS podporuje spravodlivý prístup k spotrebiteľom založený na rešpekte a trvalé zníženie dlhového zaťaženia založené na riešeniach.
Prečítajte si viac o Responsible collection
icon red networking

Joint progress

V rámci skupiny EOS preberáme sociálnu zodpovednosť prostredníctvom presadzovania posilnenia postavenia, rozmanitosti a začlenenia a v rámci spoločnosti prostredníctvom našich vzdelávacích iniciatív.
Prečítajte si viac o Joint progress
icon red website

Environmental protection

EOS ako silný člen skupiny Otto podporuje stratégiu skupiny v oblasti ochrany klímy, ktorá sleduje cieľ Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C, pričom na implementácii cielených opatrení pracujeme spoločne.
Prečítajte si viac o Environmental protection
icon red charge to claim

Financial sustainability

Skupina EOS presadzuje dodržiavanie prísnych záväzných priemyselných noriem a usmernení o zodpovednosti. Pri oceňovaní portfóliových nákupov a realizovaní iných investícií uplatňujeme prísne kritériá.
Prečítajte si viac o Financial sustainability
03

Dodatočný materiál a obsah

Naša zodpovednosť. Správa vo formáte PDF na stiahnutie.

Stiahnite si súhrnné PDF tu.  
Stiahnite si teraz

Máte otázky týkajúce sa našej stratégie v oblasti zodpovedného podnikania? Radi vám na ne odpovieme!

Head shot of Christian Emus

Christian Emus

Corporate Development with responsibility for CR


EOS Holding GmbH

Steindamm 71

20099 Hamburg

Germany


c.emus@eos-solutions.com

Head shot of Julius Reuting

Julius Reuting

Corporate Development with responsibility for CR


EOS Holding GmbH

Steindamm 71

20099 Hamburg

Germany


j.reuting@eos-solutions.com