Služby - EOS na Slovensku
Businessman leaning against a parapet in front of an office building and looking into the distance.

Získame vašu hotovosť a udržíme zákazníkov.

Vytvorili sme riešenie, ktoré bude výhodné pre všetkých.

Chápeme vašich dlžníkov aj vaše podnikanie. A vždy prichádzame s prispôsobenými riešeniami, ktoré vyhovujú obom stranám. Pre správne riešenie kombinujeme talent s technológiou a rozum s emočnou a umelou inteligenciou. V Nemecku sme investovali 90 miliónov eur do inteligentných finančných služieb, aby sme poznali vašich dlžníkov lepšie a aby sme boli pre vás prospešnejší, než ktokoľvek iný. Bez ohľadu na to, aký finančný problém máte, môžete sa na nás spoľahnúť – ušetríme vám čas, peniaze a vzťah s vašimi zákazníkmi. Radi vám pomôžeme.
Stačí sa s nami spojiť.

Inteligentné finančné služby.

Odkúpenie pohľadávok

Získajte svoju hotovosť – riziko nechajte na nás.

Odkúpime vaše pohľadávky a prevezmeme riziko neplatenia za spravodlivú cenu. Vezmeme náhodnú vzorku a necháme naše overené a otestované algoritmy počítať, aby predvídali hodnotu vášho dlhového portfólia. Výhody pre vás: okamžitý peňažný tok, pozitívny vplyv na vašu účtovnú závierku a oslobodenie od záťaže nezaplatených pohľadávok. A samozrejme pokoj v duši, že sa k dnešným dlžníkom budeme správať ako k zajtrajším zákazníkom.

Odkupujeme portfóliá s rôznym zložením a v akomkoľvek stave: nezabezpečené alebo zabezpečené pohľadávky nehnuteľnosťou v rôznych štádiach vymáhania. Naši aktuálni klienti sú banky, poisťovne, telekomunikačné spoločnosti a poskytovatelia pôžičiek.
Illustation shows two men writing a signature on a contract in a business process.

Vymáhanie pohľadávok

Nechajte nás, aby sme vám ušetrili čas a peniaze.

Zverenie zodpovednosti za vymáhanie pohľadávok spoločnosti EOS vám ušetrí čas a energiu a dáva vám pokoj na duši. Spojíme sa s neplatiacimi zákazníkmi z odvetvia B2B aj B2C prostredníctvom všetkých dostupných kanálov. Vždy použijeme takt a profesionalitu, aby sme udržali pozitívne vzťahy s vašimi zákazníkmi, pričom súdne konania použijeme len ako poslednú možnosť.
Illustation of a woman holding up a coin and a woman standing opposite with a folder.

Medzinárodné vymáhanie pohľadávok

Pracujeme cez hranice a bez hraníc.

Rôzne jazyky, právne systémy a zákazníci. Pre to všetko je medzinárodné vymáhanie pohľadávok neľahké a náročné. Uľahčíme vám to. Spoločnosť EOS pracuje cez hranice a bez hraníc.

Pomáhame vám dvomi spôsobmi: pomocou nášho cezhraničného riešenia alebo nášho centra zdieľaných služieb.

Cezhraničné riešenie

 • Pridelený zástupca EOS vo vašej domovskej krajine
 • Váš zástupca spoločnosť EOS rozumie vášmu jazyku a vašim potrebám.
 • Postaráme sa o vymáhanie pohľadávok s maximálnym využitím našich miestnych skúseností.
 • Máme partnerov vo viac ako 180 krajinách
 • Spoločnosť EOS koná vždy bezúhonne, taktne a profesionálne podľa zvykov v každom regióne.
Centrum zdieľaných služieb

 • Harmonizácia postupov v rámci celej skupiny
 • Získajte svoje peniaze rýchlo – proces je rýchly vďaka systému automatického pridelenia
 • Záväzná zmluva o poskytovaní služieb
 • Skip tracing a prvá upomienka zaslaná do 24 hodín
 • Prvý telefonát do 10 dní
 • Nízke riziko – žiaden úspech = žiadne poplatky
 • Vyššia bezpečnosť, právne a etické štandardy
Inovatívna technológia pre medzinárodné vymáhanie pohľadávok

Naša IT platforma optimalizuje globálne pracovné toky reguláciou automatizovaného prevodu prípadu medzi partnermi na celom svete. Platforma zaisťuje priamu a transparentnú komunikáciu v reálnom čase.
Illustation shows a globe on which points are marked with pins.

Manažment rizík.

Overovanie adresy

Zastihnutie každého príjemcu v každej chvíli.

Bez ohľadu na to, čo viete o svojich zákazníkoch, ak sa s nimi nemôžete spojiť poštou, máte problém. Produkty nebudú dodané, faktúry nebudú zaplatené a reklama minie svoj cieľ. Výsledok: pridané náklady a nezaplatené pohľadávky.

No pomoc je na dosah. Môžeme zobrať vašu existujúcu databázu, identifikovať chyby a následne ich opraviť.  Tým zaistíme, že sa vaša pošta vždy dostane ku každému príjemcovi.

Obchodné informácie

Kontrola kreditu zákazníka – buďte si istí tým, že vaši zákazníci majú prostriedky na splatenie svojich záväzkov. Nákup a predaj je základnou esenciou podnikania. Ak však zákazníci nedokážu platiť, môžu tým ohroziť vaše podnikanie, najmä keď sa to týka veľkých transakcií v korporátnom segmente.

Naša neustále aktualizovaná databáza vás chráni pred týmto rizikom. A to tým, že vám poskytne informácie o platobnej schopnosti partnerov. Vypočítame index platobnej schopnosti z finančných údajov, investícií a zábezpeky, ktoré sa vážia podľa ekonomickej relevantnosti. Používa sa jednoducho a rýchlo sa vyplatí tým, že sa vyhnete neplatiacim zákazníkom.

Súbor skúseností s platením

Podnikáte len so solventnými zákazníkmi? Teraz môžete.

Poznať platobnú schopnosť vašich zákazníkov pokým s nimi začnete podnikať, je základom toho, ako sa vyhnúť neplateniu. Mnohé spoločnosti kontrolujú platobnú schopnosť zákazníkov pred prvým predajom. No vďaka bohatým databázam a najmodernejšej technológii upozorníme na akékoľvek potenciálne problémy v čase, keď sa objavia, a to aj v prípade existujúcich zákazníkov. Vedieť, či je príslušný zákazník solventný pred akýmkoľvek predajom znižuje nákladné postupy vymáhania pohľadávok.
Illustation shows a screen on which boxes are ticked off in green or marked with a red cross. A hand with a magnifying glass enlarges the boxes.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Obchodné oddelenieTelefón: +421 2 323 00 300

obchod@eos-ksi.sk


Pracovný čas:

Navštívte náš klientsky portál pre viac informáci.