• poločnosť EOS je odborníkom na manažment medzinárodných pohľadávok.
  • Platforma v rámci celej skupiny operatívne prideľuje prípady k lokálnym odborníkom, a to vo viac ako 180 krajinách.
  • Spoločnosť EOS spracovala v mene autopožičovne Hertz za 2 roky celkovo 39 000 nesplatených pohľadávok
S pobočkami v 9 krajinách a zákazníkmi zo 155 krajín je autopožičovňa Hertz známou medzinárodnou spoločnosťou. Táto medzinárodnosť však so sebou prináša aj veľkú výzvu: vymáhanie pohľadávky od nesplácajúcich dlžníkov z celého sveta. Spoločnosť Hertz sa rozhodla, že túto právnu a logistickú záťaž bude riešiť externe. Od roku 2021 spoločnosť EOS, v postavení splnomocnenca, vymáha nesplatené pohľadávky v  9 krajinách: Nemecko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko a Luxembursko.

Odborné znalosti EOS v oblasti medzinárodného vymáhania pohľadávok rozhodujúce pre spoločnosť Hertz

Spoločnosť Hertz sa rozhodovala medzi viacerými možnosťami v rámci medzinárodného vymáhania pohľadávok, vysvetľuje Pamela Hourigan, Senior Team Leader Collections v Hertz: „Dospeli sme k záveru, že profesionálny imidž a celosvetový dosah spoločnosti EOS najlepšie zodpovedajú obchodným potrebám spoločnosti Hertz ako globálnej spoločnosti so zákazníkmi po celom svete a zároveň zabezpečujú profesionálne zameranie na zákazníka."

Spoločnosť EOS počas niekoľkých desaťročí získala hlboké odborné znalosti v oblasti medzinárodných prípadov, teda vymáhania cezhraničných pohľadávok. Vďaka vlastným spoločnostiam v 24 krajinách a partnerom na každom kontinente dokáže spoločnosť EOS pomáhať veriteľom získať ich peniaze späť v 180 krajinách sveta. Každý z partnerov je vyškolený spoločnosťou EOS a zaväzuje sa dodržiavať vysoké štandardy skupiny.
A portrait photo of Slavomír Salát, Sales Director EOS KSI, Slovakia

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Hertz sme mohli otestovať naše kapacity a optimalizovať niektoré procesy. So spoločnosťou Hertz ako zákazníkom sme boli schopní rozšíriť naše odborné znalosti.

Slavomír Salát
Obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI, Slovensko
Aké výhody to prináša zákazníkom? Všetky prípady stačí posielať na jedno miesto. Manažment pohľadávok je aktívny celosvetovo, no riadi sa na centrálnej úrovni: stlačením tlačidla na platforme EOS Global Collection prideľuje zahraničná dcérska spoločnosť EOS na Slovensku všetky zadania od spoločnosti Hertz ostatným spoločnostiam a partnerom EOS, ktorí následne vymáhajú pohľadávky na danom mieste v lokálnej mene.

Digitálne know-how pre zjednodušené cezhraničné procesy

„Vďaka nášmu know-how v oblasti IT a automatizovanému rozhraniu platformy EOS Global Collection je pre nás ľahké spracovať tisíce medzinárodných prípadov vymáhania pohľadávok,“ hovorí Slavomír Salát, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI na Slovensku. „Prostredníctvom spolupráce sme mohli otestovať naše kapacity a optimalizovať niektoré procesy. Táto spolupráca sa neustále zlepšuje a miera úspešnosti rastie každým mesiacom.“

Salát dodáva, že pre spoločnosť Hertz to predstavuje ďalšiu výhodu: „Na rozdiel od susedských krajín je naša krajina súčasťou eurozóny, čo znamená, že pracujeme s rovnakou menou ako väčšina krajín, v ktorých spoločnosť Hertz pôsobí.“ Autopožičovňa Hertz tiež oceňuje interaktívnu povahu platformy Global Collection spoločnosti EOS. „Vďaka platforme môžeme sledovať, kontrolovať a vyhodnocovať náklady veľkého portfólia pohľadávok s vysokým objemom transakcií,“ hovorí Pamela Hourigan.
A portrait photo of Pamela Hourigan, Senior Team Leader Collections at Hertz

Vďaka platforme môžeme sledovať, kontrolovať a vyhodnocovať náklady veľkého portfólia pohľadávok s vysokým objemom transakcií.

Pamela Hourigan
Senior Team Leader Collections v spoločnosti Hertz

Spoločnosť EOS prijala platby už z viac ako 80 krajín.

Vzhľadom na počet prípadov je prehľad viac ako užitočný. Od začiatku spolupráce pred 2 rokmi sa spoločnosti EOS podarilo získať úhrady pohľadávok pre spoločnosť Hert z viac ako 80 krajín. Spoločnosť EOS celkovo spracovala 39 000 prípadov v celkovej hodnote 10 miliónov eur.

K spokojnosti spoločnosti poskytujúcej prenájom vozidiel. „Obe strany spoločne pracujú na vybudovaní udržateľného vzťahu a maximálnom prispôsobovaní procesov našim systémom a postupom na zlepšenie efektívnosti,“ hovorí Pamela Hourigan. „Tím stále pohotovo reaguje a je vždy k dispozícii na stretnutia a hovory.“ Slavomír Salát to vidí ako „win-win“ situáciu: „So spoločnosťou Hertz ako zákazníkom sme boli schopní rozšíriť naše odborné znalosti.“

Ako môžete úspešne uzatvoriť prípad za hranicami.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť EOS dokáže získať peniaze aj pri tých najkomplikovanejších pohľadávkach na svete?

Kontaktujte nás
International debt collection: Romina Rosiello-Ene, Senior Manager International Relations & Solutions at the EOS Cross-border Center in Hamburg

Romina Rosiello-Ene
Senior Manager International Relations & Solutions Cross-border

Telefón: +49 40 2850 1764

crossborder@eos-solutions.com

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefón: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Buďte v spojení

Photo Credits: EOS / Hertz