• Spoločnosť EOS je špecialistom na manažment medzinárodných pohľadávok.
  • Sieť so 180 krajinami a najmodernejšou technológiou zabezpečuje efektívne a rýchle spracovanie.
  • Centralizovaná kontrola prípadov zaručuje celosvetové dodržiavanie noriem a zásad.
To, čo platí pre všetkých, platí aj pre nesplácajúcich dlžníkov: čoraz viac cestujú a sťahujú sa – často do iných krajín. Pre veriteľov môže byť problémom získať svoje peniaze späť, ak dlžníci prestanú platiť a úvery sa musia prevziať a ukončiť. Cezhraničné vymáhanie pohľadávok si vyžaduje veľké úsilie a šance na úspech sú obmedzené.

Jeden z partnerov, ktorý so spoločnosťou EOS spolupracuje od 80. rokov minulého storočia v rámci zahraničného obchodu, je Commerzbank. Vybrané cezhraničné úvery sa prideľujú spoločnosti EOS.

Medzinárodné vymáhanie pohľadávok si vyžaduje odbornosť

„V prípade, že ide o cezhraničné vymáhanie, a to napríklad vtedy, keď si dlžníci požičajú v Nemecku, presťahujú sa a prestanú splácať, veci sa skomplikujú. Práve tu prichádza na rad spoločnosť EOS,“ vysvetľuje Andreas Behmenburg, vedúci predaja spoločnosti EOS Nemecko a zodpovedná osoba za spoluprácu s bankou so sídlom vo Frankfurte.
A portrait photo shows Andreas Behmenburg, Head of Sales at EOS Germany

V Nemecku je pravdepodobne veľa poskytovateľov služieb, ktorí dokážu vymáhať pohľadávky, ale my sme prakticky jediní, ktorí to dokážu na medzinárodnej úrovni.

Andreas Behmenburg
Vedúci predaja spoločnosti EOS Nemecko
Spoločnosť EOS preberá postúpené pohľadávky do svojho systému na vymáhanie pohľadávok a postupuje ich do krajín po celom svete: „S našimi vlastnými spoločnosťami na vymáhanie pohľadávok pôsobíme v 24 krajinách a spolupracujeme s dlhoročnými certifikovanými partnermi vo viac ako 150 krajinách. V Nemecku je pravdepodobne veľa poskytovateľov služieb, ktorí dokážu vymáhať pohľadávky na národnej úrovni, no na tej medzinárodnej ich je málo,“ hovorí Andreas.

Spoľahliví miestni partneri predstavujú bezkonkurenčné výhody oproti centralizovanému systému manažmentu pohľadávok, hovorí Stephan Cohrs, senior viceprezident pre cezhraničnú spoluprácu spoločnosti EOS: „Poznajú právnu situáciu v krajine, zaužívaný spôsob komunikácie a platenia a ,samozrejme, ovládajú jazyk. Mnohí klienti sú prekvapení, že dokážeme vyriešiť prípady, ktoré oni už dávno vzdali. Vďaka našim odborným znalostiam sa presvedčili o tom, že ich dlhy sa dajú vymáhať kdekoľvek na svete.“
A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Mnohí klienti sú prekvapení, že dokážeme vyriešiť prípady, ktoré oni už dávno vzdali.

Stefan Cohrs
Senior viceprezident pre cezhraničnú spoluprácu spoločnosti EOS

Automatická distribúcia do cieľových krajín

Celý proces je plne automatizovaný prostredníctvom elektronickej platformy Global Collection. Prenášajú sa do nej všetky potrebné údaje relevantné pre zákazníka týkajúce sa danej pohľadávky a v reálnom čase sa prenášajú do príslušnej krajiny. Odtiaľ sa priamo kontaktuje dlžník, ktorý si neplní svoje záväzky.

„Ak sú prípady, ktoré máme spracovať, evidované v inej krajine, prvý list zvyčajne odošleme z nášho miestneho systému neplatičovi do niekoľkých hodín,“ hovorí Maria Carmen Vinseiro, špecialistka na cezhraničné partnerské riadenie a vymáhanie v spoločnosti EOS Švajčiarsko.

Požiadavku týkajúcu sa obsahu možno odoslať jediným kliknutím. Partner spoločnosti EOS následne dostane krátku správu priamo cez platformu, ktorá je pripojená k príslušnému prípadu. Nie je potrebné hľadať správnu kontaktnú osobu alebo správnu e-mailovú adresu, pretože všetky potrebné informácie sú na jednom mieste. „Je to veľmi jednoduché,“ hovorí Vinseiro, „a to znamená, že sme rýchlejší. S platformou Global Collection dokážeme vo Švajčiarsku spracovať oveľa viac prípadov, ako by sme inak boli schopní zvládnuť.“
A portrait photo shows Maria Carmen Vinseiro, Cross-Border Partner Management & Collection Specialist at EOS Switzerland

Platforma Global Collection je veľmi jednoduchá. Vďaka nej dokážeme spracovať oveľa viac prípadov, ako by sme inak boli schopní zvládnuť.

Maria Carmen Vinseiro
Špecialistka na cezhraničné partnerské riadenie a vymáhanie v spoločnosti EOS Švajčiarsko
Technológia a kompetentný centrálny viacjazyčný tím v Hamburgu nielenže zabezpečuje, aby boli všetky pohľadávky centrálne kontrolované a monitorované, ale poskytuje aj základ pre jednotné uplatňovanie pravidiel a zásad spoločnosti EOS, ako je napríklad kódex správania, vo všetkých krajinách.

Systém hodnôt spoločnosti EOS platí na celom svete

„Budovanie našej siete trvalo niekoľko rokov a svojich partnerov si vyberáme veľmi starostlivo,“ hovorí Andreas. „Pravidelne vykonávame audity v spoločnostiach na vymáhanie pohľadávok, aby sme lepšie spoznali ich pracovné metódy a filozofiu, poskytujeme im pravidelné školenia a dlhodobo s nimi spolupracujeme. Takto si môžeme byť istí, že sa naše normy a systém hodnôt dodržujú.“ Vysoko profesionálna sieť spoločnosti EOS a vynikajúca technická úroveň sú zárukou toho, že spolupráca je výhodná aj pre spoločnosť EOS.

„Ročne spracujeme viac ako 100 000 pohľadávok v približne 180 krajinách,“ hovorí Andreas. „To zahŕňa všetko od 100-eurových pohľadávok za poštové zásielky až po pôžičky na autá a financovanie bývania v šesťciferných sumách.“

Spolupráca prináša bankám mnohé výhody: generujú výnosy z ukončených a takmer beznádejných pohľadávok bez toho, aby museli zhromažďovať potrebné know-how vo svojich bankách. To znamená, že nemusia vynakladať veľké úsilie a náklady na vymáhanie pohľadávok v zahraničí.

Vzájomné učenie sa vedie k väčšiemu úspechu

Hneď ako spoločnosť EOS prevezme pohľadávku, odborníci začnú hľadať najlepší spôsob jej spracovania. „V prípade, že niektorá zo zahraničných dcérskych spoločností EOS úspešne zavedie nové opatrenia, dané know-how sa v rámci osvedčených postupov ďalej odovzdá na medzinárodnej úrovni,“ vysvetľuje Andreas. „Všetci sa od seba navzájom učíme.“

Ako pre vás vymáhame medzinárodné pohľadávky.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť EOS hľadá riešenia aj pre tie najkomplikovanejšie prípady vymáhania pohľadávok na svete?

Kontaktujte nás
Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager der EOS Deutschland GmbH

Andreas Behmenburg
Head of Sales

a.behmenburg@eos-deutschland.de

A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Stefan Cohrs
SVP Cross-border Center

s.cohrs@eos-solutions.com

Buďte v spojení