Výročná správa a správa o udržateľnosti 2022/23 - EOS na Slovensku
Highlighted numbers 22 23
01

Výročná správa a správa o udržateľnosti

Prečítajte si všetko o vývoji skupiny EOS. V časti o finančnom roku 2022/23 nájdete prehľad kľúčových údajov a najdôležitejších obchodných udalostí. Časť s názvom „naša zodpovednosť“ vysvetľuje, ako skupina EOS plní svoju spoločenskú a ekologickú zodpovednosť.

Changing finances for the better

Skupina EOS je popredným investorom do portfólií pohľadávok a nehnuteľností a odborníkom v oblasti spracovania nevysporiadaných pohľadávok. Našich viac ako 6 000 zamestnancov v 24 krajinách sa venuje manažmentu pohľadávok na základe údajov a poskytuje inteligentné služby v prospech našich zákazníkov, partnerov a spotrebiteľov. Už viac ako 45 rokov zabezpečujeme peňažný tok spoločností, aby sa mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť. GRI 2-6

Finančný rok v rýchlosti

GRI 201-1
Obrat sa zvýšil o 21,4 % na 977,1 milióna eur. 

milióna EUR

0
Vo finančnom roku 2022/23 dosiahla spoločnosť Skupina EOS EBITDA vo výške 445,9 milióna EUR.

milióna EUR

445,9
Vo finančnom roku 2022/23 predstavoval objem investícií do pohľadávok 1,2 miliardy eur.

miliardy EUR

1,2
K úspešnému finančnému roku 2022/23 prispelo celkovo 6 261 zamestnancov.

zamestnancov

6261
Skupina EOS je zastúpená v 24 krajinách.

krajín

24
02

Náš finančný rok 2022/23

Skupina EOS dokázala v rámci finančného roku 2022/23 výrazne zvýšiť svoj zisk a objem investícií.
Our financial year 2022/23

Náš výsledok je úspechom tímu

Finančný rok 2022/23 bol poznačený neistotou, keďže hospodársky a spoločenský život ovládla vojna, inflácia a energetická kríza. Na začiatku finančného roka sa neočakávalo, že skupina EOS dosiahne takýto mimoriadny zisk. Marwin Ramcke, predseda predstavenstva, tvrdí: „Za týmto vývojom stoja dlhoročné odborné znalosti našich zamestnancov a ich odhodlanie. Sme 6 000 jednotlivcov s vlastnými skúsenosťami, schopnosťami a kultúrnym pozadím. Ako tím toho vieme dokázať veľa.“ Úspech sa pripisuje zameraniu sa na nákup pohľadávok a nepretržitému rozvoju digitálnych nástrojov, ktoré zlepšili našu prevádzkovú výkonnosť a podporili synergiu medzi spoločnosťami EOS.

Rozhovor s predstavenstvom spoločnosti EOS

Päť členov predstavenstva analyzuje finančný rok, opisuje vývoj vo viacerých krajinách a ponúka svoj výhľad na rok 2023/24. GRI 2-9
suit, people, tourist, acquaintance, student

Humánny spôsob podnikania

Na fotografii je Cristi Musat, výkonný riaditeľ EOS spoločnosti EOS International BVG a „mozog“ projektu Kollecto+.

Kollecto+: Softvér, ktorý vytvára synergie

Flexibilná pracovná doba Flexibilná pracovná doba 2 minút
Ako si spoločnosti EOS zvyšujú efektívnosť a prehlbujú spoluprácu s Kollecto+.
Zistiť viac
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Ako spoločnosť EOS vracia na trh uviaznuté aktíva

Flexibilná pracovná doba Flexibilná pracovná doba 2 minút
Spoločnosť EOS nadobudla odborné znalosti v oblasti udržateľnej obnovy nevyužívaných budov s cieľom vrátiť ich späť na trh.
Zistiť viac

Podrobnosti o finančnom roku:
Obrat a zisk v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

Zaznamenal sa mimoriadny rast. V roku 2022/23 skupina EOS významne zvýšila svoj zisk (EBITDA) a obrat v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom.

Vývoj obratu a zisku

Zisk a obrat skupiny EOS boli v rámci finančného roku 2022/23 významne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Dvomi hlavnými dôvodmi boli početné investície do pohľadávok a vynikajúce výsledky v oblasti spracovania nesplácaných úverov nakúpených v minulých rokoch. GRI 201-1

Medziročný obrat

Údaje v mil. EUR

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Vývoj ziskov (EBITDA)

Údaje v mil. EUR

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Obrat skupiny podľa regiónov 2022/23

Údaje v mil. EUR
Vývoj v rôznych regiónoch
Východná Európa ostáva s podielom 42,4 % najsilnejším regiónom skupiny EOS. Východoeurópske spoločnosti zvýšili svoj obrat v porovnaní s minulým rokom o takmer 50 %. Spoločnosti EOS v západnej Európe zabezpečili 31,0 % z celkového obratu vo finančnom roku 2022/23. Aj tu sa obrat oproti predchádzajúcemu roku výrazne zvýšil. K pozitívnemu výsledku prispelo aj zrušenie obmedzujúcich protipandemických opatrení. Podiel Nemecka predstavuje 25,9 %, a to aj napriek náročnej konkurenčnej situácii. Obrat sa znížil, no spoločnosť EOS investovala vysoko.
Spolu
977,1
Východná Európa
414,1
Západná Európa
302,5
Nemecko
253,0
Severná Amerika
7,5

EOS Novinky

Nový a známi partneri, novozaložené podnikateľské lokality a viditeľný nárast nákupov nesplácaných úverov. Niekoľko obzvlášť pôsobivých udalostí v predchádzajúcom finančnom roku:

Portugalsko

Spoločnosť EOS aktívne pôsobí od júla 2022 na portugalskom trhu s vlastnou prevádzkovou spoločnosťou. Výkonným riaditeľom je Luís Chaves, ktorý so sebou prináša dlhoročné skúsenosti v oblasti manažmentu pohľadávok. „To, čo ma zaujalo, bol projekt,“ hovorí Chaves, „a príležitosť pracovať pre spoločnosť, ktorú som poznal ako dôveryhodného hráča na trhu.“
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Francúzsko

Spoločnosť EOS vo Francúzsku v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobila svoje investície a uskutočnila najväčšiu jednorazovú investíciu do zabezpečeného portfólia v histórii EOS Francúzsko. „Tento výsledok sme dosiahli vďaka riadiacemu tímu s viac ako 20-ročnými skúsenosťami, našimi jedinečnými poznatkami o zainteresovaných stranách na francúzskom trhu, plnej podpore celého tímu v Hamburgu, no predovšetkým vďaka mimoriadnemu nasadeniu všetkých zamestnancov pri spoločnom dosahovaní našich cieľov,“ hovorí Nathalie Lameyre, výkonná riaditeľka EOS Francúzsko.
 Nathalie Lameyre, Managing Director EOS France

Bosna a Hercegovina

Pre spoločnosť EOS Bosna a Hercegovina bol finančný rok podobne dobrý ako pre celú skupinu EOS: „V rámci Bosny a Hercegoviny je veľmi malý trh, preto nás potešilo, že sme mohli investovať na vysokej úrovni,“ hovorí výkonný riaditeľ Petar Mrkonjić. Jedným z vrcholov bola podľa neho spoločná investícia s dcérskou spoločnosťou Svetovej banky IFC do kúpy rizikových zabezpečených pohľadávok. „Za týmito úspechmi stojí skupina mladých, mimoriadne schopných a vysoko motivovaných zamestnancov a skúsenejších pracovníkov.“ 
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Poľsko

Počas minulého finančného roka vstúpilo na poľský trh mnoho medzinárodných investorov. „To viedlo k vysokému dopytu po nesplácaných úveroch a k silnej konkurencii,“ hovorí Dariusz Petynka, výkonný riaditeľ EOS Poľsko. „Avšak vďaka našej jasne definovanej stratégii sme boli schopní zvýšiť objem investícií oproti predchádzajúcemu roku a ďalej optimalizovať našu prevádzkovú výkonnosť pomocou procesov založených na údajoch.“
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Dánsko

Spoločnosť EOS rozšírila svoju pozíciu na dánskom trhu. Nadobudnutím niekoľkých rozsiahlych portfólií nesplácaných úverov spoločnosť EOS zväčšila objem svojich pohľadávok o viac ako dvojnásobok. „Tieto transakcie predstavujú míľnik a budú mať významný prínos pre náš rast,“ hovorí Peter Hægerstrand Jensen, výkonný riaditeľ EOS Dánsko.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Spojené kráľovstvo

Po reštrukturalizácii sa obchod spoločnosti EOS v Spojenom kráľovstve rozbehol. Spoločnosť nakúpila niekoľko nezabezpečených pohľadávok. „Pre spoločnosť EOS to predstavovalo ďalší dôležitý krok pri presadzovaní sa na významnom trhu Spojeného kráľovstva,“ hovorí Anthony Jenks, výkonný riaditeľ EOS UK.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Hospodársky výsledok vo finančnom roku 2022/23

 • Obrat podľa regiónov

  V tisícoch EUR
  Vo finančnom roku 2022/23 bol obrat vo výške 977,1 milióna eur o 21,4 % vyšší ako v predošlom roku (804,9 milióna eur). Spoločnosti vo východnej Európe zaznamenali najprudší nárast, a to o 47,8 %, za nimi nasleduje západná Európa s nárastom o 34,1 %. Obrat v Nemecku mierne klesol, no udržal sa na vysokej úrovni 253,0 milióna eur. Prudký pokles obratu v Severnej Amerike sa pripisuje odpredaju prevádzkových spoločností EOS na konci roka 2021. Obrat dosiahnutý po odpredaji vychádza z pohľadávok nadobudnutých v predošlých rokoch, ktoré si skupina EOS ponechala a kupujúci ich spracoval v postavení splnomocnenca. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Zmeny oproti predchádzajúcemu roku v %
  Východná Európa 414 125 280 148 +47,8
  Západná Európa 302 508 225 644 +34,1
  Nemecko 252 953 274 809 -8,0
  Severná Amerika 7 525 24 276 -69,0
  Skupina EOS 977 110 804 877 +21,4
 • Výkaz ziskov a strát skupiny (súhrn)

  V tisícoch EUR
  Vo finančnom roku 2022/23 dosiahla skupina EOS zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) vo výške 445,9 milióna eur (predchádzajúci rok: 282,5 miliónov eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa obrat navýšil o 21,4 %, teda o 172,2 milióna eur. Vysoký objem investícií prevážil nižší obrat v dôsledku predaja severoamerických spoločností na konci minulého roka. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Obrat 977 110 804 877
  Celkové prevádzkové výnosy 991 251 815 215
  Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) 445 943 282 453
  Zisk pred zdanením (EBT) 380 072 228 544
  Čistý zisk 297 270 201 236
 • Investície do aktív 

  V tisícoch EUR
  Celkový majetok skupiny EOS sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 26,9 % na 3,0 miliardy eur. Tento nárast sa pripisuje vyššiemu počtu celkových investícií skupiny do pohľadávok a nehnuteľností vo finančnom roku 2022/23. Nakúpené portfóliá predstavujú 79,4 % (v predchádzajúcom roku 75,4 %) a nehnuteľnosti v zásobách 8,7 % (v predchádzajúcom roku 7,8 %) celkového majetku. GRI 201-1

  *Finančná interpretácia
  28.02.2023 v % 28.02.2022 v %
  Dlhodobý majetok 200 620 6,6 209 498 8,8
  Nakúpené pohľadávky a nehnuteľnosti v zásobách* 2 670 136 88,0 1 989 455 83,2
  Pohľadávky 40 181 1,3 29 949 1,3
  Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 66 255 2,2 105 455 4,4
  Iný majetok 55 608 1,8 56 457 2,4
  Celkový majetok 3 032 800 100 2 390 815 100
 • Vlastný kapitál a financovanie

  V tisícoch EUR
  V uplynulom finančnom roku sa celkové financovanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšilo o 642,0 milióna eur na 3,0 miliardy eur. Tento nárast je predovšetkým dôsledkom financovania vysokých investícií uskutočnených v minulom finančnom roku.

  Vlastný kapitál spoločnosti sa zvýšil na 1,1 miliardy eur, a to čiastočne vďaka nerozdelenému zisku z predchádzajúceho roka. Napriek vysokým investíciám v uplynulom finančnom roku sa pomer vlastného kapitálu k aktívam znížil len mierne na 36,6 % (predchádzajúci rok: 37,5 %), čo je pre poskytovateľa finančných služieb relatívne vysoká úroveň.

  Potreby skupiny EOS v oblasti refinancovania sú pokryté úvermi od bánk a materskej spoločnosti. Väčšina tohto financovania má stále krátkodobú splatnosť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa dlhové financovanie zvýšilo zo 74 % na 84 %. GRI 201-1

  Z účtovných dôvodov sa môžu v tabuľkách a textoch vyskytnúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
  28.02.2023 v % 28.02.2022 v %
  Vlastný kapitál 1 110 654 36,6 895 726 37,5
  Rezervy 58 452 1,9 84 218 3,5
  Záväzky voči bankám 132 387 4,4 92 111 3,9
  Záväzky voči spriazneným stranám a spoločnostiam 1 482 754 48,9 1 102 833 46,1
  Záväzky z obchodného styku 47 247 1,6 41 962 1,8
  Ostatné záväzky 201 306 6,6 173 966 7,3
  Celkové financovanie 3 032 800 100 2 390 815 100

Odborné znalosti spoločnosti EOS na trhu nesplácaných úverov sa v roku 2022/23 opäť raz vyplatili. Skupina uskutočnila niekoľko investícií do veľkých portfólií. Niektoré zaujímavosti:

Španielsko

Spoločnosť EOS kúpila od Caixabank portfólio nesplácaných úverov v nominálnej hodnote 753 miliónov eur – ide o jedno z najväčších portfólií v histórii EOS Španielsko.

mil. EUR 

753

Francúzsko

V roku 2022 spoločnosť EOS Francúzsko zrealizovala kúpu zabezpečeného portfólia približne 4 000 pohľadávok v hodnote 235 miliónov eur (nominálna hodnota) od poprednej banky. Išlo o najväčšiu jednorazovú investíciu bez spoluinvestora v histórii EOS Francúzsko a prvú spoluprácu tohto typu s bankou.

mil. EUR 

235

Východná Európa

Spoločnosť EOS a dcérska spoločnosť Svetovej banky International Finance Corporation (IFC) prostredníctvom spoločného investičného fondu posilnili hospodárstvo v Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku a Bosne a Hercegovine. IFC a EOS spoločne v priebehu troch rokov investujú v týchto krajinách 150 miliónov USD do nákupu rizikových dlhov zabezpečených nehnuteľnosťami, čím pomôžu malým a stredným podnikom zvýšiť ich likviditu.

mil. USD 

150

Nemecko

Spoločnosť EOS Nemecko B2C kúpila zahraničné pohľadávky v hodnote 30 miliónov eur (nominálna hodnota) od poprednej nemeckej banky.

mil. EUR 

30

Grécko

Po dlhom čase sa spoločnosti EOS v Grécku podarilo uskutočniť významnú investíciu do nezabezpečeného portfólia v nominálnej hodnote približne 800 miliónov EUR.

mil. EUR 

800

Portugalsko

V lete 2022, len niekoľko týždňov po začatí obchodnej činnosti, spoločnosť EOS Portugalsko kúpila okrem iných produktov aj dve kombinované portfóliá s nezabezpečenými úvermi od poprednej medzinárodnej banky. Portfóliá obsahovali nezabezpečené aj zabezpečené pohľadávky s nominálnou hodnotou viac ako 144 milióna eur.

mil. EUR 

144

Investície do nákupu pohľadávok a nehnuteľností v roku 2022/23

V mil. EUR
Skupina EOS významne zvýšila svoj objem investícií z 668,6 milióna eur na 1,2 miliardy eur. Zvýšenie súviselo s nákupom nezabezpečených a zabezpečených dlhov. V západnej Európe skupina viac ako štvornásobne zvýšila objem investícií na celkovú sumu 612,4 milióna eur. Minuloročné rušenie protipandemických opatrení malo pozitívny vplyv na západoeurópsky trh. Napríklad objem transakcií predávajúcich bánk sa vrátil na normálnu úroveň. Spoločnosť EOS vo východnej Európe s investíciami vo výške 392,6 milióna eur pokračovala vo vysokej úrovni investícií z predchádzajúceho roka, a to najmä vďaka vysokým investíciám v Grécku, Poľsku, Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Napriek tomu, že nemecký trh bol opäť náročný kvôli silnému tlaku konkurencie, spoločnosť EOS zdvojnásobila svoje investície v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Z účtovných dôvodov sa môžu v tabuľkách a textoch vyskytnúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
Spolu
1216,5
Východná Európa
392,6
Západná Európa
612,4
Nemecko
208,3
Centrálne
3,1

Nezabezpečené

706,5
Východná Európa
200,5
Západná Európa
347,4
Nemecko
155,5
Centrálne
3,1

Zabezpečené/ nehnuteľnosti

510,0
Východná Európa
192,1
Západná Európa
265,0
Západná Európa
52,8

Nakúpené pohľadávky v roku 2022/23

V mil. EUR
Účtovná hodnota portfólií vykázaných na konci finančného roka bola 2,7 miliardy eur. Táto suma predstavuje nárast o 34 % alebo približne 680 milióna eur v porovnaní s minulým rokom. Nárast hodnoty je výsledkom vysokých investícií skupiny EOS vo finančnom roku 2022/23. Hoci v predchádzajúcom finančnom roku bolo portfólio nezabezpečených pohľadávok stále dvakrát vyššie ako hodnota tých zabezpečených a nehnuteľností, v priebehu uplynulého finančného roka sa pomer medzi nimi vyrovnal. Najvyššiu účtovnú hodnotu portfólia v rámci celej skupiny zaznamenali spoločnosti v západnej Európe, tesne za nimi nasledovala východná Európa a Nemecko. 

Z účtovných dôvodov sa môžu v tabuľkách a textoch vyskytnúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
Spolu
2670,1
Východná Európa
934,4
Západná Európa
1028,2
Nemecko
640,8
Centrálne
66,8

Nezabezpečené

1660,1
Východná Európa
500,7
Západná Európa
663,9
Nemecko
428,7
Centrálne
66,8

Zabezpečené/ nehnuteľnosti

1010,0
Východná Európa
433,7
Západná Európa
364,2
Nemecko
212,1
03

Naša zodpovednosť

Táto kapitola našej prvej kombinovanej výročnej správy a správy o udržateľnosti ukazuje, ako konáme udržateľne a zodpovedne.
Our responsibility 2022/23

Predslov generálneho riaditeľa

Každý deň sa snažíme meniť veci k lepšiemu. V podnikaní sa nám darí, pretože prijímame každú zmenu a preberáme zodpovednosť za všetko, čo robíme. Meníme veci k lepšiemu pre našich klientov a zamestnancov, no zároveň aj pre spotrebiteľov, náš sektor a spoločnosť.

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej podnikovej zodpovednosti (Corporate Responsibility, CR). Som nesmierne hrdý na to, že sme našu stratégiu podnikovej zodpovednosti premenili na skutky a od jej zavedenia v roku 2020 sa naše vykazovanie rozšírilo. V roku 2022 sme urobili ďalší krok a vypracovaním prvej analýzy významnosti sme identifikovali kľúčové témy podnikovej zodpovednosti. Táto časť našej kombinovanej výročnej správy a správy o udržateľnosti je tento rok po prvýkrát založená na štandardoch Global Reporting Initiative (GRI) a cieľoch OSN pre udržateľný rozvoj (Sustainable Development Goals, SDGs). Vďaka vykazovaniu našich aktivít v kontexte týchto štandardov a cieľov sú naše príspevky ešte transparentnejšie.

Ako poskytovatelia finančných služieb považujeme udržateľnosť za viac ako len ochranu životného prostredia. V rámci našej stratégie podnikovej zodpovednosti sa sústredíme na štyri oblasti činnosti. V tejto časti vysvetľujeme, ako dodržiavame štandardy v oblastiach Responsible Collection, Joint Progress, Environmental Protection a Financial Sustainability. Dané oblasti činnosti taktiež vytvárajú štruktúru tejto časti.

Ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí každodenne prispievajú k tomu, aby bola EOS ekonomicky úspešnou spoločnosťou s pevným záväzkom k udržateľnosti. Vždy sa usilujte byť o niečo lepší.


Marwin Ramcke, Predseda predstavenstva

GRI 2-22

Manažment pohľadávok znamená prevzatie zodpovednosti

Naša zodpovednosť sa týka mnohých rôznych oblastí. Ako poskytovatelia finančných služieb sa zameriavame na sociálnu zodpovednosť a správu a riadenie podniku. Chceme meniť veci k lepšiemu. V rámci dosahovania nášho cieľa sme v stratégii podnikovej zodpovednosti vymedzili štyri oblasti činnosti:
icon red collaboration

Responsible Collection

Spoločnosť EOS presadzuje ohľaduplné a spravodlivé zaobchádzanie so spotrebiteľmi a trvalé oddlženie zamerané na riešenie.
Zistiť viac
icon red networking

Joint Progress

V rámci skupiny EOS preberáme sociálnu zodpovednosť posilňovaním postavenia, rozmanitosti a začlenenia a v spoločnosti sa o to snažíme prostredníctvom našich vzdelávacích iniciatív.
Zistiť viac
icon red charge to claim

Financial Sustainability

Spoločnosť EOS presadzuje prísne a záväzné priemyselné štandardy a usmernenia o zodpovednosti. Pri oceňovaní nákupov portfólia a iných investícií dodržiavame prísne kritériá.
Zistiť viac
icon red website

Environmental Protection

Spoločnosť EOS ako silný člen skupiny Otto Group podporuje jej stratégiu ochrany klímy, ktorá sleduje cieľ Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Spolu pracujeme na implementácii cielených opatrení.
Zistiť viac

Významnosť je východiskovým bodom našej stratégie udržateľnosti

Spoločnosť EOS v spolupráci s internými a externými odborníkmi pokračovala vo vývoji stratégie podnikovej zodpovednosti a v roku 2022 vytvorila graf významnosti. Nižšie uvedený graf zobrazuje kľúčové témy udržateľnosti z perspektívy spoločnosti EOS (os x) a z pohľadu našich externých zainteresovaných strán (os y). Predstavuje základ pre budúce smerovanie stratégie udržateľnosti spoločnosti EOS.
 • V časti o udržateľnosti našej kombinovanej výročnej správy a správy o udržateľnosti prinášame informácie o našich najdôležitejších činnostiach v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia počas fiškálneho roka 2022/23. Správa zahŕňa oblasti činnosti a najdôležitejšie témy zistené v prvej analýze významnosti, ktorú vykonala spoločnosť EOS Holding GmbH so sídlom v Hamburgu. Správa o udržateľnosti sa vzťahuje na celú skupinu EOS* v období od 1. marca 2022 do 28. februára 2023** a odkazuje na štandardy Global Reporting Initiative (GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Pokiaľ nie je uvedené inak.
  **Okrem údajov z nemeckej dcérskej spoločnosti a HR údajov z francúzskych spoločností EOS.. 
 • Responsible Collection 

  • Ethical Collections by Treating Customers Fairly
  • Tech-Driven Transformation & Innovation
  Joint Progress 

  • Societal Impact trough Financial Literacy 
  • Diversity, Equality & Inclusion
  • Talent Attraction, Development and Retention 
  • Local Community Engagement & Participation
  • Employee Satisfaction & Well-Being 
  Financial Sustainability 

  • Digital Responsibility & Cyber Security
  • Business Ethics & Safeguard Compliance
  • Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  • Strengthening Liquidity of Clients 
  • Trustworthy Stakeholder Relations
  • Industry Leadership & Best Practices 
  Environmental Protection

  • Reduction of Environmental Footprint
  GRI 3-2
 • Definícia kľúčových tém

  Na vytvorenie rámca pre vykazovanie udržateľnosti sme v našej prvej analýze významnosti určili otázky udržateľnosti, ktoré sú pre spoločnosť EOS najdôležitejšie (t. j. „významné“). Na základe analýz súčasného stavu a porovnávacích analýz sme následne vypracovali dlhý zoznam potenciálnych kľúčových tém, do ktorého sme zahrnuli príslušné medzinárodné štandardy, pravidlá a usmernenia pre vykazovanie (napr. GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). Počas pracovného seminára s internými a externými odborníkmi sme zredukovali, zhrnuli a uprednostnili naše kľúčové témy. Hodnotili sme ich z hľadiska relevantnosti pre externé zainteresované strany (os y) a pre spoločnosť EOS (os x). Pri posudzovaní významných tém pre spoločnosť EOS sme zohľadnili perspektívu zvnútra a zvonka, známu aj ako „dvojitá významnosť“. Táto koncepcia hovorí o tom, ako trendy v priemysle a faktory podnikovej zodpovednosti ovplyvňujú rozhodovanie spoločnosti a ako spoločnosť ovplyvňuje sociálnu oblasť a životné prostredie. GRI 2-29, 3-1

  *Pri zostavovaní dlhého zoznamu sme použili verziu štandardov ESRS z apríla 2022.
 • Skupina EOS sa v roku 2021 pridala k iniciatíve UN Global Impact – najväčšiemu svetovému paktu o podnikovej zodpovednosti. Ako člen sa zaväzujeme dodržiavať 10 princípov týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.

  Z daných 10 princípov si musí každý nový člen na začiatku stanoviť vlastné ciele. My sme tak urobili v minulom roku a určili sme si ciele zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, ku ktorým môžeme čo najefektívnejšie prispieť. Tieto ciele sú spolu so súvisiacimi kľúčovými údajmi a zámermi dôležitými hodnotiacimi kritériami v rámci našej stratégie podnikovej zodpovednosti. V súlade s požiadavkami paktu budeme raz ročne informovať o našom pokroku v „Správe o pokroku“ („Communication on Progress“, COP). GRI 2-23

  Osredotočamo se na naslednje cilje trajnostnega razvoja (SDGs):
  Icon SDG goal 3: good health and well-being Icon SDG goal 3: good health and well-being
  Good Health and Well-Being
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 4: quality education Icon SDG goal 4: quality education
  Quality Education
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 5: gender equality Icon SDG goal 5: gender equality
  Gender Equality
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 8: decent work and economic growth
  Decent Work and Economic Growth
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 10: reduces inequalities Icon SDG goal 10: reduces inequalities
  Reduced Inequalities
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 13: climate action Icon SDG goal 13: climate action
  Climate Action
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 16: peace justice and strong institutions
  Peace, Justice and Strong Institutions
  Zistiť viac
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnership for the Goals
  Zistiť viac
  Individuálne iniciatívy a opatrenia prispievajú aj k iným cieľom trvalo udržateľného rozvoja a v prípade potreby budú zahrnuté do našich správ.
collaborationcollaboration

Responsible Collection

Spoločnosť EOS presadzuje ohľaduplné a spravodlivé zaobchádzanie so spotrebiteľmi a trvalé oddlženie zamerané na riešenie.
Dobrá práca a hospodársky rastDobrá práca a hospodársky rast Znižovanie nerovnostiZnižovanie nerovnosti

Etické vymáhanie prostredníctvom spravodlivého zaobchádzania so zákazníkmi 

(Ethical Collections by Treating Customers Fairly)

Spoločnosť EOS presadzuje spravodlivé oddlženie spotrebiteľov. Podporujeme neplatičov, aby sa zbavili svojich dlhov, a tým dodržiavame naše tvrdenie „Changing finances for the better“ („Meníme financie k lepšiemu“). Vytvárame férové splátkové plány, ktoré sú ekonomicky prijateľné pre každú zapojenú stranu, a taktiež hľadáme riešenia pre spotrebiteľov, ktorých osobná situácia predstavuje špecifické výzvy.

Úctivá komunikácia je pre náš prístup kľúčová. Toto leto zavedieme medzinárodné pravidlá platné pre celú skupinu, ktoré štandardizujú úctivé a etické zaobchádzanie s neplatičmi. Dané pravidlá nás budú zaväzovať komunikovať zrozumiteľne, ohľaduplne a prevziať zodpovednosť za naše slová a činy.

Vďaka technologickým inováciám zjednodušujeme spotrebiteľom platobný proces. Ponúkame servisné portály a chatbotov, ktorí spotrebiteľom umožňujú samostatne spravovať svoje platby bez potreby priameho kontaktu s nami. Spotrebitelia, ktorí uprednostňujú osobný kontakt, sa však môžu obrátiť na náš kvalifikovaný tím pre vhodné možnosti úľavy od dlhu. V rámci zlepšovania používateľskej skúsenosti ponúkame spotrebiteľom ich preferované spôsoby platby, ktoré sme navrhli na základe analýzy údajov. Naše služby neustále zlepšujeme na základe spätnej väzby, ktorú získavame napríklad aj prostredníctvom prieskumov.

Férové vymáhanie dlhov v číslach

Viac ako 5 miliónov prípadov dlhov, ktoré spoločnosť EOS vo finančnom roku 2022/23 úspešne vyriešila, pomohlo spotrebiteľom v platobnej neschopnosti.

miliónov prípadov dlhov

0
už využíva systém na vymáhanie dlhov EOS Kollecto+. Tento nástroj ponúka spotrebiteľom plne digitálnu možnosť pri hľadaní riešenia pre ich dlhy. V blízkej budúcnosti sa plánuje pridať ďalších 5 krajín.

krajín skupiny EOS

8
Vo finančnom roku 2022/23 bolo v rámci skupiny zriadených o 38 % viac digitálnych kontaktných miest ako v predchádzajúcom finančnom roku.

% viac

38
insolventných spotrebiteľov dokázalo v sledovacom období samostatne spravovať svoje dlhy prostredníctvom online servisných portálov. V rámci celej skupiny je k dispozícii 12 inteligentných servisných portálov a 3 chatboti, ktorí nepretržite spracúvajú všetky požiadavky.

%

61
V sledovanom období bolo prostredníctvom digitálnych kanálov vytvorených o 83 % viac splátkových plánov ako v predchádzajúcom finančnom roku.

%

83
Spoločnosť EOS ponúka celkovo 9 spôsobov platby, aby tak vyhovela čo najväčšiemu počtu spotrebiteľov. Apple Pay a PayPal predstavujú len dve z týchto možností.

spôsobov platby

9
poskytlo EOS v Nemecku počas prvých dvoch mesiacoch prieskumu spätnú väzbu, ktorá pomohla spoločnosti zaviesť dlhodobé zlepšenia služieb.

spotrebiteľov

1000

Férové vymáhanie dlhov

EOS zastáva úctivé zaobchádzanie so spotrebiteľmi a využíva na to nové technológie.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Technologicky orientované zmeny a inovácie 

(Tech-driven Transformation & Innovation)

Technologický pokrok, dôležitý nástroj rozvoja spoločnosti EOS, nás pripravuje na budúcnosť. Využívame analýzy údajov a umelú inteligenciu na zmenu financií klientov a insolventných spotrebiteľov k lepšiemu. V tomto nám pomáhajú aj personalizované splátkové plány a inteligentní chatboti. Naším cieľom je ponúknuť klientom a spotrebiteľom všetkých skupín EOS plne digitálny proces prispôsobený ich potrebám.

V roku 2022 došlo k reorganizácii Data & Analytics Hub (DAH), ktoré združuje národné a medzinárodné analytické kompetencie spoločnosti EOS. „Naši kolegovia v DAH prepájajú údaje a podporu umelej inteligencie s cieľom vytvárať odporúčania alebo rozhodnutia,“ hovorí riaditeľ DAH Jakob Spitzer. Prínosom pre neplatičov je napríklad to, že sa k nim pristupuje spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje. Aby bolo možné vykonávať analýzy v ešte väčšom rozsahu v Cloude, rozširujú sa dátové kanály, ktoré spájajú softvér na vymáhanie pohľadávok Kollecto+ s centrom. Viac informácií o systéme Kollecto+ nájdete tu.
groupgroup

Joint Progress

V rámci skupiny EOS preberáme sociálnu zodpovednosť posilňovaním postavenia, rozmanitosti a začlenenia a v spoločnosti sa o to snažíme prostredníctvom našich vzdelávacích iniciatív.
Dobré zdravie a pohodaDobré zdravie a pohoda Kvalitné vzdelávanieKvalitné vzdelávanie Rodová rovnosťRodová rovnosť Znižovanie nerovnostiZnižovanie nerovnosti

Sociálny vplyv prostredníctvom finančnej gramotnosti

(Social Impact through Financial Literacy)

Naším cieľom je posilniť finančnú gramotnosť v spoločnosti a tým bojovať proti nadmernému zadlžovaniu jednotlivcov.

Štúdia “Europeans in Financial Trouble?” EOS Consumer Study 2023 jasne ukazuje, že mladí ľudia vo veku medzi 18 a 34 rokov by sa chceli naučiť viac o financiách a postupoch, ako správne nakladať s peniazmi. Takmer každý desiaty respondent v tejto vekovej skupine je presvedčený, že nedostatok finančných znalostí je jedným z dôvodov, prečo sa ľudia zadlžujú.

Zamestnanci skupiny EOS založili v roku 2019 nadáciu finlit, ktorá má budúce generácie učiť o financiách. Táto nezisková organizácia ukazuje deťom a mládeži, ako správne zaobchádzať s peniazmi, a pomáha im tak vyhnúť sa nadmernému osobnému zadlžovaniu. ManoMoneta, prvá vzdelávacia iniciatíva nadácie finlit, je určená pre deti vo veku 9 až 13 rokov a v súčasnosti sú do nej zapojené školy vo viacerých európskych krajinách. „OhMoney“, druhá iniciatíva, ktorá sa nedávno začala v Nemecku, je zameraná na mládež vo veku 13 až 17 rokov. Jej cieľom je poskytnúť študentom a ich učiteľom kreatívny a pútavý obsah o finančných témach z každodenného života a viesť študentov na ceste k finančnej nezávislosti.

Spoločnosti EOS v Rumunsku, Slovinsku a Chorvátsku sa súčasne aktívne zapojili do ďalších iniciatív pre mládež a dospelých, medzi ktoré patrí ponuka kurzov na školách, výučbové videá a účasť na Winter Finance School (Zimná škola finančníctva) pre mládež. GRI 413-1
Skupina EOS získala za nadáciu finlit nemeckú cenu za projekty udržateľnosti. V kategórii „Nezisková iniciatíva“ porota ocenila záväzok predchádzať nadmernému zadlžovaniu jednotlivcov prostredníctvom výučby finančnej gramotnosti.
Financial education for children: A schoolgirl looks at her budget.

Naše finančné vzdelávanie v číslach

zaviedlo iniciatívy zamerané na finančné vzdelávanie detí a dospelých.

GRI 413-1

národných dcérskych spoločností EOS

0
Od roku 2020 sa v rámci iniciatívy ManoMoneta naučilo zaobchádzať s peniazmi už 87 000 detí.

detí

87000
Len vo finančnom roku 2022/23 nadácia finlit prostredníctvom iniciatívy ManoMoneta oslovila 32 828 detí.

detí

32828
Do iniciatívy ManoMoneta sa od jej spustenia zapojilo spolu 1 400 škôl.

škôl

1400

Podpora finančnej gramotnosti a predchádzanie zadlžovaniu

Chýbajúce vedomosti o hospodárení s peniazmi môžu prispieť k nadmernému zadlženiu. Práve preto spoločnosť EOS podporuje iniciatívy finančného vzdelania, najmä pre mladých ľudí.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Diverzita, rovnosť a inklúzia

(Diversity, Equality & Inclusion)

Spoločnosť EOS ako medzinárodná skupina podporuje rozmanitosť vo svojich štruktúrach. Preto nás teší, keď zamestnanci vytvárajú komunity a aktívne sa do nich zapájajú. V Rade pre diverzitu a inklúziu (Diversity & Inclusion Board) máme štrukturálny rámec na koordináciu iniciatív a zabezpečenie strategického smerovania rozmanitosti.

Myslíme si, že šírenie poznatkov o rozmanitosti a začlenení je dôležité. V apríli 2023 sme v rámci skupiny EOS spustili na online platforme Masterplan projekt s názvom „Búranie bariér a nevedomých predsudkov: Cesta za poznaním rozmanitosti a inklúzie“ (Breaking Down Barriers & Unconscious Biases: A learning path on Diversity & Inclusion). Obsahuje videá, ktoré zamestnancov naučia význam rozmanitosti a inklúzie na pracovisku a pomôžu im vytvoriť stratégie pre integračné, priateľské a úspešné pracovné prostredie. Kurz je dostupný pre všetkých zamestnancov a je povinný pre všetkých manažérov a celý HR tím. Do online ponuky budú čoskoro pridané aj semináre.

Väčšia inklúzia prostredníctvom Sprievodcu transidentitou

Komunita Queer@EOS vydala v spolupráci s Otto queer sieťou MORE* Sprievodcu transidentitou. Ponúka podporu zamestnancom počas a po ich tranzícii. Transrodoví kolegovia si môžu napríklad v rámci skupiny EOS bez väčšej námahy zmeniť meno. Sprievodca slúži ako zdroj informácií pre kolegov a manažérov, ktorí hľadajú odpovede na ich otázky týkajúce sa transrodovosti.

Rodová rovnosť v EOS

všetkých zamestnancov spoločnosti EOS tvoria ženy. (Pozn.: pohlavie uvedené zamestnancami)

GRI 2-7, 405-1

%

0
je podiel žien na riadiacich pozíciách v skupine EOS. (Pozn.: pohlavie uvedené zamestnancami)

GRI 2-7, 405-1

%

52
zamestnankýň spoločnosti EOS pracuje na plný úväzok. U mužov je to 91 %. (Pozn.: pohlavie uvedené zamestnancami)

GRI 2-7, 405-1

%

80

Prilákanie talentov: Rozvoj a stabilita

(Talent Attraction: Development and Retention)

Chceme sa prezentovať ako atraktívny zamestnávateľ, dlhodobo si udržať zanietených zamestnancov a ponúknuť im možnosti rastu. S týmto cieľom spustila skupina EOS množstvo ponúk aj iniciatív. Príkladom je medzinárodný program riadenia talentov NXT, na ktorom sa zúčastňuje 92 talentovaných zamestnancov zo 17 krajín, ktorí dostávajú cielenú podporu a nadväzujú kontakty v rámci skupiny.

Spoločnosť EOS má veľký záujem o posilnenie postavenia zamestnancov a vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia založeného na spolupráci. Vzdelávacia platforma Masterplan poskytuje zamestnancom celej skupiny prístup k veľkému množstvu vzdelávacích materiálov, ktoré si môžu zostaviť podľa svojich vlastných potrieb. Kolegovia majú pohodlný prístup k celej ponuke, aj keď pracujú z domu a môžu sa vzdelávať samostatne kdekoľvek. GRI 404-2

Posilnenie postavenia v číslach

Vo finančnom roku 2022/23 absolvoval každý zamestnanec spoločnosti EOS v priemere 31 hodín školení vyššieho stupňa. To je nárast o takmer 22 % oproti predchádzajúcemu roku a o viac ako 50 % oproti finančnému roku 2020/21.

GRI 404-1

priemere hodín školení vyššieho stupňa

0
Na vzdelávacej platforme Masterplan sa od januára 2022 zaregistrovalo 3 000 zamestnancov.

GRI 404-2

zamestnancov

3000

Nábor talentov, udržanie talentov

Posilnenie postavenia je zárukou rastu: EOS spustila niekoľko programov, ktoré zamestnancom ponúkajú príležitosti pre profesionálny a osobný rast.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Financial Sustainability

Spoločnosť EOS presadzuje prísne a záväzné priemyselné štandardy a usmernenia o zodpovednosti. Pri oceňovaní nákupov portfólia a iných investícií dodržiavame prísne kritériá.
Dobrá práca a hospodársky rastDobrá práca a hospodársky rast Mier, spravodlivosť a silné inštitúcieMier, spravodlivosť a silné inštitúcie Partnerstvá pre cielePartnerstvá pre ciele

Digitálna zodpovednosť a kybernetická bezpečnosť 

(Digital Responsibility & Cyber Security)

Využívanie údajov je pre podnikanie spoločnosti EOS zásadné. S údajmi pracujeme zodpovedne a neustále zlepšujeme naše procesy a systémy s cieľom ich ochrany. V celej skupine pracuje približne 90 zamestnancov v oblasti ochrany údajov a informačnej bezpečnosti.

Monitorovacie nástroje nám umožňujú včas odhaliť útoky a zastaviť ich. Práve teraz sa v rámci nového programu Iron EOS vytvára ešte rozsiahlejší medzinárodný systém ochrany, v ktorom odborníci a nástroje zabezpečujú bezpečnosť všetkých národných dcérskych spoločností. „Systém Iron EOS nám umožní rýchlo reagovať v rámci celej skupiny,“ hovorí Gunnar Woitack, vedúci pracovník pre informačnú bezpečnosť.

Bezpečnosť údajov v číslach

už disponuje certifikátmi informačnej bezpečnosti (ISO 27001). V niekoľkých ďalších spoločnostiach sa už začali implementačné projekty. ISO 27001 je medzinárodne uznávaná norma pre informačnú bezpečnosť. Všetky EOS spoločnosti sa okrem toho riadia aj usmerneniami skupiny Otto Group, ktoré sú vo veľkej miere v súlade s normou ISO 27001.

spoločností EOS

0
Vo finančnom roku 2022/23 monitorovacie nástroje systému EOS rozpoznali a opravili 600 miest útoku (kritických a vysokých). Pomohli nám rýchlo reagovať na hrozby.

miest útoku

600
spoločnosti EOS pracuje v oblasti ochrany údajov a informačnej bezpečnosti.

zamestnancov

90
Na základe sťažností dlžníkov bolo prijatých 82 žiadostí dozorných orgánov na ochranu údajov. Všetky z nich boli vyhodnotené ako neopodstatnené.

GRI 418-1

žiadostí

82

Ako EOS chráni údaje pred kybernetickými útokmi

Ochrana údajov a informačná bezpečnosť je pre EOS najväčšou prioritou. Spoločnosť posúva svoju kybernetickú odolnosť na vyššiu úroveň vďaka novému systému pre celú skupinu.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Etika v podnikaní a dodržiavanie bezpečnostných opatrení

(Business Ethics & Safeguard Compliance)

Skupina EOS presadzuje prísne, záväzné priemyselné normy a zodpovedné usmernenia pre odvetvie vymáhania dlhov. Aby sme pomohli vymedziť dané normy, aktívne sa zapájame do viacerých európskych združení pre vymáhanie dlhov a taktiež do mnohých iniciatív. Viac informácií o našej práci v združeniach nájdete tuGRI 2-28 

Aby sme potvrdili, že berieme našu podnikovú zodpovednosť vážne, zapojili sme sa do iniciatívy UN Global Compact, ktorá povzbudzuje spoločnosti na celom svete, aby sa usilovali a podporovali udržateľné a zodpovedné obchodné postupy. Ako člen podporujeme 10 zásad OSN týkajúcich sa ľudských práv, práce, boja proti korupcii a životného prostredia. GRI 2-23

Na zamedzenie porušovania predpisov alebo nežiaduceho vývoja skupina EOS prevádzkuje platformu, ktorá oznamovateľom poskytuje chránený priestor a je začlenená do mechanizmu skupiny Otto. Zamestnanci, ako aj dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo klienti tu môžu nahlasovať porušenia predpisov v spoločnosti EOS a skupine Otto Group. Platforma nám pomáha zlepšovať sa a eliminovať sťažnosti. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Náš kódex správania (Code of Conduct): Jasné pravidlá spravodlivosti medzi sebou navzájom

Naším kódexom správania vytvárame záväzné pravidlá týkajúce sa našich každodenných činností. Definované zásady zodpovedného podnikania sú spoľahlivým sprievodcom pre našich zamestnancov, klientov a partnerov a sú voľne dostupné na webových stránkach spoločností EOS. Kódex správania (Code of Conduct) sa neustále vyvíja. Je výnimočný tým, že je blízky osobám, pre ktoré bol vytvorený. Od leta 2023 budú pre zamestnancov určené vzdelávacie bloky, ktoré sa budú kódexu správania venovať hlbšie. GRI 2-23, 2-24

Dodržiavanie predpisov v číslach

Spoločnosť EOS je členom 23 združení. Chceme sa podieľať na formovaní ďalšieho smerovania odvetvia.

GRI 2-28

združení

0
Prostredníctvom platformy EOS pre oznamovateľov bolo nahlásených 5 relevantných porušení.

GRI 2-25

Keďže sa žiadna zo sťažností nepreukázala ako opodstatnená, neboli potrebné žiadne opatrenia.

GRI 2-26

relevantných porušení

5
má prístup ku kódexu správania.

GRI 205-2

% všetkých zamestnancov EOS

100
V poslednom finančnom roku sa v spoločnosti EOS vyskytlo 0 potvrdených prípadov korupcie.

GRI 205-3

potvrdených prípadov korupcie

0
bolo posúdených z hľadiska rizík spojených s korupciou.

GRI 205-1

% našich EOS operácií

100

Zodpovedné získavanie portfólií a partnerstiev

(Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships)

Obchodovanie s rizikovými úvermi si vyžaduje veľkú mieru zodpovednosti. Preto spoločnosť EOS pri rozhodovaní o prijímaní partnerov a klientov uplatňuje prísne a presne stanovené kritériá.

Jedným z príkladov je naša spolupráca s International Finance Corporation (IFC), dcérskou spoločnosťou Svetovej banky, ktorá je najväčšou globálnou rozvojovou bankou. V priebehu troch rokov investuje EOS v spolupráci s bankou viac ako 100 miliónov EUR do rizikových úverov a nehnuteľností vo východnej Európe v súlade s normami ESG (Environmental, Social and Governance).

Okrem toho dbáme na to, aby boli naše ceny udržateľné a spĺňali obchodné záujmy a etické normy všetkých strán. Ako súčasť rodinného podniku Otto Group sa zameriavame na dlhodobé ciele a starostlivo posudzujeme všetky riziká.

Svojich obchodných partnerov si vyberáme aj podľa stanovených kritérií a na tento účel používame našu čiernu listinu v rámci odvetia.

Štandardne kontrolujeme, ako naši partneri a spoločnosti pristupujú k otázkam ľudských práv a k problémom, ako je pranie špinavých peňazí, korupcia a iné trestné činy. Dbáme tiež na to, aby dodržali všetky sankčné zoznamy. Okrem toho nespolupracujeme so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú pornografiou alebo prostitúciou, online hazardnými hrami, podvodmi s predplatným alebo nedôveryhodnými mikropôžičkami.

Spoločnosť EOS v súčasnosti pracuje na kódexe správania pre poskytovateľov služieb, ktorý obsahuje ciele trvalo udržateľného rozvoja a predpisy zo zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, aby sa zaistilo spravodlivé zaobchádzanie s dodávateľmi a naopak. GRI 2-23 

Vo svojej činnosti sa riadime vysokými štandardmi a očakávame, že ich budú v cezhraničnom obchode dodržiavať aj naši partneri. S týmto cieľom ponúkame školenia hneď na začiatku našej spolupráce a počas začiatočného procesu navštevujeme našich partnerov priamo na pracovisku, aby sme získali jasnú predstavu o ich činnosti.
worldworld

Environmental Protection

Spoločnosť EOS ako silný člen skupiny Otto Group podporuje jej stratégiu ochrany klímy, ktorá sleduje cieľ Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Spolu pracujeme na implementácii cielených opatrení. 
šípšíp

Zmenšenie ekologickej stopy

(Reduction of Environmental Footprint) 

Vedecky podložený cieľ

Spoločnosť EOS spolu so skupinou Otto Group pracuje na dlhodobom znížení čistých emisií na nulu. Skupina Otto Group v súčasnosti pripravuje vedecky podložený klimatický cieľ (Science Based Targets Initiative, SBTi). Cieľom spoločnej stratégie ochrany klímy je plne dodržať cieľ 1,5 °C stanovený v Parížskej dohode. Náš pôvodný cieľ klimatickej neutrality v našich hlavných procesoch do roku 2030 je zohľadnený pri vývoji stratégie a bude súčasťou budúceho SBT.

Projekty pre životné prostredie

V spolupráci s poskytovateľom uhlíkových kompenzácií atmosfair spoločnosť EOS od roku 2021 kompenzuje svoje emisie CO2 zo služobných ciest. EOS tak podporuje projekt ochrany klímy „Malé bioplynové elektrárne v Nepále“, ktorý zásobuje domácnosti na vidieku v Nepále ekologickou energiou. Projekt bol schválený Clean Development Mechanchism (CDM) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a zlatým štandardom pre globálne ciele („Gold Standard for the Global Goals“) švajčiarskej nadácie Gold Standard Foundation.

Na podporu ochrany klímy EOS v roku 2022 vysadila stromy. V rámci celoskupinovej kampane sme zamestnancov požiadali, aby informovali o svojej osobnej angažovanosti v oblasti udržateľnosti. Skupina EOS sa im poďakovala vysadením 500 stromov domácich druhov spolu so spoločnosťou Bergwaldprojekt e.V. Ďalšia kampaň na výsadbu stromov sa plánuje na nasledujúci finančný rok.

V rámci vlastnej iniciatívy „Planton des arbres“ spoločnosť EOS Francúzsko vysádza stromy každé tri mesiace. Za každého nového zamestnanca v danom štvrťroku sa zasadí jeden strom a za každý rok pôsobenia jeden strom pre zamestnancov, ktorí oslavujú výročie. V minulom roku EOS Francúzsko vysadila viac ako 200 stromov.

 • Ako integrujeme udržateľnosť do našej spoločnosti

  Udržateľnosť je pre spoločnosť EOS najvyššou prioritou. Stanovili sme si cieľ integrovať manažment udržateľnosti a zaviesť súvisiace opatrenia v celej spoločnosti. Za všetky záležitosti týkajúce sa udržateľnosti v skupine EOS je zodpovedný náš generálny riaditeľ. Oddelenie firemného rozvoja (Corporate Development, CD) preberá operatívnu zodpovednosť za implementáciu. Toto oddelenie polročne predkladá predstavenstvu správy o všetkých činnostiach súvisiacich s udržateľnosťou a o pokroku pri dosahovaní našich cieľov.

  Tím pre firemný rozvoj funguje ako rozhranie v rámci spoločnosti a úzko spolupracuje s mnohými oddeleniami (napr. Corporate Compliance, Group HR) a národnými pobočkami. Ich spoločným úsilím vznikla prvá analýza významnosti, ktorú používame ako základ pre našu stratégiu udržateľnosti. S cieľom každodenne sa zlepšovať neustále vyvíjame strategicky relevantné kľúčové ukazovatele výkonnosti, iniciatívy a opatrenia, ktoré následne schvaľuje naše predstavenstvo.GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Statement of use
  EOS has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 March 2022 to 28 February 2023, with reference to the GRI Standards.

  GRI 1 used
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
PDF správy
K júlu 2023 
Obdobie vykazovania: 1. marec 2022 – 28. február 2023 

Disclaimer