Studia - EOS na Slovensku

Štúdie EOS - Toto sú vedomosti.

Vedieť, čo hýbe ekonomikou a spoločnosťou: To je náš nárok na trhové a spotrebiteľské štúdie spoločnosti EOS. Naše štúdie, ktoré vypracúvame spolu s renomovanými inštitúciami pre výskum trhu, ponúkajú zaujímavé fakty o platobnom správaní zákazníkov, platobných metódach, digitalizácii a výhodách údajov.
Ilustrácia hlavy, ktorá je naplnená znalosťami od rôznych ľudí.
01

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023: Stáva sa z inflačnej krízy dlhová kríza?

Najprv pandémia Coronavírusu, teraz rekordná inflácia a energetická kríza – niekoľko posledných mesiacov nebolo jednoduchých. Ani pre firmy, ani pre nás, ľudí. Ako prežívali spotrebitelia v Európe niekoľko uplynulých mesiacov? Štúdia spoločnosti „Európania vo finančných problémoch? Spotrebiteľský prieskum EOS 2023“ („Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023) skúmala, ako sa v súčasnej ekonomickej situácii mení nákupné a platobné správanie spotrebiteľov.

Na účely štúdie poskytlo informácie o svojej finančnej situácii celkovo 7 729 spotrebiteľov oboch pohlaví vo veku od 18 do 65 rokov z 13 európskych krajín. Prieskum sa uskutočnil v období od 3. do 9. februára 2023 formou online ankety.
Download survey report (1.3 MB)

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
paper, match, candle, orange, player video_zoom_boxvideo_zoom_box
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
prerušiť prerušiť
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023

Štúdia EOS: Každý piaty človek sa v dôsledku inflácie zadlžuje.

Ako zvýšené ceny ovplyvnili finančnú situáciu spotrebiteľov? Štúdia EOS ukazuje: Mnohí sa museli zadlžiť, aby kompenzovali infláciu.
Čítaj viac

Štúdia EOS: Mladí ľudia chcú viac finančného vzdelávania.

Mladí ľudia vraj nemajú chuť zaoberať sa vlastnými financiami? Nedávna štúdia však ukázala, že to neplatí! Záujem je veľký – rovnako ako ich obavy z budúcnosti.
Čítaj viac

Prieskum EOS: Sú peniaze ešte stále „mužskou záležitosťou“?

Kto šetrí viac, kto robí rozhodnutia s väčšou istotou a kto má väčšiu finančnú rezervu? EOS štúdia poukazuje na rozdielne riešenie finančných problémov u mužov a žien a naznačuje možné príčiny.
Čítaj viac
02

EOS European Payment Practices 2022

Najnovší prieskum spoločnosti EOS s poznatkami a hodnoteniami od 3 200 finančných manažérov.

Prieskum EOS “European Payment Practices 2022”: Spoločnosti musia zrýchliť svoje úsilie o digitalizáciu.

Európske spoločnosti musia konať. Platobné praktiky zákazníkov sú totiž horšie ako kedykoľvek predtým. Nové technológie a sociálne zmeny zároveň spochybňujú zaužívané postupy a obchodné modely.

Čo robia spoločnosti, aby nezmeškali čas? Ako zefektívňujú riadenie svojich pohľadávok? Do akej miery sú ich rozhodnutia založené na údajoch - a akú úlohu v tejto súvislosti zohráva umelá inteligencia?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky poskytuje prieskum "Európske platobné postupy", ktorý spoločnosť EOS uskutočnila v roku 2022 už po 13. raz.

V roku 2022 predstavoval podiel pohľadávok v Európe, ktoré boli zaplatené oneskorene alebo boli nevymožiteľné, 21 %.

percent

0

Ako európske spoločnosti bojujú proti nedobytným pohľadávkam.

Mnohým európskym spoločnostiam ide o existenciu, pretože čoraz viac zákazníkov platí svoje účty s oneskorením alebo ich neplatí vôbec. A mnohí finanční riaditelia sa obávajú, že situácia sa v budúcnosti ešte zhorší. Tu si prečítajte, ako sa spoločnosti bránia outsourcingom správy pohľadávok a akú úlohu zohrávajú nové digitálne platobné metódy.
Čítajte viac

Ak nebudete digitalizovať, skončíte na svojich pohľadávkach.

Pre spoločnosti znamenajú zlyhávajúci zákazníci nielen nižšiu likviditu, ale aj viac práce. Hoci digitalizovaný proces upomínania môže pomôcť znížiť toto pracovné zaťaženie a zvýšiť mieru splácania, doteraz tento krok urobila len polovica všetkých opýtaných európskych spoločností. Tu sa dozviete, prečo sa oplatí investovať do digitálneho systému správy pohľadávok.
Čítajte viac

Európska platobná prax 2022: štruktúra prieskumu

icon red employee

Respondenti

V období od 4. marca do 19. apríla 2022 sa uskutočnili telefonické rozhovory s 3 200 finančnými manažérmi zo spoločností s ročným obratom minimálne 5 miliónov eur.
icon red website

Krajiny

16 krajín západnej a východnej Európy: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Prieskum

Od roku 2007 sa v prieskume EOS "Európske platobné postupy" hodnotí nálada v medzinárodnej ekonomike. V roku 2022 sa objavuje už po trinásty raz.
03

EOS Štúdia o chatbotoch 2021

Ako spoločnosti používajú chatbotov?

Čoraz viac spoločností v Európe sa obracia na chatboty.

Technológia ponúka veľký potenciál v oblasti komunikácie. Je užitočná nielen pre spoločnosti a zákazníkov, ale aj pre zamestnancov.

Dve z troch spoločností v Európe už používajú chatbota. Výsledky aktuálnej štúdie o chatbotoch 2021 skupiny EOS poskytujú zaujímavé informácie o tom, ako chatboty používame dnes a čo od nich budeme očakávať v budúcnosti.
Prečítať celý prieskum

65 percent európskych spoločností už používa chatbota na kontakt so súkromnými zákazníkmi.

percent

0

Dve z troch spoločností používajú robotov.

Takmer dve tretiny spoločností v Európe už používajú chatbota – a tendencia narastá. Koľko z nich však skutočne využíva potenciál trendovej technológie? Ako ukazujú výsledky štúdie, vo väčšine prípadov sa používanie obmedzuje na prvý kontakt v rámci služieb zákazníkom. Zhromažďovanie údajov sa považuje za veľkú výhodu chatbota – v praxi ho však využíva len niekoľko spoločností. Dôvod: ochrana údajov.
Prejsť k článku

Ľudia a chatboti – príbeh lásky?

Sú k dispozícii nepretržite a ponúkajú rýchlu pomoc: Chatboti ponúkajú spoločnostiam dobré dôvody na ich integráciu do komunikácie so zákazníkmi. Digitálni asistenti nenahradia ľudských kolegov, ale odľahčia ich od nudných rutinných úloh. Tak získajú viac času na skutočne dôležité úlohy.
Prejsť k článku

Štúdia o chatbotoch EOS 2021: Štruktúra štúdie

icon red person

Respondenti

  • 2 800 spoločností zo 14 európskych krajín
  • Spoločnosti s kontaktom so súkromnými zákazníkmi, min. 20 zamestnancov a obrat najmenej 5 miliónov eur ročne (výnimka: Chorvátsko)
  • 200 počítačom asistovaných telefonických rozhovorov v každej krajine
icon red website

Krajiny

Nemecko, Dánsko, Belgicko, Švajčiarsko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Rusko.

Poskytovateľ služieb

Kantar
04

Štúdia EOS „Aká je hodnota údajov?“ 2020

Reprezentatívny prieskum údajov a ich hodnoty.

Digitálna dôvera ako výzva

Štúdia dokazuje: Spotrebitelia sú v zásade ochotní poskytnúť osobné údaje dôveryhodným spoločnostiam. Ale práve v tejto oblasti je čo dobiehať, pretože mnohým ľuďom chýba dôvera v zodpovedné zaobchádzanie s ich osobnými informáciami. Najväčšou výzvou pre spoločnosti bude preto znižovanie tejto nedôvery prostredníctvom primeraného a transparentného využívania údajov.
prečítajte si celý prieskum

Tretina respondentov je ochotná zverejniť svoje vlastné údaje výmenou za konkrétnu protislužbu.

percent

0

Prečítajte si súvisiaci článok

Bude digitálny život európskych občanov čoskoro taký ako v Číne?

O štúdii „Aká je hodnota údajov?“ 2020

icon red person

Respondenti

1 000 účastníkov, každý ako reprezentatívna vzorka populácie vo veku od 18 rokov z každej krajiny.
icon red website

Krajiny

15 krajín v Európe, USA a Rusku.

Prieskum

Online prieskum so štandardizovaným dotazníkom.
05

Všetky medzinárodné štúdie

Hľadáte ďalšie štúdium? Tu nájdete prehľad všetkých štúdií.
Illustration of a picture showing a brain with many question marks inside.
Illustration of a computer showing data and a Euro sign.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Kontaktná kancelária


Apollo Nivy, Prievozská 2/19344

SK 821 09 Bratislava

Slovensko


Telefón: +421 2 323 00 200

ba@eosksi.sk

Navštívte webovú stránku


Pracovný čas:

Pondelok – piatok:
8:00 – 16:30

Navštívte náš portál dlžníkov pre viac informácií.