Vitajte v našej výročnej správe 2021/22

V tejto správe sa dozviete všetko o najdôležitejších číslach a trendoch skupiny EOS.
2021
2022
01

Toto je EOS

Tu nájdete najdôležitejšie čísla skupiny EOS a video vyhlásenia celého vedenia spoločnosti.

EOS – Váš odborník na manažment pohľadávok

Skupina EOS je popredný medzinárodný technológiami poháňaný špecialista na manažment pohľadávok s pobočkami v 24 krajinách a vyše 6 000 zamestnancami. Už viac ako 45 rokov pomáhame spoločnostiam, aby sa vďaka našim operatívnym znalostiam koncentrovali na svoju hlavnú činnosť. Naši klienti pôsobia v najrôznejších odvetviach, ako napr. banky, energetika, nehnuteľnosti, mobilita, poistenie, telekomunikácie a e-commerce.

Finančný rok 2021/22 v skratke

ročný obrat

804,9 milióna Eur ročný obrat vygenerovala skupina EOS vo finančnom roku 2021/22. To je nárast o 1,6% oproti predchádzajúcemu roku.

milióna Eur

0

EBITDA

282,5 milióna Eur bol výsledok pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) – mierny pokles oproti minulému roku.

milióna Eur

282,5

objem investícií

668,6 milióna Eur objem investícií. Skupina EOS navýšila investície do pohľadávok a nehnuteľností o 134,3 mil. Eur.

milióna Eur

668,6
6 252 zamestnancov sa celosvetovo stará o okolo 20 000 zákazníkov.

zamestnancov

6.252
24 krajín Skupina EOS je zastúpená v 24 krajinách.

krajín

24

Stabilný vývoj v neistých časoch

Stabilný vývoj v neistých časoch

Skupina EOS sa obhliada za solídnym finančným rokom 2021/2022. Napriek finančnému roku, ktorý bol poznačený pandemickými obmedzeniami, neistotou v plánovaní a napätou konkurenčnou situáciou, uzatvoril EOS s miernym nárastom obratu.

„Predchádzajúci rok bol pre nás v mnohých ohľadoch náročný. Napriek tomu sme sa ho snažili vnímať ako výzvu a zvládli sme ho vďaka našim partnerom a zamestnancom. Ďakujeme. “

Peter Dvornák
konateľ

Piati členovia vedenia spoločnosti zhodnotili záver pozitívne a obhliadli sa po najdôležitejších udalostiach finačného roku:

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
suit, coating, president, coat, jacket video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
prerušiť prerušiť
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
suit, president, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
prerušiť prerušiť
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
Carsten Tidow Member of the EOS Board video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
prerušiť prerušiť
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
suit, president, master-of-ceremonies, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
prerušiť prerušiť
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
coating, coat, suit, jacket, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
prerušiť prerušiť
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

„Za náš úspech vďačíme našim vyše 6 000 zamestnancom, vďaka ktorým je skupina EOS každým dňom dynamickejšia a digitálnejšia.“

Marwin Ramcke
CEO skupiny EOS
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president

„Diverzifikovaním rizika sa stávame z dlhodobého hľadiska stabilným partnerom pre našich klientov. A navyše rozšírením nášho analytického dátového úložného priestoru dosahujeme vyššiu efektívnosť vďaka lepšej kontrole.“

Justus Hecking-Veltman
CFO skupiny EOS
suit, president, master-of-ceremonies

„Budeme ešte aktívnejší na NPL trhu – hlavne v prípade zabezpečených pohľadávok.“

Dr. Andreas Witzig
Konateľ skupiny EOS zodpovedný za západnú Európu
suit, president, master-of-ceremonies, coating, jacket

„Za inováciami vždy stoja ľudia. Preto je dôležité, aby sme sa navzájom ešte viac prepájali.“

Carsten Tidow
Konateľ skupiny EOS zodpovedný za východnú Európu
suit, president, coating, coat, master-of-ceremonies

„Nepretržite sa zlepšujeme v oblastiach ako sú analýza dát, inteligentný softvér a agilná práca.“

Andreas Kropp
Konateľ skupiny EOS zodpovedný za Nemecko 
suit, president, master-of-ceremonies, necktie
02

Finančný rok 2021/22

Ako sa vyvíjal obrat a výnosy? Finančný výsledok skupiny EOS nájdete tu.
suit, people, tourist, acquaintance, student

Náhľady na bilančný rok: Porovnanie obratu a hosp. výsledku

Po miernom poklese v predchádzajúcom roku zaznamenala skupina EOS v obchodnom roku 2021/22 opäť nárast celkového obratu. Skupina zaznamenala rast najmä vo východnej a západnej Európe. Nemecko po prvýkrát nie je regiónom s najväčším obratom.
Aj vo finančnom roku 2021/22 je obrat skupiny EOS na vysokej úrovni. Tým sa potvrdzuje silná výkonnosť operatívy posledných rokov. Úspešné spracovanie portfólií zakúpených v predchádzajúcich rokoch dodatočne výrazne oživilo obrat v predchádzajúcom finančnom roku, ktorý bol však stlmený zaúčtovanými preventívnymi opatreniami z dôvodu vojny na Ukrajine. Preto mierne poklesol výsledok pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA).

Mezdiročný obrat za finančný rok

Údaje v mil. EUR

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Vývoj výnosov (EBITDA)

Údaje v mil. EUR

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Obrat skupiny podľa regiónov 2021/22

Údaje v mil. EUR
Podiely na obrate regiónov východnej a západnej Európy v rámci skupiny naďalej narastajú. Nemecko zostáva napriek miernemu poklesu o päť percent naďalej jedným z regiónov s najväčším obratom v skupine EOS. Pokles obratu súvisí v prvom rade so silnou konkurenčnou situáciou na NPL trhu. Najväčší pokles obratu počas roka zaznamenal región severnej Ameriky, v dôsledku predaja tamojších spoločností.
804,9
Východná Európa
280,1
Nemecko
274,8
Západná Európa
225,6
Severná Amerika
24,3

Petra Scharner-Wolff: „EOS sa preukázal ako významný hráč skupiny Otto Group“

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
coating, jacket, coat, suit, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff
prerušiť prerušiť
Petra Scharner-Wolff
EOS, ktorý sa vyvinul z oddelenia upomienok spoločnosti OTTO, patrí dnes ku kľúčovým spoločnostiam skupiny Otto Group. Vo videorozhovore vysvetľuje pani Petra Scharner-Wolff, členka predstavenstva Otto ako navzájom profitujú obe skupiny spoločnosti.

Priebeh obchodov v roku 2021/22

Obrat podľa regiónov

Údaje v tisícoch EUR
Podiely na obrate regiónov východnej a západnej Európy v rámci skupiny naďalej narastajú. Nemecko zostáva napriek miernemu poklesu o päť percent naďalej jedným z regiónov s najväčším obratom v skupine EOS. Pokles obratu súvisí v prvom rade so silnou konkurenčnou situáciou na NPL trhu. Najväčší pokles obratu počas roka zaznamenal región severnej Ameriky, v dôsledku predaja tamojších spoločností.
 2021/22 2020/21 Zmena oproti predch. roku (%)
Východná Európa 280.148 249.719 +12,2
Nemecko 274.809 289.124 -5,0
Západná Európa 225.644 207.104 +9,0
Severná Amerika 24.276 46.575 -47,9
Skupina EOS 804.877 792.522 +1,6

Výkaz ziskov a strát

Krátka verzia, Údaje v tisícoch EUR
Skupina EOS dosiahla vo finančnom roku 2021/22 výsledok výnosov pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) vo výške 282,5 mil. EUR (predch. rok: 312,4 mil. EUR). Tržby stúpli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12,4 mil. EUR vďaka ekonomickému zotaveniu po pandémiou poznačených predchádzajúcich rokoch. Ostatné prevádzkové náklady sa, v porovnaní s tržbami bez zohľadnenia účtovných preventívnych opatrení, zvýšili proporcionálne o 9,4% resp. 23,3 mil. Eur. Ostatné prevádzkové výnosy a interná práca (softvér na vymáhanie pohľadávok) s vplyvom na výnos,  boli na úrovni minulého roka.
 2021/22 2020/21
Tržby 804.877 792.522
Suma prevádzkových výnosov 815.215 804.003
Výnosy pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) 282.453 312.406
Výnosy pred zdanením (EBT) 228.544 253.805
Čistý príjem 201.236 223.822

Investícia do aktív

Údaje v tisícoch EUR
Celkový majetok skupiny EOS vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4,7% na celkovo 2,4 miliardy EUR. Zodpovedný za to bol stav nakúpených pohľadávok a nehnuteľností*, ktorý sa kvôli vyšším celkovým investíciám navýšil vo finančnom roku na 2,0 mld. EUR. Celkový majetok pozostáva zo 75,4% z nakúpených pohľadávok a zo 7,8% z nehnuteľností v zásobách.

*Ekonomické zobrazenie
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Dlhodobé aktíva 209.498 8,8 234.620 10,3
Nakúpené pohľadávky a nehnuteľnosti v zásobách* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Pohľadávky 29.949 1,3 60.964 2,7
Likvidné prostriedky 105.455 4,4 50.211 2,2
Ostatné aktíva 56.457 2,4 39.161 1,7
Celkový majetok 2.390.815 100 2.283.478 100

Vlastný kapitál a financovanie

Údaje v tisícoch EUR
Celkové financovanie sa oproti predchádzajúcemu finančnému roku zvýšilo o 107,3 mil. EUR na 2,4 mld. EUR. Vlastný kapitál sa podarilo zvýšiť na 895,7 mil. EUR, čo bolo spôsobené čiastočnou akumuláciou zisku minuloročného výsledku. Miera vlastného kapitálu tým ďalej vzrástla na 37,5%(v predch. roku: 35,1%), čo je pre poskytovateľa finančných služieb relatívne vysoká hodnota. Potreba refinancovania skupiny EOS je krytá pôžičkami od kreditných inštitútov a spoločníka. Väčšina tohto financovania má naďalej krátkodobú splatnosť, ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila zo 71 na 74% dlhového financovania.

Z výpočtových dôvodov sa môžu v tabuľkách a textoch vyskytnúť zaokrúhľovacie rozdiely.
 28.02.2022 % 28.02.2021 %
Vlastný kapitál 895.726 37,5 802.131 35,1
Rezervy 84.218 3,5 100.355 4,4
Záväzky voči bankám 92.111 3,9 162.043 7,1
Záväzky voči blízkym osobám a spoločnostiam 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Záväzky z dodávok a služieb 41.962 1,8 42.147 1,8
Ostatné záväzky 173.966 7,3 166.537 7,3
Celkové financovanie 2.390.815 100 2.283.478 100

Aj vo finančnom roku 2021/22 EOS podporil spoločnosti a banky pri znižovaní ich nesplácaných úverov (NPL) a pohľadávok. Stručný prehľad niektorých zaujímavostí:

Španielsko

Popredná španielska banka a EOS v Španielsku už v minulosti obchodovali s nespočetnými NPL balíkmi. Teraz zmenil prvý balík so zaistenými pohľadávkami vlastníka – premiéra pre EOS v Španielsku.

cca. mil. Eur

60

Srbsko

S hodnotou 1,7 mld. Eur uzavrela skupina EOS v Srbsku v predch. obchodnom roku najväčší obchod v histórii EOS vo východnej Európe. Portfólio nadobudnuté v rámci sekundárnej transakcie pozostáva prevažne zo zabezpečených pohľadávok.

mld. Eur

1,7

Francúzsko

Koncom roka 2021 uzavrela skupina EOS vo Francúzsku svoj najväčší obchod finančného roka. Balík s prevažne zabezpečenými pohľadávkami pochádzal hlavne od troch regionálnych bánk skupiny Groupe BPCE, s ktorými máme už dlhšiu dobu dobrý obchodný vzťah.

cca. mil. Eur

66,2

Nemecko 

Viac ako pol milióna pohľadávok získala skupina EOS od známeho poskytovateľa „Buy now-pay later“ („kúp teraz, zaplať neskôr“) na zverenecké spracovanie.

tisíc

500

Naďalej investujeme na vysokej úrovni

Po zoslabnutí pandémie skupina EOS vo finančnom roku 2021/22 naďalej navýšila investície do rizikových pohľadávok a nehnuteľností. Celkový objem bol pritom v trojcifernej oblasti. EOS-u sa poradilo výrazne navýšiť predovšetkým nákup zabezpečených pohľadávok a nehnuteľností.

Investície do nákupu pohľadávok a nehnuteľností 2021/22

Údaje v mil. EUR
Skupine EOS sa Podarilo výrazne navýšiť investície v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Celkový objem vzrástol o štvrtinu z celkovo 534,3 mil. Eur na 668,6 mil. Eur. Investovalo sa do nezabezpečených a zabezpečených pohľadávok, ako aj nehnuteľností. Prevažnú časť NPL balíkov kúpila skupina EOS opäť na východoeurópskom trhu, ďalej v západnej Európe a Nemecku. Navyše kupuje skupina EOS aj portfóliá pohľadávok v krajinách, kde nie je skupina zastúpená vlastnou spoločnosťou. EOS spolupracuje s miestnymi odborníkmi na vymáhanie pohľadávok pri rozhodovaní o potenciálnych nákupoch portfólií pohľadávok, ktoré následne partner profesionálne rieši lokálne. V EOS-e sa tieto kolaborácie nazývajú  „Inkaso 4.0“.
Suma
668,6
Východná Európa
402,5
Západná Európa
144,5
Inkaso 4.0
16,9
Severná Amerika
3,0
Nemecko
101,7

Nezabezpečené 2021/22

382,8
Východná Európa
176,0
Severná Amerika
3,0
Západná Európa
88,5
Inkaso 4.0
16,9
Nemecko
98,4

Zabezpečené/ nehnuteľnosti 2021/22

285,8
Východná Európa
226,5
Západná Európa
56,0
Nemecko
3,3

Nakúpené pohľadávky 2021/22

Údaje v mil. EUR
Účtovná hodnota portfólia zaúčtovaného ku koncu finančného roka je s 1,99 mld. Eur* tesne pri dvojmiliardovej hranici. To znamená nárast o takmer päť % vďaka hodnote vyššej o okolo 100 mil. Eur než v predch. roku. Tento vývoj ukazuje, že nákup pohľadávok je naďalej na rastovej krivke. S 1,31 mld. Eur dosiahli nezabezpečené balíky pohľadávok viac než dvakrát vyššiu hodnotu ako zabezpečené portfóliá a nehnuteľnosti. Východná Európa má v celej skupine najviac pohľadávok, tesne nasledovaná západnou Európou a Nemeckom.

*Ekonomické zobrazenie

Z výpočtových dôvodov sa môžu v tabuľkách a textoch vyskytnúť zaokrúhľovacie rozdiely.
Suma
1989,5
Východná Európa
731,2
Nemecko
602,5
Západná Európa
574,6
Inkaso 4.0
53,6
Severná Amerika
27,6

Nezabezpečené 2021/22

1310,3
Západná Európa
419,5
Nemecko
417,9
Východná Európa
391,8
Inkaso 4.0
53,6
Severná Amerika
27,6

Zabezpečené/ nehnuteľnosti 2021/22

679,1
Východná Európa
339,5
Nemecko
184,5
Západná Európa
155,1
03

Naše kľúčové témy

Pre našu spoločnosť je záväzkom byť úspešní nielen dnes, ale aj v budúcnosti, a preto vsádzame na tri dôležité piliere: podnikateľskú zodpovednosť, technologický pokrok a medzinárodnú spoluprácu.

Inkaso znamená prevziať zodpovednosť

V CR-stratégii (Corporate Responsibility) stanovila skupina EOS svoje ciele pre trvalú udržateľnosť. V budúcnosti chce prevziať viac zodpovednosti na štyroch akčných poliach za účelom zmeny financií k lepšiemu. 
icon red networking

Zodpovedné vyberanie

EOS symbolizuje úctivé, férové zaobchádzanie so spotrebiteľmi a trvalé oddlženie orientované na riešenie.
icon red collaboration

Spoločný pokrok

EOS preberá sociálnu zodpovednosť vo vlastnej spoločnosti podporovaním posilnenia diverzity a začlenenia spolu so spoločensky vlastnými vzdelávacími iniciatívami.
icon red insurance

Ochrana životného prostredia

EOS pracuje spolu so skupinou Otto Group so zameranými a rýchlo vykonateľnými opatreniami na dosiahnutí cieľa klimatickej neutrality do roku 2030.
icon red website

Finančná trvalá udržateľnosť

EOS vsádza na vysoké, záväzné štandardy branže ako aj na zodpovedné pravidlá správania.

Vrcholy korporátnej zodpovednosti roka vo videu

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
flag, map, banner video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities
prerušiť prerušiť
EOS CR activities

Každá spoločnosť môže prispieť k väčšej trvalej udržateľnosti – bez ohľadu na to, z akého odvetvia pochádza.

S rôznorodými opatreniami posilnila skupina EOS v predchádzajúcom finančnom roku svoje zaangažovanie v oblasti korporátnej zodpovednosti. Bol vytvorený učebný materiál pre finančné vzdelávanie na školách, boli posadené stromy v boji proti zmene klímy a boli vyslané signály pre väčšiu diverzitu. Akcie ukazujú: Každá čo i najmenšia snaha robí rozdiel a pritom pomáha zmeniť svet k lepšiemu.

Žijeme technológiou vo všetkých jej nuansách

Technologický pokrok je odjakživa zakotvený v DNA skupiny EOS. Siaha od analytických modelov cez chatboty až po digitálnu transformáciu celej skupiny spoločnosti.
menu, map, envelope

Dáta a analýza

 • vysokovýkonná dátová a analytická platforma založená na cloudovej technológii
 • dynamické pracovné toky pre bezproblémové procesy
 • modely rozhodovania a výpočtu za pomoci umelej inteligencie
menu, map, envelope, cotton, cell

Spotrebitelia v stredobode pozornosti

 • individuálne oslovenie prístupom najlepšej ďalšej akcie
 • samoobsluha integrovaná do inteligentných portálov
 • chatboty pre jednoduchú interakciu
   
menu, map

Manažment príležitostí a rizika

 • hodnotenie portfólia na základe dát / cenotvorba na základe hodnoty 
 • analýza rizík IT systémov / IT bezpečnostný manažment
 • vývoj obchodného modelu a inovácie
   
menu, map, envelope

Digitálna transformácia

 • agilná organizácia s hybridným pracovným modelom
 • kultúrna premena ako obchodný základ
 • medzinárodná spolupráca pre využitie synergických účinkov
menu, map, envelope

V minulom roku sme sa zamerali na tri kľúčové oblasti. Prvou bola harmonizácia a optimalizácia obchodných procesov spolu so zdieľaním znalostí a skúseností aj v rámci medzinárodných tímov.  

Veľké úsilie sme venovali oblastiam digitalizácie a robotizácie.  Podarilo sa nám implementovať systém ELO DMS, ktorý digitalizoval viac ako 35 procesov na viacerých oddeleniach. V spolupráci s bulharskými kolegami sme úspešne nasadili botov na zníženie rutinnej práce na právnom oddelení. CRM systém ZOHO začal zefektívňovať činnosti na obchodnom oddelení.  

Veľmi dôležitá je pre nás aj ochrana údajov a bezpečnosť informácií. Snažíme sa neustále zlepšovať jej úroveň a byť v súlade s normami. Dôkazom toho je aj získanie certifikátu ISO 27001 od renomovanej spoločnosti TUV. 

Štefan Benko

Head of IT

 

„Dáta zmenili tvár nášho sveta“

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
web-site video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
prerušiť prerušiť
Driven by technology: Data Analyses at EOS
Marie-Laure Jacobs je dátová analytička v EOS Aremas v Belgicku. Vo videu vysvetľuje, ako analýza dát optimalizuje proces inkasa a mení financie k lepšiemu.
20 mil. Eur investovala skupina EOS v obchodnom roku 2021/22 do inovatívnej technológie a IT procesov.

mil. Eur

0
Okolo 600 zamestnancov vyvíja a implementuje digitálne procesy.

Okolo

600
Viac ako 350 rozhovorov vedie chatbot belgickej dcérskej spoločnosti EOS Contentia každý mesiac so spotrebiteľmi.

Viac ako

350
2 bezpečnostné monitorovacie nástroje sa s najmodernejšou technológiou nepretržite starajú o bezpečnosť informácií v skupine EOS.

bezpečnostné monitorovacie nástroje 

2

Zistite tu viac o technologických projektoch EOS:

Technology highlights of the EOS Group: overview of all trends.

Toto sú technologické vrcholy skupiny EOS

Skupina EOS rozpoznala výhody technologickej premeny a investuje rok čo rok do nových trendov – od samoučiacich analytických modelov až po neprekonateľné IT bezpečnostné systémy. Bližší pohľad na štyri príklady.
Zistite viac
Chatbot survey

Štúdia EOS: Ako využívajú spoločnosti chatbotov?

Dve tretiny európskych spoločností už používajú chatbotov. Aké výhody vám prinášajú títo digitálni pomocníci a na čo si treba dávať pozor na ceste k chatbotovi vám prezradí štúdia EOS Chatbot 2021.    
Zistite viac

V 24 krajinách prepojení do jednej skupiny

Skupina EOS sa zameriava na medzinárodné prepojenie. Naši odborníci v 24 krajinách úzko spolupracujú, aby zmenili financie našich zákazníkov a spotrebiteľov k lepšiemu. Tak sa skupina EOS stala aj odborníkom na cezhraničné prípady inkasa. Vďaka našej sieti 83 partnerských spoločností dokáže skupina EOS spracovať cezhraničné prípady inkasa vo viac ako 180 krajinách. Jadrom je naša IT platforma „EOS Global Connection“, na ktorej môžu partneri a zákazníci v reálnom čase sledovať, ako sa vyvíja prípad.
81 648 cezhraničných prípadov spracovala skupina EOS celosvetovo v roku 2021/22 

cezhraničných prípadov

81.648
98 percent všetkých zaplatených prípadov sa podarilo medzinárodne mimosúdne vyriešiť, čo výrazne zrýchľuje dohodu a znižuje náklady.

percent všetkých zaplatených prípadov

98
1 519 spoločností používa medzinárodné EOS inkaso , z toho bolo 581 nových zákazníkov.

spoločností 

1.519

krajinách

V 189 krajinách spracovala skupina EOS v minulom roku prípady inkasa.

V

189
511 zamestnancov pracuje pre skupinu EOS v cezhraničnom inkase, z toho 286 v spoločnostiach EOS.

zamestnancov

511
Od júla 2022
čítať ePaper