Od analytiky po bezpečnostné nástroje Technologické vrcholy skupiny EOS

Skupina EOS každoročne investuje do nových technologických trendov. Štyri príklady ukazujú, ako dnes môžu zákazníci a spotrebitelia skupiny EOS profitovať z technológií.

ČasČas
  • Strojové učenie a dátové modely pre efektívnejšie spracovanie otvorených pohľadávok
  • Chatboty zvyšujú kvalitu služieb a umožňujú spotrebiteľom anonymnú komunikáciu
  • Nástroje na monitorovanie zabezpečenia chránia citlivé dáta zákazníkov a spotrebiteľov.

Približne 600 zamestnancov pracuje v skupine EOS celosvetovo na prenesení technologického pokroku v plnom rozsahu na odvetvie manažmentu pohľadávok. Použitie technológií je pritom veľmi rôznorodé: S ich pomocou prebieha automatizácia a prognózovanie, informovanie a ochrana. Cieľ je pritom vždy rovnaký: zmeniť financie všetkých zákazníkov a spotrebiteľov k lepšiemu. Ako presne to funguje, ukazujú nasledovné príklady.

Center of Analytics: Jedna dátová platforma pre všetkých.

Technology highlights of the EOS Group: EOS is developing its own data platform.
Podnikanie skupiny EOS je výrazne poháňané dátami. Použité dátové modely a mnohé ďalšie trendy z oblasti umelej inteligencie pochádzajú z CoA (Center of Analytics – Analytické centrum). Tu pracuje 14 zamestnancov na zdokonalení analytickej expertízy skupiny EOS. Pritom vytvorili cloudovú platformu, ku ktorej môže v budúcnosti pristupovať každá spoločnosť skupiny EOS za účelom optimalizovania svojich modelov strojového učenia a vykonávaní predpovedí v inkasnom procese. Aby sa identifikoval krok s najvyššou pravdepodobnosťou platby, platforma prehľadáva podobné prípady z minulosti. Len pre jedného zákazníka skupina EOS vo Francúzsku vykonala v roku 2021 pol milióna modelových vyhľadavaní, aby dosiahla optimálnu platobnú schopnosť u spotrebiteľov.
Popri prognostických modeloch pracuje centrum na centrálnom reportingu všetkých aktivít v oblasti nákupu zaistených pohľadávok. Tu sa zbierajú a vyhodnocujú všetky dáta vykonaných nákupov. Cieľ: Využiť synergie v rámci skupiny a ďalej optimalizovať procesy, aby sme mohli zákazníkom ponúknuť férové ceny. Zatiaľ sú do systému zapojené štyri krajiny skupiny EOS.

Nízke nedoplatky vďaka strojovému učeniu.

Technology highlights of the EOS Group: how AI helps with receivables management.
Ktorý ďalší krok v procese vymáhania má najväčší predpoklad na úspech? Odpoveď na túto otázku ponúka nemecký inkasný systém FX. Na základe historických dát vykoná umelá inteligencia (KI) mesačne milióny analytických rozhodnutí a následne automatizovane vytvorí riešenie šité na mieru pre každého jednotlivého spotrebiteľa. Riešenie bude zahŕňať napríklad komunikačný kanál a načasovanie prvého kontaktu, ako aj zodpovedanie otázky, kedy a akým tónom hlasu bude spotrebiteľ oslovený. Komunikáciou zameranou na cieľ stúpa pravdepodobnosť platby. Zároveň sa zamedzí nákladovo intenzívnym a ekonomicky nezmyselným opatreniam, čo prospeje všetkým zúčastneným osobám.
Každým dňom rastie počet dátových súborov, ktoré sa pripájajú k FX. S nimi rastie aj množstvo dát a tým aj presnosť predpovedí. Týmto spôsobom je spracovanie prípadov v skupine EOS každým dňom presnejšie a efektívnejšie, čo vedie k férovým cenám.

Chatboty zlepšujú služby.

Technology highlights of the EOS Group: Chatbots support communication with consumers.
Vedeli ste, že už dve tretiny spoločností v Európe využíva chatbota? K tomuto výsledku dospela štúdia EOS Chatbot 2021. Aj skupina EOS už niekoľko rokov profituje z výhod tohto technologického trendu. Spotrebitelia tak už v prípade otázok o nastávajúcich platbách nemusia nevyhnutne siahať po telefóne.
Namiesto toho môžu mnohé žiadosti vybaviť aj pohodlne pomocou chatbota. To znamená nielen nárast kvality služieb a anonymity pre spotrebiteľa, ale navyše odľahčuje zamestnancov služieb zákazníkom skupiny EOS, ktorý sa vďaka tomu môžu venovať komplexnejším témam. Zatiaľ sú títo digitálni pomocníci nasadení vo Francúzsku, Belgicku a Chorvátsku. Ďalšie krajiny budú nasledovať.

Štúdia EOS Chatbot 2021: Ako využívajú spoločnosti chatbotov?

Aké príležitosti a výzvy skrýva technológia chatbotov pre použitie v komunikácii? Opýtali sme sa 2 800 spoločností zo 14 európskych krajín o ich skúsenostiach s týmito digitálnymi pomocníkmi. Všetky výsledky nájdete v našej štúdii EOS Chatbot 2021.

Ísť na výsledky

Moderné monitorovacie nástroje vystopujú bezpečnostné medzery.

Technology highlights of the EOS Group: Security tools protect sensitive data.
V manažmente pohľadávok je práca s citlivými dátami na dennom poriadku. Ich ochrana má najvyššiu prioritu – so stúpajúcou digitalizáciou však predstavuje čoraz väčšiu výzvu. Skupina EOS zamestnáva vyše 25 bezpečnostných odborníkov, aby chránila seba a svojich zákazníkov pred kybernetickými útokmi. Od roku 2022 ich podporujú dva nezávislé bezpečnostné monitorovacie nástroje, pretože: Štyri oči vidia viac ako dve.
Na rozdiel od klasických penetračných testov kontrolujú oba nástroje IT plynule a neutrálne infraštruktúru celej skupiny EOS ohľadom možných bezpečnostných medzier. Je to možné vonkajšou analýzou digitálnej stopy skupiny EOS, vrátane cloudových aktív. Týmto spôsobom možno včas vystopovať prípadné slabé miesta ešte predtým, než ich objavia možní útočníci. Nástroje navyše neustále aktualizujú vlastnú databázu o novo zverejnené slabé miesta, aby ich bolo možné nájsť.

Tieto nástroje doteraz pomohli zlepšiť bezpečnosť na viac ako 200 miestach systému. Dáta mnohých zákazníkov skupiny EOS a spotrebiteľov sú tak chránené pred neoprávnenými prístupmi. V mimoriadne kritických oblastiach, ako napr. zákaznícke portály skupiny EOS, sa navyše naďalej vykonávajú špecializované testy prienikov, aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť informácií.

Ďalšie informácie? Neváhajte sa s nami skontaktovať!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefón: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com