A bright background with a collection of different dots in blue,  red and white arranged in a wave-like pattern

EOS na Slovensku.
Changing finances for the better.

Kontaktujte nás rýchlo a jednoducho. Radi vám pomôžeme.

Pre zákazníkov

Chceli by ste zaplatiť dlh? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás

Pre spoločnosti 

Chcete predať pohľadávky alebo máte otázky týkajúce sa správy pohľadávok?
Kontaktujte nás 

Spravujeme vaše pohľadávky. Na celom svete.

Staráme sa o finančnú budúcnosť: cez hranice, bez hraníc. Vaše pohľadávky spravujeme spôsobom, ktorý vám a vašim dlžníkom vyhovuje. Pretože vieme, že dnešní dlžníci sú vašimi budúcimi zákazníkmi. Vytvárame riešenia, ktoré prinášajú výhody, ktoré prinášajú váš cash flow. Takže sa môžete sústrediť na to, v čom ste najlepší: vaše hlavné podnikanie. Znie vám to dobre? Buďte v spojení.

Manažment pohľadávok.

Manažment rizík.

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023: Stáva sa z inflačnej krízy dlhová kríza?

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
Najprv pandémia Coronavírusu, teraz rekordná inflácia a energetická kríza – niekoľko posledných mesiacov nebolo jednoduchých. Ani pre firmy, ani pre nás, ľudí. Ako prežívali spotrebitelia v Európe niekoľko uplynulých mesiacov? Štúdia spoločnosti „Európania vo finančných problémoch? Spotrebiteľský prieskum EOS 2023“ („Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023) skúmala, ako sa v súčasnej ekonomickej situácii mení nákupné a platobné správanie spotrebiteľov. Na účely štúdie poskytlo informácie o svojej finančnej situácii celkovo 7 729 spotrebiteľov oboch pohlaví vo veku od 18 do 65 rokov z 13 európskych krajín. Prieskum sa uskutočnil v období od 3. do 9. februára 2023 formou online ankety.
Zistiť viac

Toto bol náš finančný rok 2021/22

Stabilný vývoj v neistých časoch: Skupina EOSsa obhliada za solídnym finančným rokom 2021/2022. Všetky čísla a fakty, video vyhlásenia vedenia spoločnosti a ďalšie nahliadnutia do sveta manažmentu pohľadávok nájdete v našej výročnej správe.
Na správu
Three young people sit at a table and have a chat. The woman facing the camera wears a yellow shirt and looks at the man to her right with a smile.

Podporujeme budúci talent.

Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby robili vlastné rozhodnutia. Podporujeme nezávislosť, odvahu a spoluprácu. Spoločne tlačíme na limity.
Zobraziť viac

Vyvíjajte budúcnosť.

Na čom pracuje viac ako 7 000 zamestnancov v skupine EOS každý deň na celom svete?
Zobraziť viac