Changing finances for the better. - EOS na Slovensku

EOS na Slovensku.
Changing finances for the better.

Kontaktujte nás rýchlo a jednoducho. Radi vám pomôžeme.

icon red person

Pre zákazníkov

Chceli by ste zaplatiť dlh? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás
icon red building

Pre spoločnosti 

Chcete predať pohľadávky alebo máte otázky týkajúce sa správy pohľadávok?
Kontaktujte nás 

Spravujeme vaše pohľadávky. Na celom svete.

Staráme sa o finančnú budúcnosť: cez hranice, bez hraníc. Vaše pohľadávky spravujeme spôsobom, ktorý vám a vašim dlžníkom vyhovuje. Pretože vieme, že dnešní dlžníci sú vašimi budúcimi zákazníkmi. Vytvárame riešenia, ktoré prinášajú výhody, ktoré prinášajú váš cash flow. Takže sa môžete sústrediť na to, v čom ste najlepší: vaše hlavné podnikanie. Znie vám to dobre? Buďte v spojení.

Manažment pohľadávok.

Manažment rizík.

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023: Stáva sa z inflačnej krízy dlhová kríza?

Najprv pandémia Coronavírusu, teraz rekordná inflácia a energetická kríza – niekoľko posledných mesiacov nebolo jednoduchých. Ani pre firmy, ani pre nás, ľudí. Ako prežívali spotrebitelia v Európe niekoľko uplynulých mesiacov? Štúdia spoločnosti „Európania vo finančných problémoch? Spotrebiteľský prieskum EOS 2023“ („Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023) skúmala, ako sa v súčasnej ekonomickej situácii mení nákupné a platobné správanie spotrebiteľov. Na účely štúdie poskytlo informácie o svojej finančnej situácii celkovo 7 729 spotrebiteľov oboch pohlaví vo veku od 18 do 65 rokov z 13 európskych krajín. Prieskum sa uskutočnil v období od 3. do 9. februára 2023 formou online ankety.

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
paper, match, candle, orange, player video_zoom_boxvideo_zoom_box
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
prerušiť prerušiť
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023

Toto bol náš finančný rok 2022/23.

Finančný rok 2022/23 bol poznačený neistotou. Prečítajte si o tom, ako sa napriek tomu skupine EOS podarilo dosiahnuť úspešný výsledok. Vo výročnej správe a správe o udržateľnosti nájdete všetky naše KPI a najdôležitejšie obchodné udalosti a dozviete sa viac o tom, ako skupina EOS plní svoje záväzky v oblasti ESG (životné prostredie, sociálna oblasť a riadenie).
Prejsť na správu
Team of three EOS colleagues discussing at standing table

Podporujeme budúci talent.

Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby robili vlastné rozhodnutia. Podporujeme nezávislosť, odvahu a spoluprácu. Spoločne tlačíme na limity.
Zobraziť viac

Vyvíjajte budúcnosť.

Na čom pracuje viac ako 6 000 zamestnancov v skupine EOS každý deň na celom svete?
Zobraziť viac