A bright background with a collection of different dots in blue,  red and white arranged in a wave-like pattern

EOS na Slovensku.
Changing finances for the better.

Kontaktujte nás rýchlo a jednoducho. Radi vám pomôžeme.

Pre zákazníkov

Chceli by ste zaplatiť dlh? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás

Pre spoločnosti 

Chcete predať pohľadávky alebo máte otázky týkajúce sa správy pohľadávok?

Kontaktujte nás 

Spravujeme vaše pohľadávky. Na celom svete.

Staráme sa o finančnú budúcnosť: cez hranice, bez hraníc. Vaše pohľadávky spravujeme spôsobom, ktorý vám a vašim dlžníkom vyhovuje. Pretože vieme, že dnešní dlžníci sú vašimi budúcimi zákazníkmi. Vytvárame riešenia, ktoré prinášajú výhody, ktoré prinášajú váš cash flow. Takže sa môžete sústrediť na to, v čom ste najlepší: vaše hlavné podnikanie. Znie vám to dobre? Buďte v spojení.

obchod@eos-ksi.sk

Manažment pohľadávok.

Manažment rizík.

Annual Report 2020/21: Cover picture with a man lying relaxed on a grassy traffic island, a car passes him on the side.

Naša výročná správa 2020/21 je tu!

Ponorte sa do rozmanitého sveta spoločnosti EOS a zistite, ktoré hospodárske a spoločenské výzvy sme spoločne zvládli v uplynulom hospodárskom roku.  
Viac informácií teraz.
Three young people sit at a table and have a chat. The woman facing the camera wears a yellow shirt and looks at the man to her right with a smile.

Podporujeme budúci talent.

Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby robili vlastné rozhodnutia. Podporujeme nezávislosť, odvahu a spoluprácu. Spoločne tlačíme na limity.
Zobraziť viac

Vyvíjajte budúcnosť.

Na čom pracuje viac ako 7 000 zamestnancov v skupine EOS každý deň na celom svete?
Zobraziť viac