A bright background with a collection of different dots in blue,  red and white arranged in a wave-like pattern

EOS na Slovensku.
Changing finances for the better.

Kontaktujte nás rýchlo a jednoducho. Radi vám pomôžeme.

icon red person red icon of a person

Pre zákazníkov

Chceli by ste zaplatiť dlh? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás
icon red building red icon of a high rise building

Pre spoločnosti 

Chcete predať pohľadávky alebo máte otázky týkajúce sa správy pohľadávok?
Kontaktujte nás 

Spravujeme vaše pohľadávky. Na celom svete.

Staráme sa o finančnú budúcnosť: cez hranice, bez hraníc. Vaše pohľadávky spravujeme spôsobom, ktorý vám a vašim dlžníkom vyhovuje. Pretože vieme, že dnešní dlžníci sú vašimi budúcimi zákazníkmi. Vytvárame riešenia, ktoré prinášajú výhody, ktoré prinášajú váš cash flow. Takže sa môžete sústrediť na to, v čom ste najlepší: vaše hlavné podnikanie. Znie vám to dobre? Buďte v spojení.

Manažment pohľadávok.

Manažment rizík.

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023: Stáva sa z inflačnej krízy dlhová kríza?

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
video_zoom_boxvideo_zoom_box
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
prerušiť prerušiť
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
Najprv pandémia Coronavírusu, teraz rekordná inflácia a energetická kríza – niekoľko posledných mesiacov nebolo jednoduchých. Ani pre firmy, ani pre nás, ľudí. Ako prežívali spotrebitelia v Európe niekoľko uplynulých mesiacov? Štúdia spoločnosti „Európania vo finančných problémoch? Spotrebiteľský prieskum EOS 2023“ („Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023) skúmala, ako sa v súčasnej ekonomickej situácii mení nákupné a platobné správanie spotrebiteľov. Na účely štúdie poskytlo informácie o svojej finančnej situácii celkovo 7 729 spotrebiteľov oboch pohlaví vo veku od 18 do 65 rokov z 13 európskych krajín. Prieskum sa uskutočnil v období od 3. do 9. februára 2023 formou online ankety.
Zistiť viac

Toto bol náš finančný rok 2022/23.

Finančný rok 2022/23 bol poznačený neistotou. Prečítajte si o tom, ako sa napriek tomu skupine EOS podarilo dosiahnuť úspešný výsledok. Vo výročnej správe a správe o udržateľnosti nájdete všetky naše KPI a najdôležitejšie obchodné udalosti a dozviete sa viac o tom, ako skupina EOS plní svoje záväzky v oblasti ESG (životné prostredie, sociálna oblasť a riadenie).
Prejsť na správu

Podporujeme budúci talent.

Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby robili vlastné rozhodnutia. Podporujeme nezávislosť, odvahu a spoluprácu. Spoločne tlačíme na limity.
Zobraziť viac

Vyvíjajte budúcnosť.

Na čom pracuje viac ako 6 000 zamestnancov v skupine EOS každý deň na celom svete?
Zobraziť viac