• Aktuálne výsledky štúdie: Inflácia a vysoké ceny energií predstavujú pre spotrebiteľov v Európe veľké výzvy.
  • Zvýšená informovanosť o cenách: Väčšina Európanov praktizuje odriekanie alebo vo zvýšenej miere využíva špeciálne ponuky.
  • Na rozdiel od vývoja počas pandémie koronavírusu práve mladí ľudia vo zvýšenej miere vsádzajú na hotovosť.
  • Každý piaty si v dôsledku krízy vzal úver. Vo východnej Európe to bol každý štvrtý.
  • Veľké starosti: Len jeden z desiatich ľudí je optimistický, pokiaľ ide o vlastnú finančnú budúcnosť.
Neistota medzi spotrebiteľmi v Európe za posledný rok výrazne vzrástla – z hľadiska bezpečnostnej politiky, ale aj financií. Najmä rastúce ceny na trhu energií mnohým z nich spôsobujú starosti o svoje peniaze. Miera inflácie prudko rastie. Mnohí odborníci sa domnievajú, že recesia je nevyhnutná.

Vzhľadom na aktuálny ekonomický vývoj však Európska únia opäť zaujíma mierne optimistický postoj. Podľa tlačovej správy z februára 2023 sa rok začal lepšie, než sa očakávalo. Zdá sa, že hospodársky pokles v Európe bol zatiaľ zažehnaný. Pre niektorých spotrebiteľov v Európe však tento obrat prichádza neskoro. V dôsledku zvýšenia cien sa medzitým ocitli vo finančnej tiesni. To, čo by podniky mali vedieť o problémoch spotrebiteľov, je uvedené v štúdii „Europeans in Financial Trouble? EOS Consumer Study 2023”.

Inflácia vedie k zvýšeniu informovanosti o cenách – ale aj k zadlženiu.

Inflácia spôsobila zmenu spotrebiteľského správania ľudí. 53 % ľudí, čiže viac ako polovica uviedla, že v posledných mesiacoch začali sledovať ceny pozornejšie ako predtým. 44 % ľudí využívalo vo zvýšenej miere špeciálne ponuky, zatiaľ čo 39 % sa zrieklo nepotrebných doplnkov. Týkalo sa to v prvom rade cestovania a voľnočasových aktivít, ako sú návštevy reštaurácií (33 %), ale i kúpa nových odevov (28 %).

U mnohých Európanov však finančné starosti zašli ešte ďalej. Takmer každý piaty sa zadlžil. Hlavným motorom tohto vývoja takmer u polovice prípadov bola inflácia (49 %). Približne každý štvrtý človek uviedol ako príčinu zadlženia zvýšené náklady na energie (27 %).  V prípade väčšiny dlhov išlo o relatívne malé sumy do 1000 eur (56 %). V tretine prípadov sa však suma pohybovala v intervale od 1000 do 10 000 € (36 %). Len v každom desiatom prípade bola táto suma vyššia ako  10 000 €.

Regionálne rozdiely pri čerpaní úverov

Z demografického hľadiska stojí za povšimnutie, že v 22 % prípadov sa zadlžili najmä mladí ľudia vo veku 18 až 34 rokov. Naproti tomu vo vekovej kategórii nad 50 rokov dosiahol podiel zadlženia iba 14 %. Ak sa pozrieme na geografické rozdelenie čerpania úverov, môžeme si tiež všimnúť, že po externých zdrojoch financovania boli v posledných mesiacoch nútení siahnuť najmä východoeurópski spotrebitelia na čele s Rumunskom a Maďarskom (po 30 %), Severnom Macedónsku (29 %) a Srbsku (28 %). Pre porovnanie: Európsky priemer predstavoval sotva 19 %.

Aj z hľadiska motívov, ktoré viedli k čerpaniu úverov, sa prejavili odlišnosti medzi východom a západom – vyskytli sa však aj niektoré podobnosti: obyvatelia západnej Európy sa síce častejšie zadlžovali kvôli cestovaniu ako Východoeurópania (18 vs. 6 %), zato však približne rovnako často čerpali úvery na životné potreby, ako sú výdavky na kúrenie a elektrinu, potraviny a zdravie.

Svedčí to o tom, že väčšina obyvateľstva situáciu akceptovala a nakladá s vlastnými finančnými zdrojmi zodpovedne. Ďalšou indíciou v prospech toho je aj zvýšené používanie hotovosti u 42 % opýtaných (48 % vo vekovej skupine 18 – 34 rokov). Tento trend ešte bol počas epidémie koronavírusu úplne opačný. Možným vysvetlením môže byť to, že hotovosť pre mnohých ľudí ešte stále znamená istotu a kontrolu, a preto sa dočkala nečakaného návratu.

Akú úlohu zohráva vymáhanie pohľadávok?

Ani zodpovedné zaobchádzanie s peniazmi však vždy nestačí na to, aby sa človek vyhol finančným problémom. „Práve vtedy, keď ide o zásadné veci ako vykurovanie alebo energia, sa jasne ukazuje, že títo ľudia majú existenčné problémy s likviditou“, hovorí Bartosz Jurczyk. Pôsobí ako riaditeľ prevádzkového a strategického oddelenia spoločnosti EOS a vie o napätej finančnej situácii, v ktorej sa mnohí spotrebitelia nachádzajú – a to nielen v Poľsku. Čerpanie úverov na kompenzáciu existenčných problémov s likviditou je osvedčeným prostriedkom. Vie však aj to, že niektorí – nech je to z akýchkoľvek dôvodov – nedokážu svoje dlhy splácať podľa dohody. 

V takýchto prípadoch musia spoločnosti na vymáhanie pohľadávok postupovať veľmi citlivo, hovorí Bartosz: „Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pristupovať k týmto ľuďom s empatiou a úctou, počúvať ich a spolupracovať s nimi pri hľadaní riešenia, ktoré bude prijateľné pre všetky strany.“ Do úvahy prichádzajú spoločné dohody o výške splátok a jednorazových platbách, ako aj o preferenciách, kedy a ako chcú byť spotrebitelia kontaktovaní. „Cieľom je vždy pomôcť ľuďom znížiť svoje dlhy rýchlo a prijateľným spôsobom.“

Jedným z opatrení je ponúknuť ľuďom mimoriadne jednoduchý spôsob splácania dlhov v ťažkých časoch. Príkladom toho je portál služieb EOS v Nemecku. Ten ponúka dotknutým spotrebiteľom maximálnu flexibilitu: „Používatelia si môžu anonymne a individuálne prispôsobiť splátky na svojom smartfóne pomocou jazdca. Pre transakciu je celkovo k dispozícii osem spôsobov platby – od Apple Pay až po Paypal“, vysvetľuje Sören F. Sörries, riaditeľ pre portály a integráciu v spoločnosti EOS Technology Solutions, „orientácia na používateľov je pre nás veľmi dôležitá.“ Okrem toho existujú dátové modely, ktoré proces vymáhania pohľadávok ešte viac personalizujú, napríklad pri oslovovaní zákazníka. Tie vedia, ktoré komunikačné kanály a spôsob platby jednotliví spotrebitelia uprednostňujú.

Dlhy sú v období krízy nevyhnutné.

Či sa situácia pre európskych spotrebiteľov skutočne uvoľní, zatiaľ nie je možné predvídať. Obavy sú však veľké: skoro každý desiaty (9 %) si nerobí žiadne alebo si robí iba nepatrné starosti kvôli vlastnej finančnej situácii. Inflácia (73 %) a vysoké ceny energií (52 %) sú s odstupom najväčšími hnacími motormi týchto obáv, za ktorými nasledujú finančné problémy (25 %) a nezamestnanosť (22 %). 

„Štúdia ukazuje, že inflácia nezostáva bez vplyvu na spotrebiteľov,“ zhrnul Marwin Ramcke, generálny riaditeľ skupiny EOS. „Najmä v čase krízy sú dlhy často nevyhnutné, pokiaľ ide o preklenutie krátkodobých výpadkov a dokonca aj o záchranu živobytia. Je to veľmi emotívne a spôsobuje to aj obavy z budúcnosti, ako ukazuje štúdia.“ Čísla zverejnené Európskou komisiou prinajmenšom nabádajú k tomu, že pre väčšinu spotrebiteľov pôjde iba o krátkodobý výpadok. V každom prípade Marwin avizuje spravodlivé riešenie ich finančnej situácie: „Záleží nám na tom, aby sme spotrebiteľov podporovali pri splácaní svojich dlhov. Pomôže to nielen im osobne, ale aj ekonomike, do ktorej sa vrátia peniaze.“
Marwin Ramcke, generálny riaditeľ skupiny EOS.
Záleží nám na tom, aby sme spotrebiteľov podporovali pri splácaní svojich dlhov. Pomôže to nielen im osobne, ale aj ekonomike, do ktorej sa vrátia peniaze.
Marwin Ramcke
generálny riaditeľ skupiny EOS
Ako popredný medzinárodný expert v oblasti správy pohľadávok s pobočkami v 24 krajinách každoročne zostavuje spoločnosť EOS štúdie trhu a spotrebiteľov v spolupráci s renomovanými inštitútmi pre prieskum trhu. Témy súvisiace s platobným správaním spotrebiteľov, spoločnosťami, platobnými metódami, digitalizáciou a využívaním údajov poskytujú vzrušujúce poznatky.
Študijný portál

Chceli by ste si pozrieť podrobné výsledky štúdie? Neváhajte a kontaktujte nás!

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefón: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS