Hospodársky rok 2020/21.
Bilancia mimoriadneho hospodárskeho roka.

Neočakávané pohyby na regionálnych trhoch a početné prekážky počas dennej pracovnej rutiny: Náš hospodársky rok 2020/21 sa niesol v znamení celosvetovej pandémie spôsobenej koronavírusom. Napriek tomu sa nám podarilo udržať si počas krízy stabilitu a medzinárodnú úspešnosť.

Annual Report 2020/21: Cover picture with a man lying relaxed on a grassy traffic island, a car passes him on the side.

Changing finances for the better

Štyri dobré dôvody pre našu stabilitu v problematickom období

 • Trh: Úspešne investujeme do nákupu pohľadávok a v jednotlivých krajinách dosahujeme rekordné výsledky. 
 • Technológia: Zrýchľujeme našu digitalizáciu a zlepšujeme tak naše operatívne obchody, ako aj interné sieťové prepojenie. 
 • Referencie: Naši/e zákazníci/čky a obchodní/é partneri/ky dôverujú našim službám aj v ťažkých časoch.
 • Zodpovednosť: Zasadzujeme sa za svet bez dlhov a chceme zlepšiť finančnú situáciu našich zákazníkov/čok a meškajúcich platiteľov/liek. 
   

Trh.

Úspešný aj napriek ťažkej situácii na trhu

Základný hospodársky rok bol v dôsledku globálnej krízy spôsobenej koronavírusom pre spoločnosť EOS plný výziev. Napriek tomu sa nám podarilo v takejto vrtkavej situácii hospodáriť so ziskom. Aj keď sme zaostali za rekordným výsledkom z roku 2019/20, náš celkový obrat je za rok 2020/21 naďalej na mimoriadne vysokej úrovni. 

 • obrat získaný hospodárením koncernu EOS.

 • investovala spoločnosť EOS do inovatívnych technológií a základných informačno-technologických systémov.

 • získala spoločnosť EOS od poprednej ratingovej agentúry.

„Tento pozitívny výsledok nebol v uplynulom náročnom roku žiadnou samozrejmosťou. Na stagnujúcom trhu sme mohli aj naďalej bodovať na základe našich kľúčových kompetencií a zachovať si medzinárodnú úspešnosť. Som patrične pyšný na veľkolepý výkon našich tímov.“
Klaus Engberding, CEO skupiny EOS

Obrat a výsledok: napriek miernym stratám stabilné

 • Viac faktov a údajov o rozvoji podnikania na roky 2020/21 nájdete v elektronickom časopise.
  Prečítajte si tu

Podrobnosti: pohľad na jednotlivé regióny EOS

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.

Nemecko zostáva aj v tomto finančnom roku z hľadiska obratu najsilnejším regiónom skupiny EOS. Celkovo možno vo všetkých regiónoch zaznamenať pokles, ktorý je do veľkej miery spôsobený dôsledkami pandémie spôsobenej koronavírusom: V dôsledku moratória a neistoty na trhoch došlo k dočasnému zníženiu objemu nesplácaných úverov a príslušnému poklesu investícií. Napriek tomu jednotlivé krajiny – najmä v západnej a východnej Európe – dokázali dosiahnuť pozitívnu bilanciu. Napríklad Španielsko zaznamenalo v druhej polovici roka rekordné investície. Okrem toho bola úroveň investícií z predchádzajúceho roka prekročená aj v niektorých východoeurópskych krajinách, najmä v Rusku a Poľsku.

Highlighty z našich regiónov

 • Stabilné investície:

  V Nemecku sa výška investícií pohybovala na hodnote 168,2 mil. EUR, čiže na stabilnej úrovni. Sumou 289,1 mil. EUR a 36,5 % podielom na obrate koncernu je Nemecko aj v tomto roku najsilnejším regiónom v rámci koncernu EOS. 

 • Transformácie:

  V Španielsku podnikla spoločnosť EOS transformáciu zo správcovskej spoločnosti na spoločnosť, ktorá nakupuje pohľadávky. Zároveň sme si tu vybudovali silnú trhovú pozíciu ako nákupca portfólií.

 • Prekonané ciele:

  V Rusku, Slovinsku, na Slovensku a v Poľsku sa nám podarilo jasne prekonať výsledok z predchádzajúceho roka. V Chorvátsku, Poľsku, ako aj v Bosne a Hercegovine sa investície pohybovali nad úrovňou z predchádzajúceho roka.

 • Dobré investície:

  Obchodná oblasť nákupu pohľadávok dosiahla v USA úroveň zjavne presahujúcu hodnoty z predchádzajúceho roka. Aj výsledky v oblasti služieb sme dokázali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zjavne zvýšiť.

 • Vybudovanie trhovej pozície:

  Pre nemecký trh s nákupmi pohľadávok bol v roku 2020/21 typický najmä klesajúci objem nákupov pohľadávok. Podarilo sa nám zvýšiť objem správcovského spracovania. 

 • Vysoká úroveň investícií:

  Vo východnej Európe sa nám podarilo zvýšiť úroveň investícií NPL z predchádzajúceho hospodárskeho roka o asi 3 % na 195,3 mil. EUR. Maximálne investície NPL sa uskutočnili v Chorvátsku (30 %), nasledované Poľskom (27 %) a Ruskom (14 %). 

  Ďalšie údaje z našich regiónov

Technológia.

Naša DNA je digitálna

Minulý rok nám zreteľne ukázal relevantnosť digitalizácie obchodných procesov. V spoločnosti EOS sme už toho v tejto oblasti dosiahli veľa. Analýza údajov podporovaná umelou inteligenciou je centrálnou súčasťou nášho obchodného modelu. Komunikácia v reálnom čase, ako aj digitálne nástroje dodatočne podporujú naše každodenné obchodovanie. Vždy v centre pozornosti: Ako môžeme pomocou IT a technológií zdokonaliť zážitky našich zákazníkov/čok. 

„Vylepšujeme vnútrofiremnú spoluprácu v skupine tým, že tvoríme spoločné databázy a štandardizujeme procesy. Možnosti výmeny medzi spoločnosťami EOS sa tým zjavne zdokonaľujú. Ide o: Technologickými možnosťami podporiť komunikáciu a spoluprácu v skupine.“
Justus Hecking-Veltman, CFO skupiny EOS

Technológia v nasadení: Digitalizačné projekty v rámci EOS

 • Inkasné systémy:

  Softvér „Kollecto“ a nová webová verzia „Kollecto+“ nám pomáhajú pri štandardizácii procesov. Výsledok: ešte efektívnejší manažment podpory v 12 krajinách. V Nemecku zaznamenala spoločnosť EOS v minulom roku v samostatne vyvinutom inkasnom systéme FX osemnásobný počet používateľov/liek.

 • Chatboty:

  Vo viacerých krajinách sú už nasadení/é virtuálni/e kolegovia/yne. Odbremenia naše servisné strediská, zodpovedajú automatizované otázky alebo spracujú žiadosti o pohľadávky. Do budúcnosti plánujeme rozšírenie do ďalších lokalít EOS. 

 • Analýza údajov:

  Vo Francúzsku pracujeme na ďalšej optimalizácii nášho inkasného procesu pomocou cloudovej technológie. EOS v Dánsku momentálne vyvíja pomocníka na rozhodovanie založeného na umelej inteligencii, ktorý nám má pomôcť pri vyhodnotení úspechu súdnych inkasných postupov. A pomocou algoritmov strojového učenia vyhodnocujeme naše vlastné procesy s cieľom vyvinúť platobné plány, ktoré finančne nikoho nezaťažujú. 

  Podrobnosti o tomto a ďalších projektoch si môžete prečítať v našom elektronickom dokumente.

  Zistite viac
Čítať elektronický papier Čítať elektronický dokument

Referencie.

Čítať elektronický papier

V hospodárskom roku 2020/21 boli mnohí/é z našich približne 20 000 zákazníkov/čok vystavené sčasti zásadným zmenám v rámci svojich odvetví a obchodných činností. Sme pyšní na to, že v týchto pohnutých časoch môžeme našimi službami prispieť k väčšej stabilite a bezpečnosti.

 • „Už viac ako 15 rokov pracujeme v oblasti manažmentu pohľadávok spoločne s koncernom EOS vo Švajčiarsku. Spolupráca je nanajvýš partnerská. Tím zabezpečuje úctivé profesionálne zaobchádzanie s pacientmi našich zákazníkov/čok a zohľadňuje aj ich príslušnú finančnú situáciu. Toto je dôležité obzvlášť v zdravotníctve.“
  Švajčiarsko: David Pravato, Swisscom Health

 • „Po viac ako 15 ročnom partnerstve so spoločnosťou EOS si veľmi vážime služby a spoluprácu. Metóda nachádzania riešení pre individuálne prípady a flexibilita viditeľne viedli k vyššej platobnej disciplíne meškajúcich platiteľov/liek. Spolupráca vždy spĺňala naše očakávania – či už pri kontakte s našimi zákazníkmi/čkami, profesionálnym prístupom alebo úspešným vymáhaním otvorených pohľadávok.“
  Slowakei: a.s.-Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s.

Zodpovednosť.

Changing for the better

Digitalizácia, klimatická zmena a koronakríza: Žijeme v období hlbokej zmeny modelov. Tieto hospodárske a spoločenské výzvy môže zvládnuť iba ten, kto koná zároveň prezieravo a zodpovedne. Tejto zodpovednosti si je spoločnosť EOS vedomá. Na tento účel sme v hospodárskom roku 2020/21 definovali štyri centrálne oblasti našej stratégie podnikovej zodpovednosti (corporate responsibility, CR). Tieto budeme v budúcnosti aj naďalej rozvíjať, aby sa veci mohli meniť k lepšiemu udržateľným spôsobom. 

 • Aké činnosti už spoločnosť EOS podnikla v oblasti CR si môžete prečítať v našom elektronickom dokumente.

  Zistite viac
 • Responsible Collection:

  EOS sa zasadzuje za úctivé a spravodlivé zaobchádzanie s meškajúcimi platiteľmi/kami a udržateľné oddlženie zamerané na riešenia.

 • Joint Progress:

  EOS preberá sociálnu zodpovednosť tak vo vlastnom podniku prostredníctvom podpory posilňovania, rozdielnosti a začlenenia, ako aj v spoločnosti prostredníctvom vlastných vzdelávacích iniciatív.

 • Environmental Protection:

  EOS pracuje s cielenými a rýchlo presaditeľnými opatreniami na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2030.

 • Financial Sustainability:

  EOS sa intenzívne zasadzuje za vysoké záväzné štandardy v odvetví, ako aj zodpovedné etické smernice.

  Naša stratégia CR podrobne

Downloady a služby

Prečítajte si celú výročnú správu ako elektronický papier.

Stiahnite si výročnú správu vo formáte PDF:

NASTAVENIA SÚBOROV COOKIE

Na našej webovej lokalite používame súbory cookie, aby sme Vám počas jej návštevy poskytli tú najlepšiu službu. Patria sem súbory cookie nevyhnutné na prevádzku webovej lokality, tie, ktoré sa používajú na anonymné štatistické účely, súbory cookie určené na nastavenie pohodlia a súbory cookie, ktoré Vám poskytujú prispôsobený obsah založený na Vašich preferenciách. Sami sa môžete rozhodnúť, či povolíte použitie súborov cookie určené na štatistické účely, pohodlie a marketing. Okrem toho môžete kedykoľvek zmeniť/odvolať svoj súhlas, a to kliknutím na nastavenia Zmeniť súbory cookie v spodnej časti tejto webovej lokality. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Nevyhnutné

Používame nevyhnutné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku webovej lokality a poskytovanie jej základných funkcií. Umožňujú predovšetkým bezpečnostné funkcie našej webovej lokality.
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.

Pre pohodlie

Ak povolíte súbory cookie pre pohodlie, uľahčíme vám používanie lokality. Pri Vašej ďalšej návšteve našej webovej lokality a použití našich služieb automaticky rozpoznáme, že ste nás už navštívili a Vaše predchádzajúce vstupy a nastavenia sa automaticky načítajú, aby ste ich nemuseli opakovať. Týmto spôsobom napríklad nebudete musieť každý raz znova zadávať používateľské údaje, ale pri ďalších návštevách budete mať prístup k údajom, ktoré ste už zadali. 
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame. 

Štatistické

Štatistické súbory cookie používame na zlepšovanie našej ponuky, ako aj zaistenie dizajnu založeného na potrebách a nepretržitej optimalizácie našej webovej lokality. 
S týmto cieľom získavame anonymizované údaje na štatistické a analytické účely, napríklad na zistenie návštevnosti lokality a správania používateľov, aby sme mohli prispôsobiť a zlepšiť náš obsah a vašu skúsenosť na webovej lokalite. 
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame. 

Marketingové

Marketingové súbory cookie používame, aby sme Vám mohli pri návšteve našej webovej lokality poskytovať relevantný obsah založený na Vašich preferenciách.  
Tu sa dozviete viac o súboroch cookie, ktoré používame.