Pozrite, čo je nové.

Vianočné dlhy: Sviatky na splátky zaťažia rodinný rozpočet

Až 54,6 percent obyvateľstva SR má zlý odhad svojej platobnej schopnosti pri vzniku nezvládnutých dlhov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre EOS KSI Slovensko. Čo robiť, aby po Ježiškovi neprišiel exekútor?

Zlý odhad platobnej schopnosti pri vzniku nezvládnutých dlhov častejšie uvádzajú muži; ľudia VŠ vzdelaní; s príjmom nad 1001 Eur; v samosprávnych krajoch Bratislava, Trnava a Žilina; samostatne žijúci ľudia; tí, ktorí majú pôžičky v súčasnosti; tí, ktorí doteraz nemali problém platiť dlhy včas.

„Veľkorysé dary, ktoré sa kupujú počas vianočných sviatkov najbližším, prinášajú radosť, ale sú aj zdrojom finančného stresu. V snahe pripraviť rodine bohatú nádielku pod stromček nie je ťažké podľahnúť pokušeniu nakúpiť darčeky na dlh. A tak nie je v dnešnej dobe ťažké vyrobiť si problematické dlhy neuváženým požičiavaním si na veci, bez ktorých sa v živote dokážeme zaobísť, upozorňuje Andrea Slezáková, venujúca sa v EOS KSI Slovensko finančnej gramotnosti.

Potvrdzuje to prieskum AKO pre EOS KSI Slovensko, kde na otázku, aký je hlavný dôvod problémov so splácaním dlhu, odpovedá reprezentatívna vzorka 1000 dospelých respondentov nasledovne:

  • 45,4% Nezodpovedné finančné správanie
  • 44.2% Nesprávne zostavenie priorít
  • 43% Nízka finančná gramotnosť

Dobrý a zlý dlh

Požičiavať si na nákup nepotrebných vianočných darčekov preto nemusí byť vždy dobrý nápad.

„Ak ide o dlhodobú investíciu do bývania, napríklad na nákup kuchynskej linky či fotovoltaických panelov alebo do nákupu spotrebiča, ktorý naozaj v domácnosti potrebujete, ak ide o investíciu do zdravia alebo vzdelávania, napríklad v podobe nákupu notebooku, či o nákup užitočnej veci s dlhou životnosťou, v takýchto prípadoch má zmysel požičať si,“ konštatuje Andrea Slezáková s tým, že v tomto prípade ide o takzvaný dobrý dlh.

Zaplatenie si luxusnej dovolenky na dlh či najnovšieho typu mobilného telefónu, sú zlým dlhom a zmysel nemajú – upozorňuje výkonný riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák. "Tlak na všeobecné predvianočné míňanie je skôr výsledkom spoločenského očakávania, nie potreby sviatočného prežitku. Zlaté pravidlo finančnej gramotnosti hovorí, že doba splácania by nemala prekročiť životnosť veci, ktorú si kupujete," uzatvára.

Rada na záver

Pri kúpe (nielen vianočného daru) na dlh je dôležité je dobre si prepočítať, či rodinný rozpočet bude stačiť na splátky počas celej doby splácania, aj aké budú celkové náklady na úver. Ak  by ale zmenou životnej situácie prišlo v priebehu splácania k problémom s dodržaním termínov, je dôležité o dlhu komunikovať s kompetentným úradom, inštitúciou, jednotlivcom, a dohodnúť si pre obe strany prijateľnú až komfortnú zmenu splátkového kalendára alebo pravidiel.

Prieskum AKO pre EOS KSI Slovensko bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov metódou zberu dát CAWI (online panel), 2023.
Vytlačiť

Finančné vzdelávanie na ZŠ je nedostatočné, myslí si 57 percent Slovákov.

Bratislava, Sep 20, 2023

Až 57,4 percent dospelej populácie označuje možnosti naučiť sa o financiách v rámci základnej školskej výučby za nedostatočné. Traja z desiatich opýtaných Slovákov považujú tieto možnosti za čiastočne dostačujúce a za dostatočné ich označuje len každý dvadsiaty respondent, čo predstavuje 4,7 percenta.

Údaje sú výsledkom aktuálneho prieskumu spoločnosti EOS KSI Slovensko vykonaného v spolupráci s agentúrou AKO.

„Tento stav je alarmujúci,“ reaguje výkonný riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák. „Finančná gramotnosť od školského veku podporuje schopnosť zodpovedne hospodáriť a optimálne narábať s finančnými prostriedkami v každodennom živote v dospelosti,“ upozorňuje.

Z prieskumu totiž vyplýva aj to, že ani 6 z 10 dospelých Slovákov si nie je istých svojimi znalosťami o oblasti financií a dlhov. Na otázku „Myslíte si, že rozumiete financiám a dlhom“ odpovedalo takmer 60 percent (59,4) dospelej slovenskej populácie slovom: „Čiastočne.“ 6,6 percenta opýtaných priznalo, že problematike vôbec nerozumie a v 4 percentách to nevedeli posúdiť.

„Stále by sme mali mať na pamäti, že je potrebné sa vzdelávať, pretože nik sa nepostará o naše peniaze lepšie ako my sami,“ hovorí Andrea Slezáková, odborný garant dobrovoľníckeho projektu finančného vzdelávania v gescii EOS KSI Slovensko s tým, že: „Ten, kto rozumie peniazom je v konečnom dôsledku spôsobilý si ich aj udržať.“

Úroveň výučby detí na ZŠ o financiách vnímajú ako nedostatočnú nadpriemerne: mladí ľudia vo veku 18 – 33 (68%); seniori 66 plus (60%); ľudia s príjmom nad 1200 EUR; ľudia s trvalým pobytom v Bratislavskom a Trnavskom kraji; Slováci, ktorí dlhy voči firmám alebo inštitúciám (nie rodine a priateľom) nikdy nemali (63%), ako aj tí, ktorí v súčasnosti pôžičky majú (61%).

Odborníci z oblasti finančného vzdelávania majú pritom skúsenosti, že už deti od 4. ročníka ZŠ sú schopné problematiku pochopiť a pracovať s ňou, ak je vhodne podaná. „Je preto vhodné, aby sa o financiách diskutovalo s deťmi aktívne na úrovni tried (pedagóg-študent), aj v domácnostiach. Tým sa buduje cesta pre lepšie navnímanie hodnoty peňazí a efektívnejšie finančné rozhodnutia v budúcnosti,“ uzatvára výkonný riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.

O základných princípoch finančnej gramotnosti viac v podcaste na: bit.ly/3r9YeTw

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov metódou zberu dát CAWI (online panel) v druhom štvrťroku 2023.

web-site, menu, map
web-site, menu, rule, map
Vytlačiť

Prieskum AKO o Slovákoch a ich dlhoch: 6,6 % Slovákov má dlhy, ktoré nezvládajú splácať,  najzadlženejšie sú mladé rodiny, starší ľudia splácajú lepšie.

Bratislava, 17.3.2023

"Je to alarmujúce číslo," varuje riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích, pretože v daných prípadoch ide o ľudí, ktorí nesplácajú nielen úvery, ale napríklad aj účty za bývanie, energie, vodu, telekomunikačné služby, a požičiavajú si už aj na nákupy základných potrieb pre rodinu. Riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák potvrdzuje prekrývanie čísiel prieskumu s realitou:  „Nadpriemerne nezvláda svoje záväzky platiť skupina vo veku 34 až 49 rokov, ktorá má malé deti. Logicky to súvisí s dopadmi inflácie a s tým, že ide o najvýraznejšie zadlženú vekovú skupinu.“

Zhruba 7% (cca 289-tisíc) obyvateľov SR nad 18 rokov priznalo, že oblasti financií a dlhov vôbec nerozumejú. Problematike rozumejú len traja z 10-tich a dve tretiny opýtaných jej rozumejú čiastočne. Pod pojmom dlh bol v prieskume zadefinovaný akýkoľvek záväzok po splatnosti voči banke, leasingovej spoločnosti, splátkovému predaju alebo dodávateľovi služieb, napríklad elektriny, plynu, vody, alebo telekomunikačných či poistných.

Načas splácajú svoje záväzky častejšie obyvatelia Bratislavského kraja, ktorý je aj najbohatší. V Trnavskom a Trenčianskom kraji žije najväčší počet zadlžených ľudí.

Vyššiu mieru porozumenia dlhu deklarovali vysokoškolsky vzdelaní ľudia, muži, veková skupina od 34 do 49 rokov, obyvatelia Bratislavského a Prešovského kraja, ľudia s vyššími príjmami, páry s deťmi, ale aj samostatne žijúci ľudia. Nízke porozumenie financiám a dlhom deklarovali ženy, ľudia vo vekovej skupine 18 až 33 rokov, respondenti so základným alebo učňovským vzdelaním, ľudia s príjmom do 300 EUR, ľudia žijúci u príbuzných bez podielu na nákladoch domácnosti.

Problémy so splácaním majú vo vyššej miere rodiny s deťmi a občania s najnižšími príjmami. Podľa typu domácnosti najpoctivejšie spláca pár bez detí, ktorý nemá výdavky na rodinu. Rovnako tak majú silnejšiu platobnú disciplínu aj samostatne žijúci ľudia.

"Mnoho mladších ľudí so slušným príjmom a vyšším vzdelaním si nabralo vyššie pôžičky. K životnému štandardu tejto skupiny patrilo mať v rodine dve autá na lízing, vysokú hypotéku, prípadne investíciu na úver do investičnej nehnuteľnosti," ponúka vysvetlenie k dátam riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Peter Dvornák. S týmto predpokladom korešponduje aj zistenie, že mladí ľudia pristupujú k nutnosti úverovania ako k múdremu rozhodnutiu, ktoré im pomôže nadobudnúť majetok a dobre investovať.

V úplnom protiklade s mladými je v postoji k zadlžovaniu sa skupina seniorov nad 66 rokov, pre ktorých by bola skutočnosť, že majú dlh, pravdepodobne pocitom hanby.

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov metódou zberu dát CAWI (online panel) v termíne 18.5.-2.6.2023.
Vytlačiť
Bratislava, 17.3.2023

Vyplýva to zo záverov spotrebiteľskej štúdie EOS, do ktorej sa zapojilo 7 700 Európanov vrátane SR

  • Inflácia a náklady na energie sú hlavnými dôvodmi vzniku nových dlhov
  • Slováci výraznejšie využívajú kreditné karty a sú zvyčajne zadĺžení nad 10-tisíc Eur
  • Väčšina Európanov má starosti o svoju finančnú budúcnosť
  • Spotrebitelia šetria najmä na cestovaní, návštevách reštaurácií a novom oblečení
Prudko stúpajúca miera inflácie a energetická kríza viedli k zvýšeniu vnímania cien u väčšiny Európanov (53 percent). Približne pätina z nich si za posledných šesť mesiacov zobrala nové úvery. Toto je výsledok aktuálnej reprezentatívnej štúdie „Európania vo finančných problémoch?“ EOS Consumer Study 2023, do ktorej sa zapojilo 7 700 spotrebiteľov z 13 európskych krajín vrátane Slovenska.

Spotrebitelia vo východnej Európe sú v priemere zasiahnutí novými dlhmi viac

Najmä v krajinách východnej Európy spotrebitelia venovali v posledných šiestich mesiacoch zvýšenú pozornosť svojim výdavkom. Respondenti prieskumu uvádzali, že šetria najmä na cestovaní, na kultúrnych a voľnočasových aktivitách (po 33 percent), ale aj na novom oblečení (28 percent). Približne každý piaty z nich si však za posledných šesť mesiacov zobral nové úvery. Hlavnými dôvodmi tohto rozhodnutia boli inflácia (49 percent) a zvýšené náklady na energie (27 percent).

Vo východoeurópskych krajinách ako Rumunsko a Maďarsko (po 30 percent), ako aj v Severnom Macedónsku (29 percent) a v Srbsku (28 percent), sa nové úvery čerpali častejšie ako je európsky priemer. Slováci preferovali úverovanie aj kvôli bývaniu. Obyvatelia západnej Európy sa častejšie zadlžovali kvôli dovolenkám (18 percent), najčastejšie si však brali úvery na kúrenie a elektrinu (28 percent).

“Zadlžujeme sa, aby sme dokázali zaplatiť základné životné náklady. V krajinách východnej Európy vzniká až 28 percent dlhov preto, že ľudia nemajú prostriedky na uhradenie účtov za elektrinu a kúrenie. Špeciálne na Slovensku narástol počet používateľov kreditných kariet. Obzvlášť v tejto neľahkej dobe je treba mať na pamäti, že najzraniteľnejší spotrebitelia sú tí, ktorí precenia svoje finančné možnosti a kapacity. Platí však, že aj v najzložitejšej situácii je možné komunikovať o svojich dlhoch a hľadať účinné riešenia,” upozorňuje vzhľadom k číslam prieskumu konateľ EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.

Ide o riešenia šité na mieru neplatiaceho spotrebiteľa, napríklad prostredníctvom spoločných dohôd o splátkach a výške jednorazových platieb.

Inflácia je najväčšou obavou do budúcnosti

Štúdia ukazuje aj zmenu vo využívaní platobných metód. Slováci začali masívnejšie využívať nielen kreditné karty, ale aj hotovosť. 42 percent respondentov z celej Európy uviedlo, že za posledných šesť mesiacov využívalo hotovosť častejšie ako predtým. Výsledok je prekvapujúci najmä vo vekovej kategórií 18 až 34-ročných, z ktorých takmer polovica používala hotovosť častejšie.

Vysoká inflácia a prudko rastúce náklady na energie vedú k finančným obavám takmer u troch štvrtín opýtaných spotrebiteľov (73 percent). Obavy z nezamestnanosti trápia najmä ľudí vo veku 18 až 34 rokov.

„Štúdia ukazuje, že inflácia nezostáva bez vplyvu na spotrebiteľov,“ hovorí Marwin Ramcke, generálny riaditeľ skupiny EOS. „Najmä v časoch krízy sa dlhom často nedá vyhnúť. Dokážu preklenúť krátkodobý nedostatok a dokonca zachrániť existenciu. Ako jednej z popredných spoločností na vymáhanie pohľadávok v Európe je pre nás dôležité poskytnúť spotrebiteľom férovú podporu pri splácaní ich dlhov, čo pomáha nielen im osobne, ale aj ekonomike, do ktorej sa peniaze vracajú,“ uzatvára.

O štúdii

Spotrebiteľská štúdia skupiny EOS „Európania vo finančných problémoch?” vznikla v spolupráci so spoločnosťou Dynata medzi 3. a 9. februárom 2023. Išlo o prieskum medzi 7 700 spotrebiteľmi v 13 európskych krajinách formou online dotazníka. Pozornosť sa sústredila na otázku, ako posledných 6 mesiacov ovplyvnilo vlastné správanie vlastnú finančnú situáciu.

O skupine EOS

Skupina EOS je popredným technologickým investorom do portfólií pohľadávok a expertom na spracovanie nesplatených pohľadávok. S viac ako 45-ročnými skúsenosťami a pobočkami v 25 krajinách ponúka EOS svojim približne 20 000 zákazníkom po celom svete služby inteligentnej správy pohľadávok. Zameriava sa na banky a spoločnosti z oblasti nehnuteľností, telekomunikácií, dodávok energií a elektronického obchodu. EOS zamestnáva viac ako 6000 ľudí a je súčasťou skupiny Otto Group.
Vytlačiť

Bratislava, 24. 7. 2019

Percento platieb načas je medzi európskymi firmami z roka na rok vyššie, no Slovensko v tomto ukazovateli výrazne zaostáva. Kým v roku 2014 firmy v Európe uhrádzali faktúry v stanovenom termíne v 75 percentách prípadov, vlani to už bolo 79 percent. Takéto závery priniesla reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“ skupiny EOS. Na Slovensku sa faktúry včas platia len v 73 percentách prípadov.

Žiadna iná krajina zo sledovaných krajín v rámci štúdie nezaznamenala nižšie percento platieb načas za rok 2018 než Slovensko. V Bulharsku to bolo 76 percent, vo Veľkej Británii 75 percent, zhodne po 74 percent úhrad načas mali krajiny ako Grécko a Rumunsko.

 „Dopadnúť úplne najhoršie spomedzi sledovaných európskych krajín pri úhradách v stanovenom termíne je pre Slovensko zlou vizitkou. Najmä, ak si zoberieme, že trend v tomto ukazovateli sa v rámci celej Európy od roku 2014 až po súčasnosť vyvíja pozitívne,“ poznamenáva Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

V prípade meškajúcich platieb odporúča zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti správy a manažmentu inkasa pohľadávok.

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Dánska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

Vytlačiť
  • Nové maximá obratu a EBITDA
  • Silné investície do nákupu pohľadávok: Povýšenie na globálneho finančného investora
  • „Okrem nákupu nezabezpečených pohľadávok výrazne rozšírime investície do pohľadávok zabezpečených nehnuteľnosťami

Hamburg, Nemecko; 16. júl 2019 – skupina EOS so sídlom v Hamburgu zvýšila svoj obrat v hospodárskom roku 2018/19 o 2,3 percenta na 813,7 milióna eur. Zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) sa zvýšil na 283,6 milióna eur. Medzinárodný poskytovateľ individuálnych finančných služieb, ktorý patrí do skupiny Otto Group, tak mohol zaznamenať nový rekord v oboch kľúčových ukazovateľoch. Jedným z hlavných dôvodov pozitívneho vývoja boli veľké investície do nákupu portfólií nezabezpečených a zabezpečených pohľadávok: Skupina EOS investovala v uplynulom hospodárskom roku 668 miliónov eur do pohľadávok a nehnuteľností a stáva sa globálnym finančným investorom.

Veľké investície do nákupu pohľadávok budú pokračovať

„Teším sa z obzvlášť uspokojivého hospodárskeho roka“, hovorí Klaus Engberding, predseda predstavenstva skupiny EOS. „Z hľadiska obratu, ako aj zisku sme opäť dosiahli vynikajúcu úroveň. Napriek harmonizácii v predchádzajúcom období* sme dokázali zvýšiť obrat skupiny EOS. To je jasné znamenie nášho trvalo udržateľného rozvoja podnikania,“ hovorí Engberding. „Okrem nákupu nezabezpečených pohľadávok výrazne rozšírime aj investície do pohľadávok zabezpečených nehnuteľnosťami. Naše technológie založené na údajoch nám umožňujú optimálne posudzovať a spracovávať pohľadávky – čo je ideálny základ pre ďalšie veľké investovanie do nákupu globálnych pohľadávok.“

Skupina EOS má viac ako 60 spoločností v 26 krajinách a zamestnáva viac ako 7 500 ľudí. Prostredníctvom partnerskej siete ponúka skupina EOS svojim približne 20 000 zákazníkom inteligentné služby v 180 krajinách sveta.

* Vo vykazovanom období 2017/18 uzatvorilo približne 30 spoločností skupiny EOS účtovnú uzávierku za 14 mesiacov namiesto 12 mesiacov.


Nárast zabezpečených pohľadávok vo východnej Európe

Skupina EOS sa môže vo východnej Európe tešiť z nových maxím: „Sme veľmi hrdí na naše výsledky vo východnej Európe za uplynulý hospodársky rok,“ hovorí Marwin Ramcke, konateľ skupiny EOS zodpovedný za tento región. „S obratom 203,2 milióna eur sme prevýšili tržby z predchádzajúceho roka o viac ako desať percent. Aj zisk pred zdanením je výrazne vyšší ako v predchádzajúcom roku.“ V oboch ukazovateľoch dosiahla skupina EOS najvyššiu úroveň v tomto regióne. „Opäť sme boli schopní zvýšiť objem investícií do rizikových pohľadávok. Obzvlášť v Poľsku a Chorvátsku, ale aj v Rusku a na Slovensku bola hodnota z predchádzajúceho roka výrazne prekonaná,“ hovorí Ramcke. Rozšírili sa najmä investície do zabezpečených pohľadávok, pričom skupina EOS pôsobí v tejto oblasti už v deviatich krajinách východnej Európy. Ramcke dodáva: „V tomto segmente naďalej vidíme veľké príležitosti na rast a plánujeme rozšíriť obchodnú činnosť do všetkých našich východoeurópskych lokalít.“

O skupine EOS

Skupina EOS je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov individuálnych finančných služieb. Skupina EOS sa ako expert na posudzovanie a spracovanie pohľadávok spolieha na nové technológie, ktoré poskytujú finančnú istotu prostredníctvom inteligentných služieb približne 20 000 zákazníkom v 26 krajinách. Zameriava sa na nákup portfólií nezabezpečených a zabezpečených pohľadávok. Skupina EOS má v medzinárodnej sieti partnerských spoločností s viac ako 7 500 zamestnancami a viac ako 60 dcérskymi spoločnosťami zdroje vo viac ako 180 krajinách. Hlavnými cieľovými odvetviami sú banky, dodávatelia energií, trh s nehnuteľnosťami a e-commerce. EOS je súčasťou skupiny Otto Group.

 

Ďalšie informácie o skupine EOS: www.eos-solutions.com

Vytlačiť

Bratislava, 26.6.2019

Čoraz viac firiem na Slovensku sa obracia na spoločnosti venujúce sa inkasu pohľadávok. Veria totiž, že tieto služby napomáhajú platobnej disciplíne spoločnosti. Tá je u nás najhoršia spomedzi všetkých európskych krajín sledovaných v rámci reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Štúdia ukázala, že až 27% platieb u nás prichádzalo s omeškaním alebo vôbec, a to pri koncových, ako aj biznis zákazníkoch. Priemer neskoro uhradených faktúr, resp. úplne nevymožiteľných pohľadávok bol vlani vo východnej Európe 22%, v západnej to bolo 19%.

Množstvo firiem na Slovensku má rozvinutú spoluprácu so spoločnosťami  venujúcimi sa manažmentu pohľadávok; rozhodlo sa tak 42 % spoločností. Rok predtým to bolo 40 %. „Odporúčame neriešiť manažment pohľadávok vlastnými silami a radšej sa zveriť do rúk profesionálov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a know-how v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok. Namiesto komplikácií s inkasom pohľadávok sa spoločnosti zatiaľ môžu sústrediť na gro svojej podnikateľskej činnosti,“ zdôraznil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Slovenské firmy skončili na popredných miestach z hľadiska spolupráce s profesionálmi poskytujúcimi inkasné služby. Vyššie čísla v tomto ukazovateli  dosiahli podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“  krajiny ako Bulharsko (43 %), Belgicko (44 %), Francúzsko (46 %), pričom prvú priečku obsadili Maďarsko a Bulharsko (zhodne po 48 %). Za celú Európu platí, že jedna z troch spoločností sa spolieha na externé služby profesionálov venujúcich sa manažmentu pohľadávok.

Až 62 % spoločností na Slovensku, ktoré využívajú externý manažment pohľadávok, by súhlasilo s tvrdení, že takéto služby podporujú platobnú disciplínu v spoločnosti. Čo sa týka všetkých slovenských spoločností oslovených v prieskume, dôvera pretrváva: až 47 % si myslí, že tieto služby pomáhajú v oblasti platobnej disciplíny. Je to nadpriemer, za celú Európu dosiahol tento ukazovateľ 44 %, v západnej Európe 47 % a východnej 42 %.

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Dánska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

 

Vytlačiť

Bratislava, 6. 6. 2019

Tovar dodaný, no platba žiadna. Aj taká je bežná prax v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pričom Slovensko nie je výnimkou. Zastáva dokonca v tomto smere popredné miesto. Reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI ukázala, že sme na čele hneď po Chorvátsku.

Na Slovensku dosiahol v roku 2018 podiel úplne nevymožiteľných pohľadávok 4 percentá, v Chorvátsku to bolo 5 percent. Rovnako zle ako u nás sú na tom ešte aj firmy v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Veľkej Británii. Priemer v celej skúmanej vzorke európskych krajín bol 3 percentá pohľadávok, kde k platbe nedochádza.

„Takéto úplne nevymožiteľné pohľadávky môžu vážnym spôsobom nabúrať hospodárenie firiem a vzťahy aj s ostatnými dodávateľmi. Ak firma nedostane svoje peniaze od jedného dodávateľa, nemusí vedieť zaplatiť ďalšie svoje pohľadávky iným externým partnerom a tak sa sama dostáva do začarovaného kruhu,“ zdôraznil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Odporúča preto využiť profesionálne služby v oblasti manažmentu pohľadávok, a to hneď z niekoľkých dôvodov. „Náročnú komunikáciu s dlžníkmi tak prenecháte na odborníkov, ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Ušetrený čas môžete  venovať svojej podnikateľskej činnosti.“

Prieskum bol uskutočnený na jar 2018 medzi firmami v 17 európskych krajinách vrátane Slovenska.

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

Vytlačiť

Bratislava, 23. 5. 2019

Až 10 percent celkových príjmov firiem sa vracia späť do ich cash flow v prípade, že využívajú služby inkasa pohľadávok. Bez nich by boli tieto peniaze nevymožiteľné. Odhalila to reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok. Rovnako tak respondenti na Slovensku potvrdili, že 42 percent z nich využíva poskytovateľov služieb inkasa pohľadávok.

Situácia v platobnej disciplíne na Slovensku je pritom veľmi nepriaznivá. Zaznamenali sme za minulý rok najhoršie dáta za celú Európu – 27% platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec. Firmy tak trpia stratou zisku, majú vyššie úrokové náklady či výpadky v cash flow. 

„Kvôli nízkej platobnej disciplíne svojich zákazníkov sa boja, či vôbec prežijú. Jedným z vážnych dôsledkov pre mnohé spoločnosti je strata zisku, musia prepúšťať, resp. skresávajú svoje investičné zámery,“ zdôraznil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Odporúča zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. „Peniaze, ktoré tak klienti získajú od svojich dlžníkov, môžu využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii.“ Svoje o tom vedia Francúzi - až 46 % firiem sa obrátilo na profesionálov z oblasti inkasa pohľadávok či Belgičania – 44 % využíva tieto služby. Rekord drží Maďarsko a Rumunsko, kde služby poskytovateľov inkasa pohľadávok vyhľadáva zhodne 48 % opýtaných.

Prieskum bol uskutočnený na jar 2018 medzi firmami v 17 európskych krajinách vrátane Slovenska.

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

Vytlačiť

Bratislava, 9. 5. 2019

Firmy vo východnej Európe sú menej disciplinované pri úhradách faktúr než tie sídliace v západnej časti kontinentu. Renomé východoeurópskych krajín pritom najviac kazí Slovensko. Odhalila to reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Slovenské firmy zaznamenali vlani najhoršie dáta za celú Európu – až 27% platieb prichádzalo s omeškaním alebo vôbec. Platby boli problémové pri koncových, ako aj pri biznis zákazníkoch. Pred ním skončili také krajiny ako Grécko či Rumunsko (obe po 26%). Najlepšie na tom bolo Dánsko s 15% neskorých platieb či nedobytných pohľadávok.  

Priemer neskoro uhradených faktúr, resp. úplne nevymožiteľných pohľadávok bol vlani vo východnej Európe 22%, v západnej to bolo 19%. „Neskoré platby, resp. fakt, že firmy sa nedočkajú úhrad vôbec, môžu spôsobiť vážne trhliny v podnikaní a výrazne nabúrať cash flow. Je preto potrebné zvážiť čo najefektívnejšie spôsoby ako sa brániť, pričom jednou z ciest je zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok,“ zdôraznil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Čo sa týka porovnania s predošlým rokom, možno konštatovať, že firmy vo východnej Európe si polepšili výraznejšie. Zlá platobná disciplína klesla o 3 percentuálne body; z 25% v roku 2017 na aktuálnych 22%. Firmám v západnej Európe sa tiež podarilo medziročne znížiť percento neskorých, resp. neuhradených platieb: z 20 na 19%.

Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ sa uskutočnila na jar 2018 v 17 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. To bolo spolu s Poľskom, Českou republikou, Slovinskom, Chorvátskom, Maďarskom, Bulharskom, Rumunskom, Gréckom a Ruskom zaradené medzi východoeurópske krajiny.

Krajiny západnej Európy reprezentovali Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Veľká Británia, Belgicko, Švajčiarsko.

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

 

 

Vytlačiť

Bratislava, 24. 4. 2019

Až polovica slovenských firiem trpí stratou zisku v dôsledku zlej platobnej disciplíny jej zákazníkov. Necelá polovica (44 percent) má tak vyššie úrokové náklady; 42 percent firiem zaznamenáva problémy s cash flow.  Ukázala to reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

Prieskum bol uskutočnený na jar 2018 medzi firmami v takmer 20 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. Odhalil, že každá štvrtá platba (27 percent) u nás prichádza firmám neskoro alebo faktúry nie sú uhradené nikdy.

V platobnej disciplíne zákazníkov sme na tom ešte horšie než Gréci či Rumuni (po 26 percent). Priemerne zaznamenávajú firmy v Európe 21 percent platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti alebo sa ich nedočkajú vôbec.

Firmy sa obávajú o existenciu

Zlá platobná disciplína zákazníkov tak núti firmy na Slovensku obávať sa o svoju existenciu. Také niečo priznalo 9 percent opýtaných. Za skutočne vážnu situáciu to označil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. Rovnako tak strata zisku, vyššie úrokovanie náklady a tiež problémy v cash flow sú podľa neho nepríjemnými sprievodnými javmi toho, že faktúry sa u nás neplatia v lehote splatnosti.

„Odporúčam v takých prípadoch zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Máme skúsenosť, že až 10 percent zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb sa klientom vráti. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii,“ pripomenul Michal Šoltes.

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

 

Vytlačiť
Hamburg, April 18, 2019 – At their annual congress the member firms of the German Association of Debt Collection Companies (BDIU) voted by a large majority in favor of developing a binding Code of Conduct for the debt collection sector. EOS emphatically welcomes this decision and will actively support the further implementation process.

"We are absolutely delighted that as well as EOS, the majority of BDIU mem-bers have endorsed the planned Code of Conduct," stresses Andreas Kropp, Member of the EOS Group's Board of Directors and responsible for the German market. "Through a Code of Conduct of this kind, the sector is send-ing a strong message to government, the business community and consum-ers. The objective of EOS is always to find a fair solution to disputes between creditors and consumers, to pave the way to a debt-free future," says Kropp.

In the next few months, the draft of the Code of Conduct adopted at the BDIU Congress is set to be discussed with all relevant stakeholder groups and should be adopted definitively in the coming year. It contains principles of conduct for all important issues arising from day-to-day collection practice – from communication with the defaulting payer, to the nature and extent of the costs and fees, to dealing with complaints and queries.

Another positive outcome of the congress was the election of Brigitte Zypries, formerly Federal Minister of Economic Affairs and Energy and Federal Minis-ter of Justice, to the office of Ombudswoman of the Association. In this role Zypries will be responsible for mediating between creditors and consumers as required.
 

About EOS in Germany
Established in 1974, EOS in Germany is now one of the leading providers of receiv-ables management. Through its smart services, EOS offers its customers financial security in the business segments of fiduciary collection, debt purchase and mort-gage-backed receivables. EOS in Germany is part of the EOS Group, which em-ploys around 7,000 people to support some 20,000 customers in 26 countries around the world. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce.

For more information on EOS in Germany please go to: https://de.eos-solutions.com

Andreas Kropp, Managing Director EOS Group
Andreas Kropp, Member of the EOS Group's Board of Directors and responsible for the German market
Vytlačiť

Bratislava, 10. 4. 2019

Skrachovania sa v prípade meškajúcich platieb od zákazníkov najviac obávajú firmy, ktoré sídlia v Bulharsku a vo Veľkej Británii. Každá štvrtá z nich vtedy cíti ohrozenie svojej existencie, čo je najväčší podiel spomedzi firiem v takmer 20 sledovaných európskych krajinách. Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie spoločnosti EOS KSI „European Payment Practices 2018“, do ktorej sa zapojili aj firmy na Slovensku.

Až 26 percent firiem v Bulharsku priznalo, že sa pri nakopení meškajúcich alebo nezaplatených platieb obáva o svoju životaschopnosť. Rovnako odpovedalo aj 25 percent firiem vo Veľkej Británii a 24 percent v Grécku.

Priemerne má pritom takýto strach omnoho menej firiem v ich susedstve. Vo východnej Európe takto citlivo vníma diery vo financiách len 14 percent firiem a v západnej Európe  len 15 percent.

Dôvodov môže byť viacero – nedôvera vo vymožiteľnosť platieb, neistota na podnikateľskom trhu či politická situácia, ako napríklad hroziaci odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Uvádza to Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa venuje komplexnému manažmentu pohľadávok.

„Ak chcú spoločnosti zdravo fungovať a pri každom výpadku peňazí nepociťovať strach o svoju existenciu, mali by sa na takéto situácie dopredu pripraviť. Napríklad upraviť doby splatností, zmluvné podmienky s obchodnými partnermi a určite zvážiť aj spoluprácu s profesionálmi, ktorí im pri správe a inkase pohľadávok vedia pomôcť,“ hovorí Šoltes.

Firmy na Slovensku až takéto obavy z nezodpovedných zákazníkov nemajú. Pri meškaní platieb myslí na krach 9 percent z nich, čo je pod priemerom Európy. Ešte s väčšou rezervou to berú nemecké a dánske spoločnosti, obavy o prežitie majú len štyri percentá z nich, čo je najmenej zo všetkých krajín obsiahnutých v štúdii. 

O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce. Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

Vytlačiť
Vienna/Hamburg, 21 December, 2018 – Today, BAWAG Group announces the signing of a definite agreement to acquire Health AG and Zahnärztekasse AG from the EOS Group. Health AG, headquartered in Hamburg, Germany, and Zahnärztekasse AG, headquartered in Wädenswil, Switzerland, are two leading dental factoring market players offering dental financing products and services. The entities complement BAWAG Group’s business model by providing a bolt-on opportunity for retail and SME business growth in Germany as well as expansion into Switzerland.

Anas Abuzaakouk, CEO of BAWAG Group: "Today is another important step forward as we continue to execute on our strategy. We’ve signed our second German bolt-on acquisition in 2018 as well as paved the path to expand our footprint into Switzerland. The acquisitions of Health AG and Zahnärztekasse AG from EOS create an opportunity for BAWAG Group to enter the factoring space, a niche business segment, as well as drive new strategic partnerships. I’m excited to welcome our new colleagues into the team and look forward to working together. As we continue to execute on our strategy, we wanted to reiterate that BAWAG Group is on track to exceed all of our targets in 2018."

Klaus Engberding, CEO of the EOS Group: "With BAWAG Group we have found the best match to support Health AG and Zahnärztekasse AG during their next growth phases. I would like to thank the management and all employees for the great work they have done during the last years and wish both companies all the best for their future success."

The transaction is subject to customary closing conditions and regulatory approvals. The parties involved have agreed not to disclose the purchase price or any details of the agreement.


About Health AG

EOS Health Honorarmanagement AG is a provider of financial and IT services for the health market. With more than 2,000 customers it is one of the market leaders in German dental factoring. Since its establishment in 2005, the company has evolved from a factoring start-up to an independent company providing financial and technology services.

For more information please visit: www.healthag.de


About Zahnärztekasse AG

Zahnärztekasse AG is a financial services provider in the health sector and with 1,000 customers has become the market leader in the Swiss dental factoring segment. Its customised and modular based services, combined with an efficient IT infrastructure, relieves medical practice teams of administrative tasks and secures the liquidity of its clients. Since its foundation in 1963 the company has become established as a reliable partner to Swiss dentists.

For more information please visit: www.zakag.ch


About BAWAG Group

BAWAG Group AG is the listed holding company of BAWAG P.S.K., which is headquartered in Vienna, Austria, with the main banking subsidiaries easybank and start:bausparkasse in Austria as well as Südwestbank and Deutscher Ring Bausparkasse in Germany. With more than 2.5 million customers, BAWAG P.S.K. is one of Austria’s largest banks operating under a well-recognized national brand and applies a low-risk, efficient, simple, and transparent business model focused on Austria, Germany, and developed markets. The Bank serves retail, small business, and corporate customers offering comprehensive savings, payment, lending, leasing, investment, building society, and insurance products and services through various online and offline channels. Delivering simple, transparent, and best-in-class products and services that meet our customers’ needs is the consistent strategy across all business units.

For more information please visit: www.bawaggroup.com


About EOS Group

The EOS Group is one of the leading international providers of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company's core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, the EOS Group has a workforce of around 7,500 and more than 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce.
Vytlačiť
International receivables increasing across Europe / Payment delays no more frequent for overseas invoices than for domestic invoices

Hamburg, 12 December 2018 – Global links at the economic level are on the increase. According to the ifo Institute for Economic Research, international goods trading in the whole of Europe has reached a peak, and Germany is at the forefront with the world's largest current account surplus. In combination with the spread of digitization, this is resulting in a greater percentage of foreign customers, and consequently, a greater proportion of international receivables. Currently, 14 percent of all invoices across Europe are being issued to customers overseas, compared with 12 percent a year ago. These are some of the findings of the 'European Payment Practices' survey commissioned by the EOS Group, which conducted a poll of 3,400 companies in 17 countries. However, global customers are not regarded as being less reliable than domestic customers. 26 percent of those polled who have international receivables actually think that foreign customers pay late less often than domestic customers. This is two percent up on the figure for 2017. But 16 percent think the opposite is true and that their international clientele pays late more often.

It is primarily the Internet that is making it possible for consumers to order goods across borders. This also results in an increase in the number of invoices and receivables going overseas. At 39 percent, Slovenia currently has the highest proportion of these, followed by Denmark at 25 percent and Germany at 22 percent. For the major economies of the UK and France, the totals are just 11 and 10 percent respectively.

According to the survey, every fourth company in Europe (25 percent) assumes that there will be a significant increase in the number of international invoices in the next two years. In the case of an exporting country like Germany in particular, trading relations with other countries are of course especially strong. In Germany, more than 37 percent of respondents assume that the number of foreign receivables will grow until 2020. In Slovenia and Greece, 37 percent of companies also think this will be the case, in Denmark 31 percent and in the UK 27 percent.

Companies need expertise to deal with late payers overseas

“These figures underline that working with a service provider can be crucial in future for international receivables management in particular,” says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. “These specialists are familiar with the legal system in the particular country and have local experts on hand so that there is no language barrier.” There are certain decisive details that can have a substantial impact on the effort involved. For example, in some countries it is necessary to have local legal assistance or invoices and contracts need to be translated into the language of the country as evidence for valid receivables.

Companies in many countries in Europe have a large proportion of foreign customers. And just like domestic customers, some of them can also fall behind with payments. In a European comparison, German companies had the largest proportion of international customers that do not pay on time (32 percent). Only Danish companies, at 32 percent, have problems on a similar scale. In the UK, on the other hand, only 9 percent had such problems. In Eastern Europe, Slovenian companies are facing the greatest challenges, with 21 percent indicating that their foreign customers were more likely to be late payers than their domestic customers. Admittedly, Slovenia also has the highest number of international receivables. Conversely, the majority of companies in Eastern Europe have almost exclusively had a good experience with their international business. On average, 30 percent indicated that such deals were less likely to end in delayed payment than in the case of domestic business. Russian companies in particular say that customers in their own country are more often behind with payments than foreign customers (48 percent compared with 2 percent).

About the survey

The EOS Survey 'European Payment Practices' was conducted for the 11th time. In spring 2018, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS polled 3,400 companies with at least 20 employees and an annual turnover of EUR 5 million in 17 different countries about the payment practices in their respective locations, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management.

The EOS Group

The EOS Group is one of the leading international providers of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company's core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, the EOS Group has a workforce of around 7,500 and more than 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce.
For more information please visit: www.eos-solutions.com.
Vytlačiť
Zobraziť viac