S programom ManoMoneta deti objavujú svet financií - EOS na Slovensku
 Deti sedia v triede a počúvajú mužského učiteľa hovoriť o finančnom vzdelávaní.

S programom ManoMoneta deti objavujú svet financií

University of Cambridge zverejnila štúdiu, podľa ktorej sa formujú finančné návyky do siedmych rokov. EOS KSI Slovensko preto v rámci spoločenskej zodpovednosti vytvára podmienky na ich vzdelanostný rast v tejto oblasti. S naším interaktívnym programom ManoMoneta, určeným ku finančnému vzdelávaniu študentov Základných škôl, populárno-náučnou formou deťom interpretujeme kľúčové nástroje na porozumenie sveta peňazí. A to cez rozpoznávanie životných hodnôt až po tvorbu rozpočtu s vytváraním predpokladov pre správne finančné rozhodnutia v budúcnosti.

Pre koho je program ManoMoneta určený?

Iniciatíva vzdelávania vznikla v Nemecku pred štyrmi rokmi. Za ten čas tam odučili desaťtisíce hodín pre viac než 100-tisíc detí. Odtiaľ sa programy Finlit a ManoMoneta rozšírili do ďalších krajín Európskej únie a okrem Českej republiky, Poľska, Slovinska začínajú svoju vzdelávaciu cestu aj v Slovenskej republike.

„Interaktívne lekcie sú dizajnované pre žiakov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka slovenských Základných škôl, vedené nami, lektormi, ku praktickým zručnostiam. Učíme deti riadiť svoje financie, vytvárať rozpočet a plánovať do budúcnosti. Kľúčová je zábava a zapamätateľnosť," potvrdzuje Peter Čanda, jeden z vedúcich protagonistov programu v réžii EOS KSI Slovensko.

Deti sa zapájajú do všetkých hier, finančné pojmy a finančná terminológia je pre niektorých známa, pre niektorých menej. „Zistili sme, že ich to veľmi baví, majú prehľad o finančných prostriedkoch, o príjmoch aj o výdavkoch. Hravá forma je pre nich pútavá a zaujímavá, a keď sa vrátime do triedy po mesiaci, sú natešení a dosť pripravení," potvrdzuje naša ďalšia kolegyňa, lektorka Mária Gáborová.

Proces vytvárania finančnej gramotnosti detí sa deje v duchu hesla:
 Deti sedia v triede a učia sa o financiách.

Investujeme do vzdelania, investujeme do budúcnosti!

 Ženská učiteľka píše finančné znalosti na tabuľu.

Zaujíma vás viac o našich aktivitách v spoločnosti EOS KS Slovensko?

Fotografické kredity: EOS