• Skupina EOS v hospodárskom roku 2022/23 zvýšila svoje zisky a objem investícií.
  • Za úspechom sa skrýva medzinárodná spolupráca, digitalizácia a rozmanitosť.
  • Zapojenie sa do sociálnych otázok a udržateľnosti je čoraz dôležitejšie.
Priaznivý vývoj príjmov a objemu investícií. Za čo vďačíme tomuto úspechu? Aká je situácia v rôznych regiónoch, v ktorých skupina EOS pôsobí? Aké sú ďalšie ciele?

V rozhovore nám na tieto otázky odpovedajú Marwin Ramcke, predseda predstavenstva vedenia spoločnosti a konateľ Justus Hecking-Veltman, zodpovedný za financie, Dr. Andreas Witzig, zodpovedný za západnú Európu, Carsten Tidow, zodpovedný za východnú Európu, a Andreas Kropp, zodpovedný za Nemecko.

Skupina EOS uzavrela hospodársky rok 2022/23 s výsledkom 446 miliónov eur (EBITDA) a vysokými investíciami vo výške 1,2 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o výrazný nárast. Dalo sa to vôbec očakávať?

Marwin Ramcke:
Vzhľadom na napätú medzinárodnú politickú a makroekonomickú situáciu sme takýto výsledok nemohli predpokladať. Od začiatku roka 2022 ovplyvňujú život nás všetkých témy vojny, energetickej krízy a inflácie. Bolo ťažké odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať. Pre mňa osobne bola dôležitá aj skutočnosť, že som začiatkom roka 2022 prevzal pozíciu konateľa. V tom čase bolo nemysliteľné, že by sme v týchto turbulentných časoch dosiahli na konci hospodárskeho roka takýto výsledok. To mi dodáva istotu, že v skupine EOS som obklopený ľuďmi, ktorí sú pripravení prijímať výzvy a úspešne ich plniť s ambíciami a vášňou.

Aké faktory prispeli k dobrému výsledku?

Marwin Ramcke:
V prvom rade naši zamestnanci, ktorým by som chcel vyjadriť vďaku za ich prácu a nasadenie. Bez nich by sme takýto výsledok nedosiahli.

Vďaka ich zapojeniu sa nám podarilo výrazne rozšíriť nákup balíkov pohľadávok, a to aj na trhoch, kde sme ešte v minulosti narážali na problémy. Takisto zamestnanci vytvorili nové investičné príležitosti. Príkladom je naša spolupráca s dcérskou spoločnosťou Svetovej banky IFC, v rámci ktorej spoločne nakupujeme zabezpečené pohľadávky vo východnej Európe.

Justus Hecking-Veltman:
Ďalším pozitívom je, že naše portfólio nesplácaných úverov (non-performing loans – NPL) je veľmi široké – zahŕňa zabezpečené aj nezabezpečené pohľadávky, ako aj nehnuteľnosti. A to vo viac ako 20 krajinách. Vďaka tomu máme ako skupina obrovskú stabilitu, pretože nie sme závislí od jednotlivých trhov. Naše dlhoročné skúsenosti ako nákupcu portfólií NPL, ale aj trpezlivosť na niektorých trhoch sa nám tento rok vyplatili a umožnili nám investovať nezvyčajne vysokú sumu 1,2 miliardy eur. Na tomto mieste je však dôležité poznamenať: Naše medzinárodné tímy opäť odviedli vynikajúcu prácu.
Portrét konateľa spoločnosti EOS Carstena Tidowa, zodpovedného za východnú Európu

Medzinárodná spolupráca nie je v spoločnosti EOS iba prázdnou frázou, ale uvádza sa do praxe každý deň.

Carsten Tidow
Konateľ skupiny EOS a zodpovedný za východnú Európu

Ako sa vyvíjal obchod v jednotlivých regiónoch?

Carsten Tidow:
Vo východnej Európe sme v uplynulom hospodárskom roku dosiahli najlepší výsledok v histórii spoločnosti. S objemom investícií necelých 400 miliónov eur sa nám takisto podarilo nadviazať na vysokú hodnotu z predchádzajúceho roka. Príkladom je Bosna, kde sme zreteľne rozšírili naše zabezpečené obchody. Jedným z mojich osobných vrcholov je grécky trh, ktorý sme dlho považovali za náročný. Vďaka vynikajúcej tímovej práci sa nám podarilo získať veľký balík NPL. Rovnako by som rád vyzdvihol spoluprácu s dcérskou spoločnosťou Svetovej banky IFC, s ktorou posilňujeme naše aktivity ako udržateľného investora na trhu NPL. Pri výbere a spracovaní NPL venujeme osobitnú pozornosť environmentálnym, sociálnym a riadiacim aspektom. Oba výsledky sú skvelým príkladom toho, že medzinárodná spolupráca v spoločnosti EOS nie je len prázdnou frázou, ale každodennou praxou.

Aká je situácia v západnej Európe?

Andreas Witzig:
Rovnako priaznivá. S investíciami vo výške viac ako pol miliardy eur sme aj tu dosiahli veľmi vysokú hodnotu. Za zmienku stoja najmä trhy vo Francúzsku a v Španielsku. No rád by som spomenul aj Portugalsko. Národnú dcérsku spoločnosť sme tam založili až v roku 2022 a už dnes pôsobí na portugalskom trhu NPL 20 zamestnancov, ktorí mohli uzavrieť prvé nákupy NPL. Tomu hovorím bleskový štart. Dôležitú úlohu zohrala aj implementácia nášho interného inkasného systému Kollecto+, ktorý sa už používa vo viacerých krajinách, kde spoločnosť EOS pôsobí, a vytvára tak významné synergie. Nasleduje implementácia v Belgicku a Nemecku.

Ako hodnotíte situáciu v Nemecku?

Andreas Kropp:
Nemecký trh NPL je zo všetkých trhov NPL, na ktorých sme ako skupina aktívni, najrozvinutejší. Preto je aj taký náročný. Na trhu je veľa konkurentov, ktorí zabezpečujú vysokú cenovú úroveň portfólií. To je jedna z príčin, prečo neustále optimalizujeme naše procesy a náklady. Vďaka tomu môžeme konať efektívnejšie a držať krok s trhom. Aj v tomto prípade je dôležitým krokom prepojenie so systémom Kollecto+. V Nemecku tento proces ukončíme v nasledovných dvoch až troch rokoch.

Aké ďalšie témy formovali spoločnosť EOS v uplynulom roku?

Marwin Ramcke:
Za zmienku jednoznačne stojí náš medzinárodný charakter. V spoločnosti EOS pôsobí viac ako 6 000 ľudí v 24 krajinách. Každý zamestnanec prináša svoje vlastné skúsenosti, zručnosti a kultúrne vplyvy. Ak týchto ľudí spojíte do tímu, kreativite sa medze nekladú. Týmto spôsobom nachádzame nápady, ktoré majú skutočný význam – a ktoré pomohli spoločnosti EOS dosiahnuť spomínaný vynikajúci výsledok.

Spoločnosť EOS po prvýkrát zverejňuje kombinovanú výročnú správu a správu o udržateľnosti spolu s obchodnými údajmi, ktorá je založená na štandardoch organizácie Global Reporting Initiative (GRI). To znamená, že téma spoločenskej zodpovednosti (CR) získavala na význame?

Marwin Ramcke:
Naším mottom je: Vymáhanie pohľadávok pre nás znamená prevzatie zodpovednosti. Spoločenská zodpovednosť je preto už dlho hlavnou témou, ktorá sa stáva ešte dôležitejšou. Radi by sme ukázali, že u nás sa to nekončí vyhláseniami – chceme sa každý deň o niečo zlepšiť. Štandardy GRI nám pomáhajú transparentne informovať o tom, aké sú naše aktivity udržateľné a čo robíme v oblasti CR.

Aké príklady viete uviesť z minulého hospodárskeho roka?

Andreas Kropp:
Dôležitú úlohu zohráva spravodlivé zaobchádzanie so spotrebiteľmi, ktorí neplnia svoje záväzky. Chceme ich podporiť v tom, aby sa čo najrýchlejšie zbavili dlhov. Na tento účel používame napríklad zrozumiteľný jazyk v zmysle bezbariérovej komunikácie, ale ponúkame aj služby, ktoré im umožňujú platiť anonymne a kedykoľvek. Na nemeckom servisnom portáli si môžu spotrebitelia nastaviť aj vlastnú sadzbu.

Ďalšou oblasťou našej zodpovednosti je ďalší rozvoj spoločnosti EOS ako zamestnávateľa. Napríklad naši zamestnanci v Nemecku môžu lepšie zladiť prácu a voľný čas vďaka hybridným pracovným modelom.

Andreas Witzig:
Súčasťou našej úlohy ako zamestnávateľa je dlhodobo si udržať zamestnancov. Záleží nám na tom, aby mohli rásť ako osobnosť aj ako zamestnanec. Prinášame preto bohatú škálu ponúk a iniciatív, ako vzdelávacia platforma pre všetkých zamestnancov s názvom „Masterplan“ alebo program riadenia talentov NXT, ktorý v predchádzajúcom roku ponúkol 92 talentom zo 17 krajín individuálne príležitosti na ďalší rozvoj Aj naši zamestnanci presadili rôzne udržateľné projekty, ktoré pomôžu skupine, životnému prostrediu a spoločnosti – od vnútorných záhrad až po finančné vzdelávanie detí.
Portrét Marwina Ramckeho, predsedu predstavenstva vedenia spoločnosti EOS

Naši zamestnanci sú najväčšou hnacou silou inovácií a kľúčom nášho úspechu.

Marwin Ramcke
CEO skupiny EOS

Aká je prognóza na nasledujúci hospodársky rok?

Justus Hecking-Veltman:
Naším cieľom je pokračovať v nákupe dlhových portfólií a vracať peniaze späť do ekonomiky. Vzhľadom na pretrvávajúcu politickú a makroekonomickú neistotu zostávame verní prístupu, ktorý sa osvedčil: byť trpezliví a hospodáriť zodpovedne.

Carsten Tidow:
Neuspokojíme sa s dosiahnutým úspechom, ale budeme riešiť výzvy, ktoré máme pred sebou. Kľúčovým faktorom je, aby sme si vytvorili myslenie zamerané na rast: Chceme povzbudiť našich zamestnancov, aby boli otvorení novým veciam a častejšie vystupovali zo svojej komfortnej zóny. Výborným príkladom je súťaž v inováciách, ktorá minulý rok priniesla mnoho zaujímavých nápadov. Takisto budeme naďalej podporovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov.

Marwin Ramcke:
Súhlasím s Carstenom a rád to zopakujem: Naši zamestnanci sú najväčšou hnacou silou inovácií a kľúčom nášho úspechu. Makroekonomické prostredie bude v rokoch 2023/24 naďalej napäté a prinesie nám nové výzvy. Naším cieľom pre hospodársky rok 2023/24 je udržať alebo rozšíriť našu pozíciu na prvých 3 miestach na relevantných trhoch. Ak budeme pokračovať v nastavenom trende, som presvedčený, že sa nám to podarí.

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Buďte v spojení

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefón: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Buďte v spojení

Photo credits: EOS