• Prieskum ukazuje, že ženy majú väčší rozdiel vo finančných rezervách.
  • Akým prekážkam čelia ženy a muži, keď ide o financie?
  • V prípade finančnej tiesni sú ženy v porovnaní s mužmi viac pripravené zaobísť sa bez zbytočností.
  • Muži robia finančné rozhodnutia s väčšou istotou.
  • Zábleskom nádeje je, že obe skupiny by prijali viac vzdelania v oblasti financií.
Kto si stráži peniaze, keď ceny a inflácia prudko rastú? Ženy? Alebo muži? Existuje vôbec medzi nimi nejaký rozdiel v správaní? Najnovšia EOS štúdia ukázala, že odpoveď je áno!

Ženy majú väčšiu tendenciu šetriť v čase krízy.

V spotrebiteľskom prieskume EOS 2023 s názvom „Europeans in Financial Trouble?“ (Európania vo finančných problémoch?) sme sa 7 729 spotrebiteľov v 13 európskych krajinách pýtali, či sa za posledných šesť mesiacov zmenilo ich nákupné a platobné správanie a akým spôsobom. Výsledky jasne ukázali, že energetická kríza a s ňou spojená rekordná inflácia v posledných mesiacoch výrazne ovplyvnila európskych spotrebiteľov. Mnoho ľudí tomu prispôsobilo svoje doterajšie spotrebiteľské návyky: viac ako každý druhý respondent uviedol, že začal viac dbať na ceny, a mnoho respondentov má oveľa väčší záujem o špeciálne ponuky. Štyria z desiatich opýtaných sa dokonca vzdali aj zbytočností.

Podrobnejší prieskum tiež ukázal, že ženy často prijímajú drastickejšie opatrenia ako muži. Napríklad, 37 % respondentov súhlasí s týmto tvrdením: „Zámerne sa vyhýbam výdavkom na zbytočnosti“, zatiaľ čo u žien to bolo 41 %. Respondentky najčastejšie obmedzili výdavky na voľnočasové aktivity, ako napríklad na stravovanie mimo domu (36 %, muži: 30 %), cestovanie (34 %, muži: 32 %) a oblečenie (33 %, muži: 23 %).

Muži sa o financie zaujímajú viac.

Zistenia štúdie však presahujú obmedzenia v niektorých oblastiach života, pretože výsledky ukazujú, že ženy majú vo všeobecnosti malý záujem o finančnú problematiku. Zatiaľ čo 43 % respondentov v prieskume uviedlo, že radi riešili záležitosti týkajúce sa peňazí a financií, u žien to uviedlo len 30 % opýtaných. Významné rozdiely sú aj pri otázke týkajúcej sa obáv z finančných ťažkostí. Tento pocit je výraznejší u žien: 51 % respondentiek povedalo, že sa boja o vlastné finančné zabezpečenie, u mužov to potvrdilo len 42 % opýtaných. Pri otázke týkajúcej sa istoty pri rozhodovaní o financiách odpovedalo pozitívne len 41 % žien, u mužov to bolo až 54 %.
Dané rozdiely v správaní však nie sú len rodovo špecifické. Prieskum tiež odhalil, že pokiaľ ide o finančné zabezpečenie, medzi respondentmi sú výrazné vecné rozdiely. Napríklad 18 % respondentiek považuje svoju finančnú rezervu za dostatočnú, u mužov takto odpovedalo 27 %. Tento trend by sa v čase rastúcich cien mohol ešte viac zvýrazniť. V dôsledku toho by sa ženy s malou finančnou rezervou mohli ocitnúť v tzv. dlhovej špirále. Stabilné zamestnanie, a následne aj finančná stabilita, sú najdôležitejšími faktormi na zamedzenie takéhoto vývoja.
Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS and co-founder of the W:isible network, says: “Money and finances are not ‘men’s business’. I wish women would become more aware of this and take their financial independence into their own hands.”

Peniaze a financie nie sú „mužskou záležitosťou“. Priala by som si, aby si ženy viac uvedomovali svoju finančnú nezávislosť a vzali ju do vlastných rúk.

Sabrina Ebeling
People Lead Corporate Communications & Marketing v EOS a spoluzakladateľka siete W:isible.

Kľúčom k úspechu je viac vedomostí o peniazoch a financiách.

Sabrina Ebeling je presvedčená: „Peniaze a financie nie sú „mužskou záležitosťou“.” Popri svojej pozícii ako People Lead Corporate Communications & Marketing, Sabrina je veľkou súčasťou siete fe:male W:isible – celopodniková iniciatíva spoločnosti EOS zameraná na väčšiu diverzitu a rovnosť príležitostí. Pre Sabrinu sa posilnenie postavenia nekončí za dverami spoločnosti: Priala by som si, aby si ženy viac uvedomovali svoju finančnú nezávislosť a vzali ju do vlastných rúk. Potom by boli takéto výsledky prieskumov minulosťou.“

Kľúčom k úspechu sú vedomosti v oblasti financií. Približne rovnaký počet mužov (44 %) a žien (42 %) by sa rád naučil viac o tom, ako nakladať s peniazmi. Jeden výsledok z prieskumu je v tomto kontexte povzbudzujúci: mladí respondenti sú najväčšou skupinou, ktorá má veľký záujem o vzdelanie: 51 % respondentov vo veku 18 až 34 rokov by sa chcelo dozvedieť viac o peniazoch a financiách. To spoločnostiam teda prezrádza, kde by mohli začať, ak chcú budovať finančnú odolnosť a predchádzať rozsiahlemu zadlžovaniu, a to bez ohľadu na pohlavie.
Ako kríza vplýva na finančné správanie obyvateľov v rôznych EÚ krajinách? Kto sú väčší optimisti, pokiaľ ide o budúcnosť – mladí alebo starí? Majte podrobný prehľad vďaka spotrebiteľskému prieskumu EOS 2023 s názvom „Europeans in Financial Trouble?“ (Európania vo finančných problémoch?).

Prejsť na portál prieskumu

Ak máte záujem o podrobnejšie výsledky prieskumu, neváhajte nás kontaktovať.

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefón: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefón: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS