Nový generálny riaditeľ Marwin Ramcke: „Vo finančnom odvetví nastolíme nové štandardy.“

Od februára 2022 vedie skupinu EOS nový generálny riaditeľ, Marwin Ramcke. V rozhovore nám prezradil svoje plány do budúcnosti a spomenul výzvy, ktorým podľa neho čelia súčasní vedúci pracovníci.

ČasČas
  • Nový generálny riaditeľ kladie veľký dôraz na medzinárodnosť.
  • Skupina EOS: ďalší vývoj z národného poskytovateľa inkasných služieb na medzinárodného a technologicky orientovaného finančného investora.
  • Hnacou silou skupiny EOS je spoločenská zodpovednosť a diverzita.

Dobrý deň, Marwin, blahoželáme k novej pozícii. Aký bol tvoj prvý oficiálny krok na pozícii nového generálneho riaditeľa skupiny EOS a ako sa cítiš?

MARWIN RAMCKE: Srdečná vďaka! Najprv som zavolal všetkým svojim novým podriadeným, aby som im povedal, ako veľmi sa teším na našu spoluprácu. Čaká ma tím absolútnych odborníkov a už sa neviem dočkať, kedy s nimi začnem pracovať. Už teraz mám veľa nápadov do budúcnosti. Zároveň však mám aj patričný rešpekt pred touto zodpovednou úlohou. 
Som presvedčený, že budeme v budúcnosti nastoľovať štandardy nielen v oblasti inkasa pohľadávok, ale aj vo finančnom sektore.
Marwin Ramcke, generálny riaditeľ skupiny EOS

Kam by si chcel skupinu EOS v nasledujúcich rokoch posunúť?

Spoločnosť EOS sa z národného poskytovateľa inkasných služieb vyvinula na finančného investora medzinárodného významu, ktorý dnes generuje väčšinu svojich príjmov v zahraničí. Sme jednou z popredných inkasných spoločností Európy. Na to môžeme byť právom hrdí. Stále však máme dosť potenciálu na rast. Za svoju najväčšiu úlohu považujem to, aby spol. EOS dokázala nastoľovať štandardy nielen v inkasnom odvetví, ale aj naprieč celým finančným sektorom. 

A ako to chceš dosiahnuť?

 Ako skupina sa musíme ešte viac zomknúť a intenzívnejšie spolupracovať na medzinárodnej úrovni. To už veľmi dobre funguje napríklad v IT projektoch či pri nákupe pohľadávok. V iných oblastiach, napríklad pri optimalizácii procesov podporovaných technológiami, tzn. pri optimálnej spolupráci ľudí a technológií, však ešte existuje priestor na zlepšenie. 
Dobrý vedúci pracovník sa vyznačuje odvahou a otvorenosťou. Aj napriek neistote poskytuje stabilitu a motivuje ľudí, aby sa s ním vydali na spoločnú cestu.
Marwin Ramcke, generálny riaditeľ skupiny EOS

Aká je najnaliehavejšia výzva, ktorej bude spoločnosť EOS čeliť v nadchádzajúcich rokoch?

Bezpochyby ide o takzvanú „bitku o talenty“. Odborníkov je čoraz menej, čo pociťujeme veľmi výrazne už dnes. Aj preto je dôležité, aby sme sa ako skupina ešte viac zomkli a vystupovali medzinárodnejšie. Nesmieme hľadať iba na miestnych trhoch práce. Talenty sú všade vo svete a my ich musíme presvedčiť, aby prijali atraktívnu pracovnú pozíciu práve v spoločnosti EOS, či už to bude v Hamburgu, Paríži alebo Budapešti. Som presvedčený, že kľúčom k tomu je jazyk. Z tohto dôvodu sa bude v budúcnosti v našej hamburskej centrále komunikovať ešte viac v angličtine. Len tak môžeme získať tie najlepšie medzinárodné talenty.

Nedávno bola za prioritu najvyššej úrovne v spol. EOS vyhlásená korporátna zodpovednosť: ako by si v nej chcel pokračovať?

Podľa môjho názoru je Dr. Michael Otto vôbec jedným z prvých podnikateľov, ktorý začal brať otázku spoločenskej zodpovednosti skutočne vážne. A po 20 rokoch v skupine Otto sa vnímanie tejto problematiky zakorenilo už aj v mojom podvedomí. Naše hodnoty – a tu hovorím aj za svojich kolegov v správnej rade spol. EOS – budeme presadzovať aj na medzinárodnej úrovni. To sa týka nielen sociálnej zodpovednosti vo všeobecnosti, ale aj diverzity. Rozmanitosť je v našej skupine už dlho významnou témou. Aktuálne je jedným z našich hlavných cieľov to, aby sme v najbližších rokoch výrazne zvýšili podiel žien na vedúcich pozíciách.

Čím sa podľa teba vyznačuje dobrý vedúci pracovník?

Nikdy sme nezažili toľko zmien ako v súčasnosti. To predstavuje mimoriadnu výzvu aj pre vedúcich pracovníkov: na jednej strane musia vo vlastnej spoločnosti zavádzať zmeny bez toho, aby s istotou vedeli, kam táto cesta povedie, keďže svet sa neustále mení. Zároveň je však ich úlohou poskytovať zamestnancom stabilitu. Podľa mňa sa preto dobrý vedúci pracovník vyznačuje odvahou a otvorenosťou, pričom dokáže zvládať neistotu. Iba tak dokáže pri týchto zmenách poskytovať stabilitu a motivovať ľudí, aby sa s ním vydali na spoločnú cestu. 

Máš nejaký vzor, ktorým sa riadiš?

Nemám žiadny konkrétny vzor, ale riadim sa jednoduchým pravidlom: každý deň sa chcem naučiť niečo nové a byť o niečo lepší alebo múdrejší, ako som bol deň predtým. 

Máte záujem o ďalšie informácie o Marwinovi Ramckem a skupine EOS? Pokojne nás kontaktujte!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefón: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com

Buďte v spojení

Photo credits: Benno Ochs, Sebastian Vollmert