Občania v Európe sú otvorení predaju údajov.

Každý tretí spotrebiteľ v Európe je ochotný predať svoje údaje. Ukazuje to reprezentatívna štúdia EOS „Aká je hodnota údajov?“. Spotrebitelia očakávajú od spoločností dôveryhodné zaobchádzanie s informáciami a atraktívne protislužby. Pre spoločnosti sa za týmto skrýva veľká šanca na obchod.

ČasČas
  • Spoľahlivosť: Väčšina respondentov je ochotná predať údaje dôveryhodným spoločnostiam.
  • Výmenný obchod: Viac ako tretina spotrebiteľov vyjadrila súhlas s protislužbou za údaje.
  • Potenciál: Ochota zdieľať údaje dokonca sčasti prevyšuje dopyt.
V Číne sú už na mnohých miestach realitou nielen transparentní zákazníci, ale aj odmena za údaje. Platenie v reštaurácii, dohodnutie si termínu v kaderníctve, zavolanie taxíka, uzatváranie poistení alebo hypotekárny úver – to všetko a ešte oveľa viac je možné pomocou aplikácií ako Alipay alebo WeChat a je súčasťou každodenného života ľudí v Číne. Aplikácie zhromažďujú a spracúvajú údaje svojich zákazníkov: Vedia, aké oblečenie si najradšej kupujú, kam sa chodia pravidelne najesť, ktoré značky uprednostňujú alebo aké sú ich záľuby. Zákazníci zase dostávajú za prenos údajov zľavy a malé darčeky – a je možné ich osloviť prispôsobenými ponukami. Ide o vzájomný obchod, ktorý ukazuje: V digitálnom svete sa údaje ako dátum narodenia, adresa, informácie o zdravotnom stave alebo nákupné správanie stali kľúčovým aktívom – silnou menou. To, ako sa s nimi zaobchádza a aké sú možnosti ich využívania spoločnosťami, oprávnene vyvoláva verejnú diskusiu.

Ten, kto dôveruje spoločnosti, poskytuje svoje údaje väčšinou ďalej.

Iste, pokiaľ ide o ochotu zdieľať údaje, Čína je extrémnym príkladom. Ale aj v Európe (61 percent), USA (62 percent) a Rusku (70 percent) ľudia zdieľajú názor, že spoločnosti majú zákazníkom ponúknuť náhradu za použitie ich informácií: údaje ako mena. Ukazuje to aktuálna reprezentatívna štúdia v 17 krajinách na tému „Aká je hodnota údajov?“ poskytovateľa finančných služieb a investora EOS a inštitútu pre výskum trhu Kantar.
Štúdia údajov EOS: Aká je hodnota údajov?
Ochota zdieľať osobné informácie so spoločnosťami závisí od dôvery v súvislosti so zaobchádzaním s osobnými údajmi, predovšetkým od dodržiavania právnych predpisov. Štúdia EOS ukazuje: Jasná väčšina spotrebiteľov je ochotná predať minimálne jednu osobnú informáciu dôveryhodnej spoločnosti – vidí to tak 82 percent respondentov v Európe, 75 percent v USA a 90 percent v Rusku. Viac ako polovica respondentov si praje vecné plnenie a zľavy. Servisné služby pokladá za atraktívne iba jeden z piatich opýtaných.

Ľudia pritom jasne rozlišujú medzi rôznymi typmi informácií: Za obzvlášť citlivé sa považujú bankové údaje – iba osem percent ľudí v Európe, ktorí sa zúčastnili na prieskume, by tieto údaje zdieľalo za peňažnú odmenu. Spotrebitelia majú najmenšie obavy z poskytovania nákupných rozhodnutí alebo odovzdávania informácií o preferenciách týkajúcich sa značiek a produktov – v Európe je ochotných poskytnúť tieto informácie za peňažnú odmenu 68 percent respondentov.
Štúdia údajov EOS: Aká je hodnota údajov?

Údaje pomáhajú rýchlejšie uzatvárať pohľadávky.

Pre spoločnosť je výhodné stimulovať svojich zákazníkov k prenosu informácií. Je zrejmá dôležitosť týchto údajov pre vývoj nových produktov, individuálnejšiu analýzu potrieb zákazníkov alebo čo najpresnejšie prispôsobený marketing. Analýza údajov však môže byť užitočná aj po skutočnom nákupe – napríklad ak zákazníci zaostávajú s platbami. Potom vstupuje do hry manažment pohľadávok a aj tu platí: Čím sú dostupné údaje komplexnejšie, tým individuálnejšie sa dá vypracovať splátkový plán v prípade platobnej neschopnosti, ktorý zodpovedá osobnej situácii zákazníka – a tým spoľahlivejšie sa tento plán dodržiava. Spoločnosť EOS preto vyhodnocuje procesy vymáhania pohľadávok v Center of Analytics pomocou algoritmov strojového učenia a definuje jednotlivé kroky spracovania; v mnohých krajinách EOS sú teraz splátkové plány vytvárané na základe inteligentnej analýzy údajov. „Je v záujme všetkých zúčastnených uzavrieť pohľadávku čo najrýchlejšie, aby sa tak ušetrili náklady na oboch stranách. A s tým nám pomáhajú údaje,“ hovorí Joachim Göller, Head of Center of Analytics, spoločnosti EOS. „Pretože čím lepšie možno dodržať platobnú dohodu, tým skôr veriteľ dostane peniaze a spotrebiteľ sa zbaví zadlženia. Prenos údajov môže byť preto v záujme neplatiča, ktorý je v omeškaní.“
Prenos údajov môže byť okrem toho v záujme neplatiča, ktorý je v omeškaní. Čím lepšie možno dodržať platobnú dohodu, tým skôr veriteľ dostane peniaze a spotrebiteľ sa zbaví zadlženia.
Joachim Göller, Head of Center of Analytics, EOS

Žiadané sú atraktívne protislužby spoločností.

Ako ukazuje prieskum EOS, každému piatemu spotrebiteľovi bola ponúknutá protislužba za odovzdanie určitých údajov. V niektorých prípadoch ochota zverejniť údaje dokonca prevyšuje ponuku spoločností vzhľadom na protislužby. „Stále tu vidím veľké príležitosti a nevyužitý potenciál,“ zdôrazňuje expert spoločnosti EOS Joachim Göller.

O reprezentatívnej štúdii EOS

„Aká je hodnota údajov?“ 2020

Štúdia EOS „Aká je hodnota údajov?“, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s inštitútom pre výskum trhu Kantar na jar v roku 2020, predstavuje (online) populáciu vo veku od 18 rokov v 17 skúmaných krajinách. Na vyhodnotenie bola použitá vzorka 1 000 respondentov z Belgicka, Bulharska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Švajčiarska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Česka a USA, ako aj 300 respondentov zo Severného Macedónska. Účastníci odpovedali na otázky týkajúce sa ich osobného zaobchádzania s údajmi a prenosom údajov, dôvery v spoločnosti, ako aj ich ochoty predávať údaje za odmenu.

Zadarmo biela kniha „Aká je hodnota údajov?“

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Getty Images, EOS / Sebastian Vollmert