Nový región EOS Stredná Európa: „Vytvárame otvorenosť novým cieľom“ - EOS na Slovensku
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board, and Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe.
  • Nový región EOS Stredná Európa existuje od 1. marca 2024
  • Skupina EOS užšie spája svoje národné dcérske spoločnosti
  • Štrukturálna zmena zameraná na uľahčenie prenosu znalostí a vytvorenie otvorenosti novým oblastiam podnikania
Spoločnosť EOS mení svoju štruktúru. Od 1. marca 2024 má spoločnosť nový región „Stredná Európa“. Okrem Rakúska zahŕňa Švajčiarsko, Českú republiku, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko, ktoré boli predtým súčasťou existujúcich regiónov EOS Západná a Východná Európa, a EOS Nemecko, ktoré predtým nepatrilo do žiadnej regionálnej štruktúry. V tomto rozhovore Stephan Ohlmeyer, ktorý bude ako nový člen predstavenstva spoločnosti EOS zodpovedný za región strednej Európy, a Jan Ottenbreit, ktorý ho bude viesť ako vedúci divízie riadenia strednej Európy, vysvetľujú tento proces.

Čo bolo dôvodom vytvorenia nového regiónu EOS „Stredná Európa“?

Stephan Ohlmeyer: Videli sme, aké výhody ponúkajú regionálne štruktúry, preto bolo rozumné vytvoriť nový región s vysokým rastom, ktorý by zahŕňal aj nemecký trh. Nemecko bolo doteraz v rámci skupiny akýmsi ostrovom.

Aké sú výhody regionálnych štruktúr?

Stephan Ohlmeyer: Rozhodujúcim faktorom je, že uľahčujú prístup k interným odborným znalostiam. Najmä východoeurópske krajiny sa v posledných rokoch výrazne zamerali napríklad na zabezpečené portfóliá nehnuteľností, v dôsledku čoho si v tejto oblasti vybudovali rozsiahle odborné znalosti, ktoré môže využiť aj Nemecko. Jedným z takýchto príkladov je softvér Kollecto+ na vymáhanie pohľadávok, ktorý vyvinula spoločnosť EOS Rumunsko, ale medzitým ho využívajú takmer všetky krajiny EOS na spracovanie svojich prípadov vymáhania. 

Jan Ottenbreit: Ďalšie synergie vznikajú napríklad prostredníctvom spoločného rozvoja podnikania. To môže napríklad znamenať, že niekoľko krajín v regióne sa navzájom koordinuje, aby sa mohli zákazníkovi prezentovať ako jeden poskytovateľ. Alebo že ako odberateľ forwardových tokov nakupujeme od konkrétnej banky za jednotných podmienok vo všetkých krajinách. Spolupráca s partnermi, ktorí investujú v celej Európe, je tiež jednoduchšia, pretože každý obchod, ktorý presahuje hranice štátov, sa už nemusí spracovávať individuálne. Jedným z príkladov je spolupráca s IFC, členom skupiny Svetovej banky, ktorá spojila svoje sily so spoločnosťou EOS s cieľom vytvoriť platformu pre nesplácané úvery vo východnej Európe.

Aký vplyv bude mať nová štruktúra na pracovnú silu?

zoomzoom
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board.
Stephan Ohlmeyer je v predstavenstve spoločnosti EOS zodpovedný za nový región strednej Európy.
Jan Ottenbreit: Myslím si, že tímy v rámci skupiny sa stanú ešte medzinárodnejšími. Už teraz máme napríklad výmenné programy, v rámci ktorých môžu kolegovia pracovať niekoľko mesiacov na inom mieste v inej krajine EOS. A to sa bude určite zvyšovať.

Stephan Ohlmeyer: V rámci regionálnej štruktúry bude interakcia a diskusie medzi kolegami prebiehať oveľa pravidelnejšie. Okrem toho budú teraz zamestnanci zo všetkých oblastí medzi sebou hovoriť priamo na prevádzkovej úrovni. Už len to povedie k zmenám a prenosu poznatkov, pretože ľudia sa budú navzájom pýtať: „Ako to robíte vy?“ A potom sa dozvedia, že možno existuje úplne iný prístup, ktorým možno dosiahnuť rovnaký cieľ.

Znamená nová štruktúra aj vytvorenie nových funkcií?

Jan Ottenbreit: Áno, vytvárame tri tímy, podobne ako v ostatných regiónoch, pričom budeme môcť čerpať najmä z interných kandidátov. Tím pre správu krajiny, ktorý bude podporovať jednotlivé krajiny v ich každodennej administratíve, napríklad v oblastiach, ako sú financie alebo riadenie. Tím pre rozvoj podnikania, ktorý sa zameria na čo najlepšie využitie dostupných investičných rozpočtov. A tím pre organizačný rozvoj, ktorý sa bude zaoberať zlepšovaním prevádzky v oblastiach, ako je vymáhanie pohľadávok, IT a rozvoj zamestnancov. 

Stanovuje si spoločnosť EOS spolu s novou štruktúrou aj nové ciele?

Jan Ottenbreit: Na novej štruktúre sa mi páči, že ju môžeme využiť na rozšírenie rozvoja podnikania. V tejto súvislosti sa nechceme obmedzovať len na niekoľko cieľov, ale chceme vytvoriť všeobecnú otvorenosť, vnímavosť pre hľadanie nových kapitálových partnerov alebo prenikanie do nových oblastí podnikania. Jednou z otázok je napríklad to, že v krajinách stredoeurópskeho regiónu klesá objem ponúkaných nezabezpečených nesplácaných úverov, čo bol vlastne náš hlavný obchod. Musíme sa preto pozrieť na to, aké nové príležitosti v týchto krajinách existujú, napríklad rozvíjať naše podnikanie v oblasti zabezpečených nesplácaných úverov.

Budú mať z novej štruktúry prospech aj ekonomiky krajín, ktoré tvoria nový región?

Stephan Ohlmeyer: V podstate riešime problémy bánk, keď kupujeme ich portfóliá. Zároveň pomáhame spotrebiteľom zbaviť sa dlhov. Všetko, čo nám pomáha lepšie dosiahnuť tieto dva ciele, pomáha aj spotrebiteľom a ekonomikám v týchto krajinách. Pretože bez správy pohľadávok by v týchto krajinách neexistoval ani bankový sektor.

Ak sa chcete dozvedieť viac o novom regióne strednej Európy v spoločnosti EOS, neváhajte nás kontaktovať.

Fotografické kredity: EOS