Pracovné miesta v EOS na Slovensku – práca pre svet bez dlhov - EOS na Slovensku
A younger woman talks to a sitting woman in front of a laptop

Začnite kariéru. Nielen prácu.

Create the future with us.

Chceme vytvoriť lepšiu budúcnosť. Chceme svojou každodennou prácou prispieť k zmene. Premietame to aj do našich nárokov a cieľov: Changing finances for the better. To je to, čo nás každý deň poháňa vpred. Vždy hľadáme najlepšie talenty, aby sme dlžníkom pomohli zaplatiť účty inteligentným spôsobom, ktorý vyhovuje ich potrebám. Od obchodných konzultantov po kreatívnych technológov, od stratégov po špičkových scrum manažérov, od finančníkov po odborníkov z call centra. Myslitelia, iniciátori, ľudia s odlišnými názormi: vitajte. Pretože vieme, že len spoločne môžeme zmeniť financie našich klientov a dlžníkov k lepšiemu. 

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
Video teaser with red, black and white dots giving dynamic shape video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS. Changing finances for the better.
prerušiť prerušiť
EOS. Changing finances for the better.

EOS. Changing finances for the better.

Čo nás v spoločnosti EOS poháňa vpred? Čomu sa denne venuje viac ako 6 000 našich zamestnancov? Naša odpoveď: Changing finances for the better. To je to, k čomu sme sa zaviazali. Toto tvrdenie je súčasťou našej DNA. 

Sme podnikatelia, ktorí sa správajú ľudsky.

Týmto tvrdením chceme dať jasne najavo, že svojou každodennou prácou meníme životy ľudí v malom i veľkom. Dbáme na to, aby sa finančná situácia našich klientov, ako aj dlžníkov zmenila k lepšiemu. 
Illustrated rocket takes off

Our heartbeat

Tlkot nášho srdca udáva rytmus spôsobu našej spolupráce. Cieľom je rýchlo reagovať na nové veci, prevziať osobnú zodpovednosť a viac spolupracovať. Takto sa formuje kultúra podnikateľského myslenia a konania. Riadime sa pritom týmito siedmimi zásadami: Be courageous, Trust, Love to learn, Strive for excellence, Embrace change, Walk your talk a Share your knowledge. Pridajte sa k tímu
Illustrated painting depicting a heart with a man standing in front of it looking at it