Vzostup RegTechs: Dokáže umelá inteligencia eliminovať potrebu compliance?

Nový druh fintech spoločností sľubuje, že spraví z kompatibility závan vetra: Regtechs používajú technológiu umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam zmapovať ich údaje a upozorňovať ich na bezpečnostné riziká alebo narušenia práv. Sú ich ponuky životaschopnou voľbou v odvetví globálnych finančných služieb alebo sú interným spôsobom, ako fungovať?

Riadenie rizík a dodržiavanie predpisov vyvolávajú v odvetví finančných služieb mnohé emócie: strach z následkov nedodržiavania predpisov, podráždenie na niektoré požiadavky a rozhorčenie nad nekončiacim prúdom nových nariadení. Nie je teda žiadnym prekvapením, že nový typ začínajúcich podnikov IT nazývaných RegTechs prináša veľa pozornosti – a investícií – s ich prísľubom, že vykonajú túto prácu pomocou strojového učenia a umelej inteligencie (AI). V roku 2016 preukázala štúdia KPMG, že rizikový kapitál investovaný do tohto rozvíjajúceho sa odvetvia v hodnote viac ako 994 miliónov USD, čo predstavuje 70 % nárast v roku 2015 na 582 miliónov USD.

Problém, ktorý sľubuje spoločnosť RegTechs riešiť, je obrovský: prieskum spoločnosti Thomson Reuters o spoločnostiach poskytujúcich finančné služby ukázal, že viac ako polovica očakáva v roku 2018 výrazné zvýšenie nákladov na ich dodržiavanie, a to najmä v dôsledku nových zákonov a nariadení, ako je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). AI by mohol pomôcť, hovorí Sibylle Weingart, zodpovedná osoba spoločnosti EOS Holding, aj keď podľa jej názoru ešte tam nie je: „Tieto systémy sú samovzdelávacie. Mohlo by sa stať – a rýchlejšie, ako by sme mohli očakávať, najmä v prípade štandardizovaných procesov. Dobrým príkladom je prekladač Google – urobil pokrok v skokoch a hraniciach.“

Noví hráči na finančnom trhu

AI a strojové učenie môžu byť dobré pri riešení obrovského množstva údajov, ktoré zaplavujú organizáciu. Ale nepomôže to, keď táto organizácia ani nevie, aké má údaje. Nedostatočná transparentnosť v oblasti IT v mnohých organizáciách predstavuje pre dodržiavanie riziko – a vnútorné riziko nie je ani polovicou problému, ako to bolo zrejmé z nedávneho prípadu spoločností Cambridge Analytica a Facebooku.

Mnohé spoločnosti RegTechs sú vlastne vyčlenené sesterské spoločnosti spoločnosti FinTech, druh začínajúcej spoločnosti, ktorá spočiatku pomohla bankovníctvu a poisteniu pri riešení digitálnej revolúcie. Avšak spoločnosti FinTech, ako je Paypal, začali čoskoro konkurovať službám v starom štýle a dokonca ich prekročili. Bolo len otázkou času, kedy sa tieto spoločnosti spoločnosti FinTech začnú zaoberať niektorými z rovnakých problémov, ktoré sa týkajú regulácie a súladu, ako sa zaoberajú tradičné finančné služby. Nie je prekvapením, že technológia bola považovaná za odpoveď a zrodila sa spoločnosť RegTech.

Samotná inovácia Fintech prácu nespraví

Takže, čo chce odvetvie od technológie nariadení? Predovšetkým pomôcť pochopiť to, čo majú. Takmer každé nariadenie vyžaduje, aby boli informácie úplné, presné a zmysluplné, a práve tu môže RegTech skutočne zasiahnuť. Technológia dokáže premeniť obrovské množstvo údajov na „dashboardy“, ktoré oveľa zjednodušujú dohľad nad rozhodovaním a reguláciou.

Napríklad, ľahšie sa dajú identifikovať nezvyčajné transakcie, čo pomôže organizácii vyrovnať sa s procesmi proti praniu špinavých peňazí (AML) – niečo, čomu bude tlieskať každý pracovník pre boj proti praniu špinavých peňazí, pokiaľ ide o sankcie, ktorým čelia za nedodržiavanie predpisov.

Pokiaľ ide o požiadavky poznajte svojho zákazníka (KYC), vidí Weingart veľký potenciál v technológii blockchain: „KYC sa môže stať jednoduchšou pre všetky spoločnosti pracujúce vo finančnom sektore, pretože blokáda by mohla potenciálne viesť k úplne decentralizovanému a digitalizovanému ID, ktorý umožní bezpečne a spoľahlivo identifikovať obchodných partnerov bez toho, aby museli mať kópie dokumentov.“

Ako implementovať RegTech v medzinárodnej organizácii

Takže, čo robí organizácia, pokiaľ ide o akceptáciu RegTech? Spoločnosť EOS je veľmi heterogénna organizácia. Hľadanie celoplošných riešení znamená zohľadnenie požiadaviek jednotlivých podnikov, čo môže byť pomalá záležitosť. A nezdá sa, že by bol uskutočniteľný veľmi široký a nekonkrétny prístup. „Pozeráme sa na používanie modulárnych nástrojov IT, ktoré sa zameriavajú na najdôležitejšie témy a kde môžu tieto systémy pridať hodnotu,“ hovorí Weingart. „Toto nie je RegTech ako také, viac koordinácia súladu a riadenie rizík v celej širšej skupine. „

Jednou z oblastí, na ktorej pracuje spoločnosť EOS, je kontrola obchodných partnerov: „Spoliehame sa na poskytovateľa, ktorého služby môžeme použiť na umelú inteligenciu pomocou vyhľadávacích nástrojov a individuálne prispôsobiteľných vyhľadávacích parametrov. Zistili sme, že je oveľa jednoduchšie získať informácie o potenciálnych obchodných partneroch – pričom na tom strávime oveľa menej času. Technológia môže pomôcť odstrániť nudné veci, čo je dobré pre morálku zamestnancov, a umožňuje nám pracovať rýchlejšie. Zároveň sa však musíme uistiť, že nás naši ľudia podporujú a necítia sa byť pod tlakom. Inak sa novým systémom nedostane potrebné prijatie.

Dobré vedenie projektov je kľúčom k implementácii RegTech

Súlad nie je len proces. Je to aj myslenie – súčasť kultúrnej DNA organizácie. Sibylle Weingart verí, že kultúru definujú ľudia, nie IT alebo AI: „Máme firemnú kultúru založenú na silnom súbore etických zásad. Tón vedenia je rovnako dôležitý ako úsilie všetkých zamestnancov v celej organizácii. Všetci v spoločnosti EOS sa skutočne zaväzujú, že sa budú rozprávať.

Obnova kontroly nad kľúčovým procesom v systéme IT je významným rizikom. Časť výzvy spočíva v návrhu systémov. Niekto musí porozumieť problémom v oblasti regulácie a dodržiavania predpisov, aby ich mohol postaviť do algoritmov a kódov. Niekto musí spájať procesy, zásady, dokumentáciu a údaje na podporu systémov. Niekto musí dokázať pozrieť sa na výstupy a vedieť, že sú neustále spoľahlivé a, čo je najdôležitejšie, že dávajú zmysel.

Ale kto je to niekto? Koľko vrcholových manažérov je aj odborníkom na IT? Kľúčom je dobré riadenie projektov. Weingart hovorí: „Naši rôzni odborníci na dodržiavanie zákonov a právnych predpisov pracujú ruka v ruke s odborníkmi na IT“. Jedným z príkladov tejto spolupráce je projekt, ktorého cieľom je opätovne objasniť riadenie vymáhania pohľadávok – a zároveň zabezpečiť, aby boli všetky procesy v súlade s právnymi požiadavkami.

Neexistuje žiadne riešenie na kľúč na splnenie požiadaviek

Ako na to pohotovo poukazuje p. Weingart, spoločnosť EOS nie je spoločnosťou poskytujúcou finančné služby v prísnejšom zmysle, ako sú banky alebo systematicky takzvané finančné inštitúcie s množstvom transakcií. Takže platformy IT nemusia byť tak zložité, čo len poukazuje na to, že neexistuje žiaden univerzálny prístup.

Každá spoločnosť by mala byť opatrná a mala by si vyberať v oblastiach, ktoré môžu vypracovávať riešenia spoločnosti RegTech. Procesy KYC by mohli byť podporované vo všeobecnosti, rovnako ako procesy AML. Mapovanie interných a externých otázok auditu s regulačnými zisteniami nie je žiadnou nevyriešiteľnou otázkou. Každá oblasť, ktorá môže byť štandardizovaná bez straty integrity údajov, je pre spoločnosť RegTech zrelá a pravdepodobne sa (nie nezanedbateľná) investícia veľmi často vráti. Výsledkom je, že má spoločnosť RegTech potenciál byť oveľa viac ako malý brat spoločnosti FinTech.

Vytlačiť