Kybernetická bezpečnosť: Aktuálna téma pre európske firmy.

Vo veci bezpečnosti údajov toho treba urobiť ešte veľa. Podľa štúdie EOS vníma viac ako polovica opýtaných firiem ochranu údajov a kybernetickú bezpečnosť ako aktuálnu tému. Avšak len 28 percent na nej už aktívne pracuje.

  • Napriek zákonnému nariadeniu: ochranou osobných údajov sa zaoberá len 60 percent európskych firiem.
  • Vo veci kybernetickej bezpečnosti je aktívnych dokonca len 28 percent firiem.
  • Ľahkomyseľnosť by mohla viesť k vysokým finančným škodám a poškodeniu imidžu.

Pred viac ako rokom v Európe nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Rozruch a akčnosť sa citeľne utíšili. Možno až priveľmi: z aktuálnej štúdie EOS „European Payment Practices“ 2019 vyplýva, že len 52 percent európskych firiem vníma ochranu údajov ako aktuálnu tému pre nadchádzajúce 2 roky. A len 60 percent už na túto tému reaguje.

Podobným smerom sa uberá štúdia o trendoch v IT poradenskej spoločnosti Capgemini: podľa nej len 53 percent firiem v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku kompletne zrealizovalo GDPR. Niečo viac ako štvrtina na tom ešte stále pracuje, každá desiata firma dokonca ešte viazne v plánovacej fáze.

Miliardové straty ako dôsledok kybernetickej kriminality.

Kto sa však nestará o ochranu údajov zákazníka a svojich vlastných, koná nedbalo a vystavuje sa vysokému riziku v dôsledku kybernetickej kriminality. Aj finančnému. Poradenská spoločnosť Accenture odhaduje, že v nasledujúcich piatich rokoch unikne firmám na celom svete v dôsledku kybernetických útokov obrat 5,2 bilióna amerických dolárov.

Zvyšujeme múry, aby sme odrazili útočníkov, a útočníci vyvíjajú stále nové techniky, aby ich prekonali.
Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer

Európske firmy si uvedomujú riziko straty údajov. Podľa štúdie EOS zaraďuje len 49 percent z nich kybernetickú bezpečnosť ako aktuálnu tému pre nadchádzajúce roky. Avšak len 28 percent sa už aktívne zaoberá témou kybernetickej obrany, čo je nedbalé. Podľa Európskej komisie sa už v roku 2016 každej ôsmej firmy dotýkali kybernetické útoky, denne došlo k 4000 útokom vydieračských trójskych koňov.

Kto chce držať krok s hrozbou, musí neustále vynovovať svoju IT infraštruktúru, hovorí Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer v EOS: „Zvyšujeme múry, aby sme odrazili útočníkov, a útočníci vyvíjajú stále nové techniky, aby ich prekonali. “ Woitack necháva systémy EOS pravidelne podrobovať takzvanému prienikovému testu – poverení hackeri pri ňom vyhľadávajú slabé stránky virtuálnych múrov EOS. „Riziká berieme veľmi vážne a samozrejme aj investujeme veľa peňazí do bezpečnosti,“ hovorí Woitack.

Pri únikoch údajov hrozí aj strata dôvery.

Sú to dobre investované peniaze, pretože pri krádeži údajov hrozí nie len materiálna škoda. Firmy ako EOS v role medzinárodného finančného koncernu s ťažiskom na inkase pracujú s vysoko citlivými informáciami od zákazníčok a zákazníkov. Čo sa stane, keď sa takéto údaje dostanú na verejnosť, ukázali také prípady ako napr. prípad americkej informačnej agentúry Equifax, ktorá sa v roku 2017 stala obeťou jedného z najväčších únikov údajov v dejinách.

Ochrana údajov a kybernetická bezpečnosť v EOS: Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer, stojí v serverovni
“Riziká berieme veľmi vážne a samozrejme aj investujeme veľa peňazí do bezpečnosti,” hovorí Gunnar Woitack, Chief Information Security Officer v EOS.

Varovanie práve pre tradičné firmy – podľa poznatkov nemeckého profesijného zväzu Bitkom majú oveľa väčšiu potrebu doháňať vo veciach IT bezpečnosti ako startupy. Finančné škody sa dajú kompenzovať. Ale zničená dôveryhodnosť sa dá získať späť len veľmi ťažko.

Viac informácií? Kontaktujte nás kedykoľvek!

Tel: +49 40 2850-1222

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Caiaimage / Getty Images, Achim Multhaupt