Platobná morálka: v Európe nikdy predtým taká dobrá. Ale dokedy?

Štyria z piatich zákazníkov v Európe platia svoje faktúry včas. Tento trend v platobnej morálke pretrváva už päť rokov. Slabnúca konjunktúra však dáva rastúcemu počtu spoločností kritický pohľad do budúcnosti.

Štúdie
  • 81 percent Európanov v súčasnosti platí svoje faktúry včas.
  • Konjunktúra slabne: index podnikateľskej klímy Ifo je od roku 2014 najnižší.
  • Pesimistické vyhliadky do budúcnosti: hospodársky vývoj má negatívny vplyv na platobnú morálku.

Spoločnosti v Európe sa môžu tešiť na hladký priebeh obchodných procesov, pretože: platobná morálka zákazníkov je na lepšej úrovni ako kedykoľvek predtým. Štyria z piatich Európanov (81 percent) platia svoje faktúry včas. Toto je jeden z výsledkov reprezentatívnej európskej štúdie „European Payment Practices“ 2019, ktorú Kantar uskutočnil po dvanásty raz v 17 krajinách v mene poskytovateľa finančných služieb EOS.

Nemci platia najpresnejšie.

Tým pokračuje trend, ktorý pretrváva už od roku 2014. Až v minulom roku sa miera platiteľov zvýšila piatykrát po sebe na vedúcu hodnotu 79 percent. U súkromných osôb, ktoré dosiahli 84 percent, je to viac ako u obchodných zákazníkov (79 percent). Rusko má zatiaľ najvyššiu úroveň platieb s 89 percentami. Na popredných miestach v západnej Európe sú tento rok nemeckí zákazníci, ktorí včas platia 86 percent svojich účtov. Nasleduje Dánsko s 85 percentami, ktoré minulý rok skončilo prvé v západnej Európe. Celkový priemer vo východoeurópskych krajinách je na úrovni 80 percent, takže sa pohybuje mierne pod západoeurópskymi hodnotami (83 percent).

Jedným z hlavných dôvodov pozitívneho vývoja je stabilná ekonomická situácia. Podľa analýzy inštitútu pre prieskum trhu Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) sa v roku 2018 priemerná kúpna sila v Európe zvýšila o 2,5 percenta. Zdá sa, že ďalším dôvodom sú stanovené posledné termíny platieb. Pohľad na vývoj v posledných rokoch ukazuje, že čím kratšie posledné termíny platieb, tým vyššia je miera včasných platieb. Napríklad spoločnosti v Nemecku a Dánsku majú porovnateľne krátke posledné termíny platieb 23, resp. 24 dní – v celej Európe je priemerná hodnota 33 dní.

Zlá platobná morálka: podľa štúdie EOS nemecké spoločnosti očakávajú pokles platobnej morálky
Zlá platobná morálka: nemecké spoločnosti budúcnosť nevidia optimisticky

Prognóza: podnikateľská klíma klesá na najnižšiu úroveň za niekoľko posledných rokov.

Otázkou je, či sa tento vývoj zastaví. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) napríklad predpovedá, že nemecký hrubý domáci produkt sa v roku 2019 zvýši iba o 0,7 percenta – to je polovica v porovnaní s rokom 2018.

A to nie je všetko: konjunktúra sa naďalej spomaľuje, index podnikateľskej klímy Ifo dosahuje v tomto roku najnižšiu úroveň od roku 2014. Odborníci predpokladajú, že hospodársky výkon bude naďalej klesať. Rast tiež slabne vo zvyšku eurozóny a v Číne.

„A skutočné krízy ešte len prídu,“ hovorí Klaus Engberding, predseda predstavenstva skupiny EOS. „Problémy ako Brexit alebo americko-čínska obchodná vojna sa v správach objavujú tak často, že vnímanie vážnosti situácie pomaly poľavuje. Dôsledky sú však veľmi reálne a tvrdo zasiahnu aj podniky.“

Dôsledky zlej platobnej morálky by sa nemali podceňovať. Znamenajú pre spoločnosti pokles ziskov a problémy s likviditou.“ Klaus Engberding, CEO EOS Group

Krízy ovplyvňujú platobnú morálku.

V štúdii sa tento vývoj už odzrkadľuje. V celej Európe sa 24 percent podnikateľov domnieva, že v nadchádzajúcom roku platobná morálka poklesne. Neistota ovplyvní aj veľmi stabilné krajiny, ako je Dánsko, kde 85 percent zákazníkov doteraz platilo svoje faktúry včas: s poklesom platobnej morálky medzitým počíta 13 percent podnikateľov, v predchádzajúcom roku to bolo iba 8 percent.

Platobná morálka: EOS CEO Klaus Engberding
„Skutočné krízy ešte len prídu,“ hovorí generálny riaditeľ EOS Klaus Engberding.

„Dôsledky zlej platobnej morálky by sa nemali podceňovať,“ hovorí Engberding. „Znamenajú pre spoločnosti pokles ziskov a problémy s likviditou.“ Dôsledky môžu byť fatálne: 15 percent západoeurópskych a 16 percent východoeurópskych podnikateľov uviedlo, že ich existencia bude v prípade nesplatených platieb ohrozená.

Stiahnite si bezplatne prieskum EOS. Odkaz na portál prieskumu

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás!

Photo credits: Sarinya Pinngam / EyeEm / Getty Images, Jann Klee / EOS

Vytlačiť