EOS Group is an international expert in receivables management.

Vážení klienti,
dovoľte nás informovať vás o skutočnosti, že spoločnosť EOS KSI Slovensko neposkytla Centrálnemu registru dlžníkov (CERD) žiadne informácie o spotrebiteľoch, ani s ním žiadnym spôsobom nespolupracuje. Je v našom záujme zistiť zdroj a právny titul poskytnutia údajov do CERD a budeme poskytovať potrebnú súčinnosť na objasnenie konaní, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a následnom vyvodení právnych dôsledkov z takýchto protiprávnych konaní.

Read more

For a debt-free world.

We manage your receivables. Worldwide.

We take care of your financial future: across borders, without borders. We manage your receivables in a way that suits you and your debtors. Because we know that today's debtors are your future customers.We create win-win solutions that make your cash flow. So you can concentrate on what you're best at: your core business. Sounds good? Get in touch.

Stability. Success. Perspective.

As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.

Our talents and technologies work worldwide.

More about career
Be a part of the EOS Group and create your future with us.