EOS Studies - This is knowledge.

Knowing what moves the economy and society: That is our claim for the market and consumer studies of EOS. Our studies, which we produce together with renowned market research institutes, offer exciting facts about customer payment behavior, payment methods, digitalization and the benefits of data.
Illustaration of a head into which different people fill things.
01

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023

Spotrebiteľský prieskum EOS 2023: Stáva sa z inflačnej krízy dlhová kríza?

Najprv pandémia Coronavírusu, teraz rekordná inflácia a energetická kríza – niekoľko posledných mesiacov nebolo jednoduchých. Ani pre firmy, ani pre nás, ľudí. Ako prežívali spotrebitelia v Európe niekoľko uplynulých mesiacov? Štúdia spoločnosti „Európania vo finančných problémoch? Spotrebiteľský prieskum EOS 2023“ („Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023) skúmala, ako sa v súčasnej ekonomickej situácii mení nákupné a platobné správanie spotrebiteľov.

Na účely štúdie poskytlo informácie o svojej finančnej situácii celkovo 7 729 spotrebiteľov oboch pohlaví vo veku od 18 do 65 rokov z 13 európskych krajín. Prieskum sa uskutočnil v období od 3. do 9. februára 2023 formou online ankety.
Download survey report (1.3 MB)

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačidlo Prijať súhlasíte s tým, aby YouTube nastavil cookies na koncovom zariadení, ktoré používate, a tým v prípade potreby spracúval osobné údaje. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Prijať
video_zoom_boxvideo_zoom_box
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023
prerušiť prerušiť
"Europeans in financial trouble?" EOS Consumer Study 2023

Štúdia EOS: Každý piaty človek sa v dôsledku inflácie zadlžuje.

Ako zvýšené ceny ovplyvnili finančnú situáciu spotrebiteľov? Štúdia EOS ukazuje: Mnohí sa museli zadlžiť, aby kompenzovali infláciu.
Čítaj viac

Štúdia EOS: Mladí ľudia chcú viac finančného vzdelávania.

Mladí ľudia vraj nemajú chuť zaoberať sa vlastnými financiami? Nedávna štúdia však ukázala, že to neplatí! Záujem je veľký – rovnako ako ich obavy z budúcnosti.
Čítaj viac

Prieskum EOS: Sú peniaze ešte stále „mužskou záležitosťou“?

Kto šetrí viac, kto robí rozhodnutia s väčšou istotou a kto má väčšiu finančnú rezervu? EOS štúdia poukazuje na rozdielne riešenie finančných problémov u mužov a žien a naznačuje možné príčiny.
Čítaj viac
02

EOS European Payment Practices 2022

The latest survey by EOS with insights and assessments from 3,200 financial executives.

EOS Survey “European Payment Practices 2022”: Companies need to step up the pace of their digitalization efforts.

Europe’s companies need to act. Because the payment practices of customers are worse than ever. At the same time, new technologies and social changes are challenging conventional processes and business models.

What are companies doing so as not to miss the boat? How are they making their receivables management more efficient? How data-driven are their decisions – and what is the role of artificial intelligence in this context?

The survey “European Payment Practices”, which EOS conducted in 2022 for the 13th time, provides the answers to these and other questions.

In 2022, the proportion of receivables in Europe that were paid late or were unrecoverable was 21 percent.

percent

0

How Europe’s companies are counteracting bad debts.

For many European companies, their existence is at stake, as a growing number of customers are paying their bills late or not paying them at all. And many financial executives fear that the situation is going to get even worse in future. Read here how companies are fighting back by outsourcing their receivables management and about the role played by new digital payment methods.
Read more

If you don’t digitize, you end up sitting on your receivables.

For companies, defaulting customers don’t just mean less liquidity but also more work. Although a digitized reminder process can help reduce this workload and increase repayment rates, until now only half of all European companies surveyed had taken this step. Find out here why investing in a digital receivables management system pays off.
Read more

European Payment Practices 2022: Survey structure

icon red employee red icon of a person

Respondents

Between March 4 and April 19, 2022, telephone interviews were conducted with 3,200 financial executives from companies with an annual turnover each of at least €5 million.
icon red website red icon of a world globe

Countries

16 countries from Western and Eastern Europe: Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland and the UK.

Survey

Since 2007, the EOS survey “European Payment Practices” has evaluated the mood of the international economy. In 2022 it appears for the 13th time.
03

EOS Štúdia o chatbotoch 2021

Ako spoločnosti používajú chatbotov?

Čoraz viac spoločností v Európe sa obracia na chatboty.

Technológia ponúka veľký potenciál v oblasti komunikácie. Je užitočná nielen pre spoločnosti a zákazníkov, ale aj pre zamestnancov.

Dve z troch spoločností v Európe už používajú chatbota. Výsledky aktuálnej štúdie o chatbotoch 2021 skupiny EOS poskytujú zaujímavé informácie o tom, ako chatboty používame dnes a čo od nich budeme očakávať v budúcnosti.
Prečítať celý prieskum

65 percent európskych spoločností už používa chatbota na kontakt so súkromnými zákazníkmi.

percent

0

Dve z troch spoločností používajú robotov.

Takmer dve tretiny spoločností v Európe už používajú chatbota – a tendencia narastá. Koľko z nich však skutočne využíva potenciál trendovej technológie? Ako ukazujú výsledky štúdie, vo väčšine prípadov sa používanie obmedzuje na prvý kontakt v rámci služieb zákazníkom. Zhromažďovanie údajov sa považuje za veľkú výhodu chatbota – v praxi ho však využíva len niekoľko spoločností. Dôvod: ochrana údajov.
Prejsť k článku

Ľudia a chatboti – príbeh lásky?

Sú k dispozícii nepretržite a ponúkajú rýchlu pomoc: Chatboti ponúkajú spoločnostiam dobré dôvody na ich integráciu do komunikácie so zákazníkmi. Digitálni asistenti nenahradia ľudských kolegov, ale odľahčia ich od nudných rutinných úloh. Tak získajú viac času na skutočne dôležité úlohy.
Prejsť k článku

Štúdia o chatbotoch EOS 2021: Štruktúra štúdie

icon red person red icon of a person

Respondenti

  • 2 800 spoločností zo 14 európskych krajín
  • Spoločnosti s kontaktom so súkromnými zákazníkmi, min. 20 zamestnancov a obrat najmenej 5 miliónov eur ročne (výnimka: Chorvátsko)
  • 200 počítačom asistovaných telefonických rozhovorov v každej krajine
icon red website red icon of a world globe

Krajiny

Nemecko, Dánsko, Belgicko, Švajčiarsko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Rusko.

Poskytovateľ služieb

Kantar
04

Štúdia EOS „Aká je hodnota údajov?“ 2020

Reprezentatívny prieskum údajov a ich hodnoty.

Digitálna dôvera ako výzva

Štúdia dokazuje: Spotrebitelia sú v zásade ochotní poskytnúť osobné údaje dôveryhodným spoločnostiam. Ale práve v tejto oblasti je čo dobiehať, pretože mnohým ľuďom chýba dôvera v zodpovedné zaobchádzanie s ich osobnými informáciami. Najväčšou výzvou pre spoločnosti bude preto znižovanie tejto nedôvery prostredníctvom primeraného a transparentného využívania údajov.
prečítajte si celý prieskum

Tretina respondentov je ochotná zverejniť svoje vlastné údaje výmenou za konkrétnu protislužbu.

percent

0

Prečítajte si súvisiaci článok

Bude digitálny život európskych občanov čoskoro taký ako v Číne?

O štúdii „Aká je hodnota údajov?“ 2020

icon red person red icon of a person

Respondenti

1 000 účastníkov, každý ako reprezentatívna vzorka populácie vo veku od 18 rokov z každej krajiny.
icon red website red icon of a world globe

Krajiny

15 krajín v Európe, USA a Rusku.

Prieskum

Online prieskum so štandardizovaným dotazníkom.
05

Všetky medzinárodné štúdie

Hľadáte ďalšie štúdium? Tu nájdete prehľad všetkých štúdií.
Illustration of a picture showing a brain with many question marks inside.
Illustration of a computer showing data and a Euro sign.

Chcete sa dozvedieť viac o našom štúdiu? Neváhajte nás kontaktovať.

Mobilný telefónMobilný telefón

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Kontaktná kancelária

Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 2 323 00 200

ba@eosksi.sk Visit website

Pracovný čas:

Navštívte náš portál dlžníkov pre viac informácií.

Pondelok – piatok:
8:00 – 16:30