Viac ako módne slovo: Prečo sa spoločnosť EOS obracia na vývoj agilného softvéru

Ak pracujete na rýchlo sa meniacom trhu, musí váš obchodný softvér držať krok s tempom. To je dôvod, prečo prijala spoločnosť EOS agilné metódy na vývoj svojho nového softvéru na správu dlhov a transformovala celú organizáciu v rámci svojej práce.

Kirsten Hunder is not what we call
Kirsten Hunder

Na notese Kirsten Hunder je modrá nálepka „Agilné od prírody“. Vedľa notesa na stole: súbor kociek Lego, lopty na žonglovanie a kokosové pralinky. Hunder pracuje na softvérovom projekte FX spoločnosti EOS v Hamburgu a vie, že nápis na nálepke na notese v skutočnosti vysiela nesprávnu správu.

„Pojem agilný je pre mňa dosť nový“, hovorí Hunder, ktorá sa k spoločnosti FX pridala pred rokom. „Rozmýšľanie v týždňoch namiesto v mesiacoch a rozvrhnutie môjho času medzi stretnutia bolo pre mňa veľkou zmenou.“ Hunder hovorí, že v jej poslednej práci sa odborníci stiahli do kúta a napísali 100 stranové koncepty, pričom trvalo 18 mesiacov na ich implantáciu. „Ak máte šťastie, schvália vám to, ale často ich zamietali a museli ste začať od začiatku.“ Preto Hunder chvíľu trvalo, kým sa aklimatizovala na agilnú prácu. „Spočiatku som bola skeptická, pokiaľ ide o zásluhy stolného futbalu a všetkých nalepovacích poznámok post-it na stenách a premýšľala som: Kedy vlastne pracujú?“

Dnes je Kirsten Hunter vlastníkom produktu a súčasťou tímu s názvom „KoRn“, ktorý spája nemecké slová o komunikácii a podávaní správ, pričom zároveň označuje nemecký alkoholový nápoj z obilia. Skupina siedmych ľudí sa delí o celé poschodie s ďalšími štyrmi tímami podobnej veľkosti a rovnako zvláštnymi názvami, všetci v kancelárskom bloku v centre mesta Hamburg.

Portrait photograph of Thomas Lieder, Agile Coach at EOS Technology Solutions

SPOLOČNOSŤ FX VYVÍJA PLATFORMU VEDENÚ ÚDAJMI

Misia viac ako 70 kolegov v rámci projektu na vývoj softvéru spoločnosti FX nie je o ničom inom, ako vytvoriť novú chrbticu spoločnosti EOS v Nemecku: Úplne novú softvérovú platformu na správu pohľadávok. Namiesto súčasného systému, ktorý komunikuje s dlžníkmi vysoko automatizovaným spôsobom na základe prísnych pokynov, vytvára tím FX flexibilnejšiu platformu založenú na údajoch, ktorej cieľom je zaobchádzať s dlžníkmi s rešpektom a zároveň zvyšovať pravdepodobnosť, že uhradia dlžné sumy.

„Analyzujeme anonymizované údaje o dlžníkoch, čo nám pomáha nájsť najúčinnejší spôsob, ako vstúpiť do dialógu so dlžnou stranou, či už prostredníctvom e-mailu, aplikácii WhatsApp alebo staromódneho listu,“ hovorí Thomas Lieder zo spoločnosti EOS Technology Solutions a kouč agility v spoločnosti FX, stojac v kuchyni a zábavnej oblasti s hernou stanicou v jednom rohu a futbalovým stolom, o ktorom bola Hunter taká skeptická, v druhom.

Prečo teda prevzal tím spoločnosti FX tento postoj k vývoju softvéru? Preskakuje spoločnosť EOS vlajkovú dráhu, pričom chváli agilný manažment projektu ako univerzálny spôsob na dosiahnutie väčšej produktivity a flexibility?

„Agilný je oveľa viac než módny výraz,“ hovorí Lieder. „Jednoducho povedané: Neexistuje iná cesta.“ Spoločnosť EOS ako ostatné spoločnosti v digitálnom svete prevádzkuje rýchlo sa meniacu podnikovú krajinu, čím zvyšuje šance, že produkt nebude zastaraný, keď sa dostane na trh.

„Reagovanie na zmenu.“ To je jedna zo štyroch hodnôt Agile Manifestu, ktorú vypracovala skupina amerických vývojárov softvéru v roku 2001, ktorí sa cítili frustrovaní z tradičných pracovných postupov, ktoré nasledovali po neúspešnom pláne, podobne ako Kirsten Hunder, keď v minulosti vyhodila100-stranovú koncepciu. Piliere Manifesta sú napísané na papieri, ktorý vylepil Lieder s kolegami na dvere svojich kancelárskych priestorov.

The agile method encourages teams to think like start ups in order to work more flexibly.

ÚZKA SPOLUPRÁCA A TRANSPARENTNOSŤ

„Myšlienka, že najprv musím premyslieť veci až do konca, aby sme našli správne riešenie, je chybná,“ hovorí Lieder. Namiesto toho päť interdisciplinárnych tímov spoločnosti FX vrátane vývojárov softvéru, dizajnérov skúseností používateľov a zástupcov zodpovedných za vymáhanie pohľadávok vypracuje každý štvrťrok podrobný plán úzkej spolupráce a zameriavajú sa na dva týždne dopredu. „Naše tímy pracujú na mnohých malých systémov, ktoré navzájom pôsobia a spolu vytvárajú kompletnú platformu. Je to trochu ako mesto s nemocnicou, policajnou stanicou a prístavom, kde sa neustále vymieňajú ľudia a údaje.“

Dvojtýždňové obdobia sa alebo šprinty skončia s prehľadom šprintov, kedy sa členovia tímu zhromaždia pred stenou plnou polepenou poznámkami pod nadpismi, ako napr. „implementácia“ a „vylepšenie“. Týmto spôsobom sú agilné tímy úplne transparentné,pokiaľ ide o ich ciele, a pomáhajú im neustále sa učiť z minulých šprintov. Aby sme zostali pri metafore: Počas hodnotenia diskutujú agilné tímy, či je policajná stanica, ktorú budujú, dostatočne vybavená na to, aby fungovala ako súčasť mestskej infraštruktúry. Hľadajú, na ktoré časti by sa mali sústrediť s cieľom zlepšiť výmenu ľudí a údajov, alebo či by mali radšej začať budovať letisko alebo cyklotrasy.

A agilná metodológia nielen o technológiách a zručnostiach a kvalifikáciách, ktoré jej umožnia fungovať. Ďalšou stránkou príbehu je vypracovanie pokynov, ako napr. „jednotlivci a vzájomné pôsobenie procesov a nástrojov“, ďalšia hodnota agilného manifestu. „Výzvou je zapojiť celú myseľ,“ hovorí Lieder: „Na to, aby to fungovalo, sú dôležité hodnoty, ako je otvorenosť, rešpekt, odvaha a transparentnosť.“

Napokon, vývoj agilného softvéru je o dôvere. Dôvere v samého seba, ostatných členov tímu a agilný rámec, ako napr. mlyn. Dôvera posilňuje tím. „Bez dôvery veľa vecí jednoducho nefunguje,“ hovorí Lieder. Potom sa náhle odvráti a pomôže dvom kolegom vybrať z umývačky riadu čisté poháre. „V spoločnosti EOS hovoríme: „Vytvoríš to, prevádzkuješ to“, hovorí, zatiaľčo odkladá poháre do skrinky. „To znamená, že členovia tímu sú zodpovední za svoju prácu, ale aj za iné veci, ako napr. vyberanie riadu z umývačky riadu.“

VEDENIE ZNAMENÁ ZBAVIŤ SA PREKÁŽOK

Akú úlohu zohráva vedenie v tejto novej kultúre pracoviska? „Hoci odmietame hierarchiu, stále potrebujeme vedenie, ale nie v tom tradičnom zmysle, kde hovorí zamestnávateľ svojim zamestnancom, čo majú robiť,“ hovorí Lieder. Hovorí, že ide o vytvorenie rámca pre sebavedomie. „Aj ja mám vedúceho tímu, ale nepotrebujem jeho súhlas, ak chcem čerpať dovolenku. Koordinujem to so svojim tímom.“

Vedenie v spoločnosti EOS znamená odstraňovanie prekážok: „Noví kolegovia majú možnosť pracovať s ľubovoľným operačným systémom, ktorý im vyhovuje: Windows, Mac alebo Linux,“ hovorí Lieder. Ničenie rutín môže byť výzvou.

Takže budovanie dôvery je nevyhnutné aj v prípade, kedy vyhrávate nad ostatnými časťami podniku, aby premýšľali o agilnosti. Lieder hovorí: „Musíme akceptovať, že sme súčasťou väčšej organizácie, ktorá má finančné ciele.“ Lieder je presvedčený, že aj keď existuje nejaký spôsob, ako prejsť k zmene pracovných postupov v rámci celej spoločnosti a stať sa skutočne agilnou spoločnosťou, je to proces, z ktorého profituje každý.

Urobili už jeden kľúčový krok: Od novembra 2017 funguje prvá verzia nového softvéru súčasne s existujúcou platformou, pričom zástupcovia zodpovední za vymáhanie pohľadávok neustále prinášajú tímu spätnú väzbu. Tento úspech tiež zmenil spôsob, ako vníma tím spoločnosti FX zvyšok spoločnosti, ako hovorí Jana Titov, senior interná komunikačná konzultantka spoločnosti EOS: „Udivilo ma, že ľudia z oddelenia IT, ktorí sú bežne oštítkovaní, že sú nespoločenskí, sú teraz vzorom pre zvyšok spoločnosti z hľadiska tímovej práce a dosiahnutého pokroku.“

A Kirsten Hunder? Práca agilným spôsobom si ju určite získala. „Všimla som si, že keď sa stanete agilným, zmení to aj budovanie tímu a vzdelávanie: Naši kolegovia dokázali prevziať zodpovednosť počas niekoľkých týždňov.“ A čo stolný futbal? Áno, hovorí a usmieva sa, samozrejme, tímy sa navzájom rozprávajú o súkromných veciach, keď sú na drinku v utorok večer. „Ale väčšinou hovoríme o najnovšej chybe a ako ju môžeme vyriešiť — možno to znie divne, ale je to skvelá zásada,“ hovorí Hunder. „Naozaj by som chcel vrátiť čas.“

Čo znamená výraz mlyn?

Vo svete ragby znamená výraz mlyn (skratka zoskupenie mlyna) skupinu spotených, svalnatých hráčov, ktorí strkajú loptu hlavami dole – vyzerá to ako chaos, ale vyžaduje si to veľa trénovania! Rovnako to je aj s vedením projektu, kedy znamená mlyn rámec navrhnutý pre vývojový tím, pozostávajúceho maximálne z deviatich ľudí, spolu s dvomi ďalšími kolegami, ktorí zastávajú konkrétne úloh: Jeden je majiteľ produktu, ktorí sa uisťuje, že vytvorený produkt spĺňa požiadavky zákazníka. Tým druhým je majster mlyna, ktorý zodpovedá za udržiavanie „motora“ v behu a za odstraňovanie prekážok. Tím mlynu pravidelne preveruje svoje aktivity , najčastejšie každé dva týždne. Počas týchto dvoch rokov, nazývaných šprint, riešia vývojári úlohy kódovania, ktoré boli vybrané počas plánovania šprintu zo zoznamu žiadostí a nápadov, tzv. nevybavené produkty. Myšlienkou je doručiť produkt nielen jednorazovo, ale ako sériu opakujúcich sa vydaní alebo zvyšujúceho sa počtu produktov – lepšie prispôsobenie produktu požiadavkám zákazníka bez toho, aby sa niekedy sťažoval na dokonalosť, pretože rezervy nebudú nikdy prázdne.

Úzko súvisiaci, ale iný rámec je extrémne programovanie s ešte kratšími šprintami a špecifickými spôsobmi organizovania vývojových prác.

Vytlačiť