Dlžníci +421 2 323 00 200

Portál dlžníkov

Zákazníci +421 2 323 00 300

Web Kollecto

EOS na Slovensku

EOS KSI Slovensko poskytuje služby inkasa, správy a odkupu pohľadávok. Patríme k najúspešnejším inkasným spoločnostiam na slovenskom trhu s lokálnymi skúsenosťami a medzinárodným zázemím.

At home in over 25 countries
More than 9.500 employees
Over 50 operating companies